37 projects

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Innovative og bærekraftige metoder for tørking av mat

...tomat og nye marine ressurser som sukkertare (Saccharina latissima) skal tørkes med nye metoder....

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Biocatalytic utilization of lignin for increased biogas production in a biorefinery setting

...production from lignin, 3) apply enzymes to to saccharify the carbohydrate fraction of...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

...by upgrading and modifying five different polysaccharides (alginate, cellulose, fucoidan,...brown and red algae: Laminaria hyperborea, Saccharina latissima, Alaria esculenta and Chondrus...and competence in seaweed and marine polysaccharide research and innovations has been...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

SUSAQUA-BRAZIL - Marine aquaculture as a sustainable green industry in Brazil

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Norsk malt, humle og urter - smaken av norsk øl

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Agder

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Sami traditional livelihoods, competing land uses, competing legal sources (SaCC)

...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Utvikling av modeller for produksjonskapasitet, miljøpåvirkning og fiskevelferd i kompakte, lukkede merdanlegg.

...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Nordland - Nordlánnda