0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Hybride energisystemer på Svalbard og off-grid lokasjoner med "arktiske" utfordringer - Et fornybart alternativ til diesel og kull

...for energiproduksjon og -lagring) på off-grid lokasjoner på Svalbard og andre...bestående av FoU/akademia, teknologileverandører, sluttbrukere og...CO2/år) og med energikostnader langt over fastlandsnivået. I tillegg er det rundt 1500 off-grid...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Svalbard

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikker dronebruk i miljøformål

...å bygge opp kompetanse rundt bruk av droner i offentlig sektor for å bistå digitaliserings- og...en sterkt konsentrasjon av adedemiske miljøer, offentlige instituasjoner og store områder som er...Erfaringene er verdifulle å overføre til andre deler av landet. UAS Norway har sammen med...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Helseinformatikkuka i Trondheim (helsIT) 2014

...med bruk av pasientjournalsystemer og andre eHelse-løsninger. Videre har myndighetene...av systemene og løsningene for digital samhandling er i ferd med å endre hvordan...Hvordan IT bør tre i bakgrunnen av den gode profesjonelle dialog så vel som den try gge...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Nasjonalt doktorgradsseminar i rettsvitenskap 2011

...blir lovregulert. På håndhevingsfronten behandler Høyesterett omtrent like mange saker som...for å se på rettslige strukturer som er mer bestandige enn frem til neste regelendring eller dom...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2011-2011

Location: Vestland

RFFALLE-Sentral RFF-pott til adm.og st

Stipendiatprogram - Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer

...et ønske om å bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor. For Regionalt forskningsfond...og forskerskole - etablering av samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner slik at...bidrar til kunnskapsoverføring med aktører i offentlig og privat sektor, og som gjør at...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Agder

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

'Jakten på verdens største tall' -- En internett-forelesningsføljetong om realfag i musikkvideo-stil.

...Men for å gripe tak i potensielle tilhørere handler det ikke bare om _hva_ man sier, men...er vokst opp i en annen mediehverdag og har andre, og høye, krav til det de bruker tiden sin...er med på å sette den tekniske og estetiske standarden for formidling på internett. I 'Jakten på...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2011-2013

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sats Marint konferansen 4. - 5. februar 2015

...fra EU prosjektet CODE (marin yngel). Dag 2 omhandler nye teknologiske løsninger som kan gio nye...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2014-2015

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SURGE: Sustainable URban Goods Europe

...Dersom denne kommer gjennom nåløyet, vil den andre bli levert 15. oktober 2015. Marlo's rolle i...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2015

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

EUROSTREAM

...samfunn. Tilgjengelighet gjennom teleleverandørenes økte båndbredde kombinert med...og målgruppens behov. Vi ser at bedrifter vil profilere seg gjennom dette mediet og at de øsnker å...forretningsmessig mulig å ta opp, produsere profesjonelt videoinnhold med refererte metadata,...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Nettverksstøtte: Videreføring av Nasjonal teknologiplattform (NTP) Food for Life

...har blitt arrangert temadager for medlemmene og andre interesserte for å spre og overføre kunnskap...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

NeoDoppler - cerebral circulation monitor

...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Enabling Dynamic Logistics Networks (Edlon)

...er å dekke alle tre. Vi satser på å få med andre norske aktører i konsortiet, og BI Seksjon...ARKTRANS. SINTEF har vært svært involvert i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Interactions between Professions, Organisation, and the Quality of Healthcare

...med fokus på relasjoner mellom styring, profesjonell tilfredshet og medisinsk kvalitet....at en del forskere fra Sverige, Danmark og Finland, særlig yngre, ikke kan delta pga. knappe...for abstracts" er lyst ut i Norge, Sverige, Finland og Danmark, i fagmiljø som har vært med på...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arctic Frontiers - Emerging Leaders 2013

...Jeg har min utdannelse fra Tyskland med studieopphold i Nord-Norge, Island,...forhold til identitetskonstruksjoner, makt, og landrettigheter/ressursforvaltning, som vil være...vil gi meg anledning til å komme i kontakt med andre doktorgradsstudenter som jobber i samme felt...

Awarded: NOK 26,999

Project Period: 2013-2013

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Arrangere en nasjonal konferanse om Lesson Study i (praksisopplæringen) i lærerutdanningen.

