0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap 2019

...egne tekster, samtidig som de også kommenterer andres. Det inviteres til å sende inn norske eller...deltakerantall på 80. Invitasjon sendes til: landets statsvitenskapelige institutter og miljø...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Kalkmalerier i norske steinkirker Seminar om norske kalkmalerier fra middelalderen til 1850

...Margrethe C. Stang, ved NTNU, professor i kirke og kulturhistorie Kristin B....ved MF vitenskapelig høyskole og Peder Böllingtoft, konservator ved Nordisk konservering Aps,...kunsthistorikere, konservatorer, forvaltere og andre som jobber med, forsker på eller er...

Awarded: NOK 38,203

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2020 – visjoner og realiteter

...som samler fagpersoner, brukerrepresentanter og andre involvert i lærings- og mestringsarbeid. ...2019 - tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 114 S...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

UNIKARD-Nasjonal satsing hjerte- karfo

Bidrag til UNIKARD, Utgiftene til en kombinert koordinator- og seniorforskerstilling og driftsmidler til nettverksaktiviteter

...det koordinerende forskningsmiljøet hvor det i andre halvår 2010 ble ansatt koordinator Charlotte...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Integrert aminosyrebehov hos fisk - metabolomstudier av lever og plasma ved stigende arginintilsetning i laksefôr

...en økende mengde arginin i fôret, mens alle de andre aminosyrene var like, og lysin innholdet ble...Alle prøvene ble tatt ut 5 timer postprandialt, flashfrosset på flytende nitrogen og...vil få opplæring i nødvendig data- og tallbehandling av Professor Wu og hans kollegaer.Profesor...

Awarded: NOK 55,148

Project Period: 2013-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2016

...deltakelse medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA NINA 2021 for publiserings-/regnskapsåret 2020

...vitenskapelige publikasjoner fra prosjekter med offentlig støtte. UH-sektoren har gjerne et... Mange av de vitenskapelige artiklene blir ofte produsert lang tid etter at prosjektet ble...En publiseringsavgift (APC) koster ofte rundt 20000 Nkr, - noen atskillig mer, andre...

Awarded: NOK 60,000

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

2021-2022 PES Havforskningsinstituttet

...som må utnyttes bærekraftig, samt å se mat på land og hav/kyst helhetlig i den sirkulære...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 - Rammesøknad for NGI 2020

...og å ha rolle som arbeidspakkeleder i de fleste andre. I noen søknader vil det være naturlig kun å...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Tiltak for nettverksutvikling innen faget idéhistorie

...for filosofi og idéhistorie pekte blant annet på behovet...men vil inkludere miljøer og fagpersoner andre steder (bl.a. Bø), slik at det får positive...idehistorie, samt forholdet idéhistorie og filosofi. Dette vil være en viktig mulighet til å...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET4: Norsk deltakelse i EERA Geotermi JP

...SINTEF og IRIS som også vil samarbeide med andre sentrale nasjonale aktører knyttet til...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2012-2013

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Concept development and verification of aerated ship hull (ASH) technology for commercial ships

...løsninger for reduksjon av skrogmotstanden på havgående fartøy og skip. Prosjektet vil... Prosjektet vil ha 3 SME partnere fra 2 land. I tillegg vil man ha en ell er to større...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2014-2014

Location: Vestfold og Telemark

ENERGIX-Stort program energi

Set 6: Nye IEA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains

...forbedre samarbeid og informasjonsflyt mellom land som har nasjonale programmer innen bioenergi...distribusjon. Norge, representert ved Skog og Lands kap og Energigården har bidratt til og dratt...jects) slått sammen til nye IEA 43. Skog og landskap har tidligere vært aktive i begge...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Heat Raising Development Pre-Project to assemble suitable consortium for a Petromaks2 application.

...oppdrag fra mange interessenter. Dette har ofte resultert i banebrytende og nye teknologiske...og enklere tilgang til å for eksempel reparere andre skader ute på dekk, eller plattform uten å...for fare. Slike boredekk, spesielt tilpasset offshore og plattform (alle båter og plattformer...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

nano2021 FOXCET International workshop on BZY 2015

...metodikk og resultater effektivt i kontakt med andre prosjekter og den internasjonale...

Awarded: NOK 68,499

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Remote Pill Dispenser DISPILL

...parallel inkjøpsprosess -Dialog med mulige leverandører -Gjennomføring av innkjøpskonkurranse...felles innovative innkjøpsprosesser også innen andre typer offentlige helse- og omsorgtjenester...av innovative helse- og omsorgstjenester mellom offentlige myndightere fra ulike europeiske land....

Awarded: NOK 82,515

Project Period: 2015-2015

Location: Agder

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til SINTEF Energi AS (2016-2020)

...

Awarded: NOK 7.1 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

...tusenårsmål), areal- og transportpolitikken og andre sentrale føringer. Prosjektet vil bli lagt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning CICERO 2017

...deltakelse medfører dermed at en enda større andel av CICEROs grunnbevilgning vil gå til...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Wood technology research - bilateral cooperation between South Africa and Norway

...

Awarded: NOK 93,000

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Favuseal - a new insulation material for fire protection in tunnels

...Alle IP-rettigheter tilhører norske Favuseal. Offshore petroleumsproduksjon har i en årrekke...for Favuseal-produktene. Pga svekkelsen i offshore-markedet er det nå nødvendig og viktig å...er et stort problem i en rekke europeiske land, og i Norge har vi hatt flere tunnelbranner...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2017-2017

Location: Viken

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Renew - Ferroelectric Gate oxide for next generation electronics

...og transistoren vil dermed "huske" sin tilstand selv etter at spenningen over transistoren er...blir ikke-volatil og "husker" sin tilstand selv uten påsatt spenning, altså når enheten...med en biologisk hjerne, og åpner for helt andre typer databehandling. 4. Enheter bygget på...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: Norwegian Bioinformatics Days 2022

...for fagfeltet, blant annet for å etablere standarder og retningslinjer for hvordan genomdata...postdoktorer, forskere og andre ansatte fra statlig og privat sektor, samt...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjon, region og landskap i norske jernbanedebatter 1840-1908. Doktorgradsprosjekt ved Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut

...tese er at nasjonen skulle styrkes ved å "forandre" det nasjonale territoriet med hjelp av...å endre forestillingen om Norge og "særnorske" landskaper, og gjennom dette fremme nasjonalt...mellom modernisering, nasjonsbygging og landskapsforståelse. Jernbaneprosjek ter ble...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

...of International Environmental Law er den fremste...og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

17th European Conference on Philosophy of Religion 2008

...The 17th European Conference on Philosophy of Religion i Oslo i august 2008. Konferansen...ca. 120 forskere, både seniorforskere og doktorander. Presidentskap et har siden 2006 vært lagt...stor betydning for det voksende religionsfilosofiske miljøet i Norge, og for...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine prognostics forskerpool 2020

...to iteratively find a design that fulfill both of these...

Awarded: NOK 88,604

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application for support for writing a KIC InnoEnergy proposal for de-icing existing wind turbines

...write a proposal to KIC InnoEn ergy on the use of our de-icing technology for retrofitting...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Hilfte für unterdrückte Frauen: Protestantisk kvinnemisjon og utdanning i Midtøsten: religiøs imperialisme og kvinnefrigjøring?

...designed to modify or improve the conditions of women of another race or ethnic group in a...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petromaks2 Forprosjekt for DURA

...igangsatt av Oil Tools of Norway addresserer tema 3 under tematiske...under kompletteringsoperasjoner. Oil Tools of Norway (OTO) har utviklet et konseptdesign av...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland