0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Organisasjons- og kompetanseutvikling i Asker kommune for bærekraftig områdeutvikling, case Grønn mobilitet Vestre Billingstad, Asker.

...tusenårsmål), areal- og transportpolitikken og andre sentrale føringer. Prosjektet vil bli lagt...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nasjon, region og landskap i norske jernbanedebatter 1840-1908. Doktorgradsprosjekt ved Humboldt-Universität zu Berlin, Nordeuropa-Institut

...tese er at nasjonen skulle styrkes ved å "forandre" det nasjonale territoriet med hjelp av...å endre forestillingen om Norge og "særnorske" landskaper, og gjennom dette fremme nasjonalt...mellom modernisering, nasjonsbygging og landskapsforståelse. Jernbaneprosjek ter ble...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Ukjent Fylke

MILJØ2015-Norsk miljøforskning mot 2015

SAMFUNN. Yearbook of International Environmental Law (YbIEL)

...of International Environmental Law er den fremste...og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2001-2008

Location: Oslo

HUM-Fagkomiteen for humaniora

17th European Conference on Philosophy of Religion 2008

...The 17th European Conference on Philosophy of Religion i Oslo i august 2008. Konferansen...ca. 120 forskere, både seniorforskere og doktorander. Presidentskap et har siden 2006 vært lagt...stor betydning for det voksende religionsfilosofiske miljøet i Norge, og for...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Application for support for writing a KIC InnoEnergy proposal for de-icing existing wind turbines

...write a proposal to KIC InnoEn ergy on the use of our de-icing technology for retrofitting...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Machine prognostics forskerpool 2020

...to iteratively find a design that fulfill both of these...

Awarded: NOK 88,604

Project Period: 2020-2020

Location: Agder

HUM-Fagkomiteen for humaniora

Hilfte für unterdrückte Frauen: Protestantisk kvinnemisjon og utdanning i Midtøsten: religiøs imperialisme og kvinnefrigjøring?

...designed to modify or improve the conditions of women of another race or ethnic group in a...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Petromaks2 Forprosjekt for DURA

...igangsatt av Oil Tools of Norway addresserer tema 3 under tematiske...under kompletteringsoperasjoner. Oil Tools of Norway (OTO) har utviklet et konseptdesign av...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Rogaland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Yearbook of International Environmental Law (YBIEL)

...of International Environmental Law er den fremste...og konferanser, samt i de enkelte land. I tillegg inneholder årboka ar tikler om...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Oslo

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Journal of Scandinavian Cinema

...av den filmvetenskapliga tidskriften Journal of Scandinavian Cinema, utgiven av Intellect....inför en internationell läsekret s. För närvarande finns tidskriften vid ledande nordiska och...och filminstitut, och målsättningen för det kommande året är att ytterligare utvidga det nätverk...

Awarded: NOK 37,999

Project Period: 2013-2013

Location: Ukjent Fylke

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Using steam - sustainable agricultural production

...har flere ganger tidligere fått seal of excellence søknadsforsøk gjort i programmet...Prosjektet er viktig for Soil Steam, da det omhandler viktig kommersialisering for våre mobile...som kan gi stor effekt og eksport mot landbruk i...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestfold og Telemark

REISEFORSK-Forskning og innovasjon for reiselivet

MOBILE MOODS Totalt konsept for mobile bo- og serveringsenheter tilpasset norsk reiseliv

...stort mulighetsrom for vekst spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Prosjektet skal avklare og...å oppnå størst mulig fleksibilitet i konseptet (off-grid løsninger som innebærer at man ikke er...Seniorforsker Trude Borch) og partnere er Vestlandsforskning, Norsk institutt for...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Hermetiserte sjømatsuvenirer

...produkter fra ulike typer sjømatråstoff og selskapet besitter en høy kompetanse på...utføres i prosjektet også være relevante for andre deler av sjømatnæringen og andre markeder. ...Smak, kvalitet, lokalt produsert og typisk for landet. Med tanke på det å gå til innkjøp av mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Operasjonalisering av fordelt hydrologisk modell

...innen kraftverkshydrologi har ofte vist seg å ha en betydelig...og tilpasning av ENKI til operativ drift for andre enn Statkraft er dermed opp til hver enkelt....det eksisterende programmet for prøvedrift hos andre regulanter enn Statkraft, og 2) uttesting og...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SOLFIEE- H2020 Søknad

...Barcelonatech (Spania), Eire Composites (Irland), IMS Hydro (Spania), Universitetet i Padova...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2020-2020