...form for lærersamarbeid i blant annet Japan og andre asiatiske land, og som nå sprer seg til USA...Study som arbeidsmåte i utvikling av lærerprofesjonalitet, sammen med erfaringer fra TasS...Lewis, senior forsker ved Mills College, Oakland og Aki Murata, professor ved Berkeley...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

SalmonProbe,- en ny og innovative metode for å angi smoltstatus

...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

The German Hansa and Bergen 1100-1600

...om å gjøre rede for forholdet mellom doktoravhandlinga på norsk fra 1983 og den boka på engelsk...for revisjonen har vært de følgende: Avhandlinga fra 1984 var i hovedsak skrevet med tanke...har større interesse i tysk, engelsk og nederlandsk historiogra fi. Den reviderte boka har gitt...

Awarded: NOK 57,050

Project Period: 2013-2014

Location: Ukjent Fylke

ENERGIX-Stort program energi

Systematisk energioppgradering av småhus

...knyttet til oppgraderingskonsepter på den andre siden. SEOPP skal gi svar på disse...oppgraderingsprosess? 4. Hva vil behøves av offentlige virkemidler for å oppnå et...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KI Lokale prosjektmidler 2014 og 2015

...forretningsutvikling. Dette vil gjøre oss i stand til å gjennomføre kommersialiseringsløp...innovasjons inkubator, ulike organisasjoner og andre kommersialiseringsaktører. Kjeller...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrert IKT-løsning for maritim avfallshåndtering og rapportering

...modellen eksporteres til og implementeres i andre land. Norge bør her gå foran som en ledende...til en søknad om et Innovasjonsprosjekt i MAROFF-programmet høsten...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om reisestøtte og profilering i utviklingen av en framtidsrettet og brukersentrert digital helsetjeneste.

...utvikler helsebygg for privatmarkedet, det offentlige og for næring. De siste årene har vi...Vi er avhengige av å møte leverandører og institusjoner, samt fremme våre ideer...konferansen, samtidig som regionen jobber med standardisering av e-helse i private og offentlige...

Awarded: NOK 44,238

Project Period: 2018-2019

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

IoT og sensorteknologi for deteksjon av lekkasje i vannrør.

...til vanntap i ledningsnettet, er det også andre områder hvor vanninfrastruktur er en...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

French-Norwegian Forum: A Smart & Clean Ocean

...Smart & Clean Ocean" holdes den 15. oktober på Handelshøyskolen BI. Arrangementet vil fokusere på...innovasjon for et bærekraftig hav, med vekt på handlinger og prosjekter utført av store aktører...for en nettverksmiddag. Forumet avsluttes den andre dagen med et program dedikert til...

Awarded: NOK 89,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Støtte til norsk innsats i etabl. av prosjektet Pathways to phase-out contentious inputs from organic agriculture in Europe(Organic-PLUS)

...plastbasert film til jorddekke og eventuelt andre innsatsmidler som avdekkes gjennom delmål 1....

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2017-2017

Location: Møre og Romsdal

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

GreenGlass: Co2-redusert isolerglass i bygninger

...transportutslipp, og redusert materialbruk for andre konstruksjoner, og redusert varmetap i...parameter i rehabiliteringsprosjekter, da vekt ofte er en begrensende faktor for oppgradering av...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

...for alternativ håndtering av avfallstrevirke og andre typer kontaminert karbonrikt avfall basert...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

CCUS-Ecosystem -- new CCUS value chains for decarbonizing transport and industry in Norway

...vil utvikle planer for felles CO2-behandlingsanlegg, varmegjenvinning, piggy-back...på grunn av sin strategiske beliggenhet som landterminalen for Northern Lights-prosjektet (NL)....

Awarded: NOK 19,980

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

MetaBok - Automatisk ekstraksjon av metadata og bedre leseopplevelser

...for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek, universitet, høyskole og...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

...innen næringsliv, FOU-miljø, brukere og andre interssenter. I dialogen vil kunne avdekke...opp i flere oppfølgingsmøter med ulike leverandører. 3. Evaluere og utarbeide søknad....

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

SnapWelder - H2020 instrument Phase 2 søknadsskrivningsstøtte

...rørløsninger. SnapWelder ble tildelt "Seal of Excellence" for konseptet/ søknad i H2020 SMB...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland