0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

...for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek, universitet, høyskole og...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

...å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og...en sterkt konsentrasjon av adedemiske miljøer, offentlige instituasjoner og store områder som er...Erfaringene er verdifulle å overføre til andre deler av landet. UAS Norway har sammen med...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

...Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på...innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører...for en nettverksmiddag. Forumet avsluttes den andre dagen med et program dedikert til...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Nansensenteret: PES2020-rammebeviligning for 2017

...søknader til framtidige utlysninger i H2020 og andre EU (del)-finansierte utlysninger. I 2017 har...på prosjekter med norske og internasjonale offentlige og private brukere med interesse i...relatert til sjøis. Senteret har også yngre kandidater som kan kvalifiserer seg til ERC...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IoT og sensorteknologi for deteksjon av lekkasje i vannrør.

...til vanntap i ledningsnettet, er det også andre områder hvor vanninfrastruktur er en...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

...form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA...Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS...Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim (helsIT) 2014

...med bruk av pasientjournalsystemer og andre eHelse-løsninger. Videre har myndighetene...av systemene og løsningene for digital samhandling er i ferd med å endre hvordan...Hvordan IT bør tre i bakgrunnen av den gode profesjonelle dialog så vel som den try gge...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KI Lokale prosjektmidler 2014 og 2015

...forretningsutvikling. Dette vil gjøre oss i stand til å gjennomføre kommersialiseringsløp...innovasjons inkubator, ulike organisasjoner og andre kommersialiseringsaktører. Kjeller...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

...Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island,...forhold til identitetskonstruksjoner, makt, og landrettigheter/ressursforvaltning, som vil være...vil gi meg anledning til å komme i kontakt med andre doktorgradsstudenter som jobber i samme felt...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

NeoDoppler - cerebral circulation monitor

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enabling Dynamic Logistics Networks (Edlon)

...er å dekke alle tre. Vi satser på å få med andre norske aktører i konsortiet, og BI Seksjon...ARKTRANS. SINTEF har vært svært involvert i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

...fra EU prosjektet CODE (marin yngel). Dag 2 omhandler nye teknologiske løsninger som kan gio nye...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SURGE: Sustainable URban Goods Europe

...Dersom denne kommer gjennom nåløyet, vil den andre bli levert 15. oktober 2015. Marlo's rolle i...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Konferanse: Tid for kulturforskning - tid i kulturforskning

...kulturforskning. Tre keynotes fra nordiske land skal holde innledende forelesninger som også...universitets- og høgskolesektoren, museene og andre...

Awarded: NOK 57,000

Project Period: 2017-2017

Location: Vestfold og Telemark

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Interactions between Professions, Organisation, and the Quality of Healthcare

...med fokus på relasjoner mellom styring, profesjonell tilfredshet og medisinsk kvalitet....at en del forskere fra Sverige, Danmark og Finland, særlig yngre, ikke kan delta pga. knappe...for abstracts" er lyst ut i Norge, Sverige, Finland og Danmark, i fagmiljø som har vært med på...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SINTEF Petroleum Conference 2018. Opportunities in a digital upstream industry

...Det legges også opp til at man kan lære av andre bransjer som er langt fremme på den digitale...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-V-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

...brukerorganisasjoner og fagmiljøer, og den andre dagen vil være engelskspråklig med bidrag...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Agder

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave AMFF

...forskere, 2) samarbeid internt i ALFO og med andre aktører, og3) utvikling av kultur for...måte: a. Ansettelse av mulige framtidige phd-kandidater ved ALFO: Det er som oftest allmennleger...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til forskning på PET og MR for personlig tilpasset behandling av prostatakreft

...optimalisere person tilpasse diagnostikk og behandling av prostatakreft, og derved øke...noe som vanskeliggjøre individuell behandling. Forbedrede metoder for deteksjon og...vil ha stor betydning for det framtidig behandlingstilbudet for disse pasientene. To...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

...mellom aktører fra viktige FoU-miljø og offentlige aktører i regionen. Partnerne bak...mulighetene i Horisont 2020 for innovasjon i offentlig sektor. Nettverkets valg av vinkling,... Målet med prosjektet er å hjelpe offentlig sektor med å løse de mest sentrale...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etabl. av prosjektet Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe(Organic-PLUS)

...plastbasert film til jorddekke og eventuelt andre innsatsmidler som avdekkes gjennom delmål 1....

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om reisestøtte og profilering i utviklingen av en framtidsrettet og brukersentrert digital helsetjeneste.

...utvikler helsebygg for privatmarkedet, det offentlige og for næring. De siste årene har vi...Vi er avhengige av å møte leverandører og institusjoner, samt fremme våre ideer...konferansen, samtidig som regionen jobber med standardisering av e-helse i private og offentlige...

Awarded: NOK 44,238

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

...i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra...av vitenskapelig utstyr, og utstillerne vil ofte bringe med seg eksperter og utviklere fra...omfattet opp til 4-500 deltakere fra hele landet, mens antallet deltakere de siste årene har...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

...innen næringsliv, FOU-miljø, brukere og andre interssenter. I dialogen vil kunne avdekke...opp i flere oppfølgingsmøter med ulike leverandører. 3. Evaluere og utarbeide søknad....

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Riktig legemiddelbruk hos pasienter med psykisk utviklingshemming - et innovasjonsprosjekt med potensielt stor nasjonal verdi

...systemer som skal kommunisere med hverandre, kommunikasjon mellom helsepersonell, samt...forutsetning for å formidle egen helsetilstand. Innovasjonsideen for å løse utfordringene...viser at personer med psykisk utviklingshemming oftere får forordnet potensielt upassende...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2022-2022

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SnapWelder - H2020 instrument Phase 2 søknadsskrivningsstøtte

...rørløsninger. SnapWelder ble tildelt "Seal of Excellence" for konseptet/ søknad i H2020 SMB...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA - Liste over artikkelavgifter (OA), 2014, HiOA

...Access tidsskrift og registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) - tidsskriftet er...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Vitenskapelig konferanse - 100 years of National forest inventories

...anledning hundreårsjubileet for Landsskogtakseringen i 2019 planlegges ulike...av NIBIO i samarbeid med de Nordiske Landsskogtakseringene i Sverige, Danmark og...og IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Vi søker nå om...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2018-2019

Location: Viken