Location: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Russland -Vekstfaktorers påvirkning, og nedbrytning av dopaminerge systemer i ulike faser av Parkinsons sykdom

...Professor Ugrumov ved Labatoratory of Hormonal...sykdom. Våre laboratorier kan komplementere hverandre ved at russerne bidrar med kunnskap om...påvirkning av det dopaminerge systemet. Russlandsenteret ved UiO har lang erfaring i å...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Development of a novel nanocrystal photovoltaic cell technology

...UiB innen nanopartikkelanalyse, University of Leicester innen nano partikkel fremstilling og...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Forprosjekt - Modellbasert Prediktiv Regulering av Satsvise Prosesser

...få en sentral rolle i prosjektet som leverandør av bakgrunnsteknologi som er nødvendig for å...av tre europeiske universiteter: University of Cambridge (UK), RWTH-Aachen (D), og Institute...BFI (D) og tre SMB-bedrifter: to instrumentleverand ører (de er ikke bekrefet ennå) og Cybernetica...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2014-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Science Participation Reaching Out

...vil fokusere på å kartlegge eksisterende "out of the classroom" undervisning/opplæring i...omfatter minst 10 EU-medlems- eller assosierte land, - gjennomføre et innledende møte for...prosessen, Open University i UK og Univ. of Catalonia i Spania og Vestlandsforsking, har...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2016-2018

Location: Vestland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

VHS - an emerging disease in Norway? Background, present status and future perspectives

...som ble gjort på regnbueørret på Vestlandet høsten 2007. VHS (viral hemorrrhagisk...All fokus viste at det var behov for en større offentlig gjennomgang av VHS som sykdom i Norge,...

Awarded: NOK 64,999

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av fotokjemiskinternalisering (PCI) for områdespesifikk levering av legemidler

...Generelt er makromolekyler ikke i stand til å slippe gjennom cellemembranen slik at de...inngå kommersielle samarbeidsprosjekter med andre firmaer om utvikling av PCI-baserte...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Betydningen av arvelige årsaker til variasjon i mørhet i norsk storfekjøtt.

...i NRF, samt koble dette opp mot slektskap til andre generasjoner/linjer i populasjonen....

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Viken

KOMLOV-Kommuneloven

Tillitsforholdet mellom forvaltningsnivåene

...siden bli ivaretatt gjennom samarbeid med professor Rune Sørensen ved BI som vil dekke... Prosjektet legger til gru nn at den samforstand mellom stat og kommune som er så viktig for...og har satt opp fire hypoteser: 1. Samforstanden mellom stat og kommuner er svekket (etter...

Awarded: NOK 0.95 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

Biacore instrument

...for kjemi og bioteknologi ved Norges landbrukshøgskole har funksjonell proteom- og...utstyr, pluss et massespektrometer (MALDI-TOF-TOF) for identifikasjon av ukjente proteiner....mellom molekyler. SPR-tekno logien er i stand til å identifisere bindingspartnere til...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Viken

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Fra seidefigur til samisk samtidsskulptur. En undersøkelse av samtidsposisjoneringen innen samisk kunst. (stud.stip)

...tiårene, men det har vist seg problematisk å behandle verkene ut over deres etniske kulturbakgru...er uomtvistelig, men den rommer også andre interessante aspekter som vil bli behandlet...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Den papirløse plattform. Organisatoriske utfordringer ved digitalisering/standardisering av informasjonen i olje- og gassbransjen

...organisatoriske hindringer for effektiv standardisering og digitalisering, og foreslå...Lange utbygging. I tillegg deltar en rekke andre be drifter fra bransjen. Prosjektet benytter...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Rånekjøtt - forbrukeraspekter og ressursutnyttelse

...muskler og fettyper og analyserer disse for blandt annet androstenon og skatol vil utføres. Det...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2004-2011

Location: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Kontroverser om barnemat - Kunnskap, risikoforståelse og politikk.

...i 1996 og forutsatt å skulle innlemmes i EØS-landenes næringsmiddellovgivning. Direktivet åpner...beriking av barnemat med vitaminer og næringsstoffer. Av hensyn til barnehelsa var Norges ønske å...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

HELSESAM-Helse og samfunn

Sosial ulikhet i kvinners helse - belyst med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

...opp interessante funn i Krokstads doktoravhandling, der det er påvist at kvinner i øverste...høyeste klassen. Hvis dette kan gjenfinnes i andre mål for helse, vil det være et brudd med...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TU-Tungt utstyr

Ultralydapparat for avansert klinisk forskning. Fellessøknad

...på tvers av seksjonene ved instituttet og med andre institutter ved UiB. Det er nå behov for...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Vestland