0 projects

Selections based on text queries do not reflect the Research Council's published statistics. Read more...


Text queries provide an overview of all projects containing the specified text in either its title or summary. This may result in a different selection of projects than that used by the Research Council as presented in its various publications. The Research Council's statistics are normally based on selections in set categories. You will find these in the left menu, in the diagrams themselves or when selecting from the left column of autocomplete suggestions via the search field.

Les mer...

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bein, blod og DNA - en utstilling om gener, røtter og identitet

...vanlige publikum, inkludert barnefamilier og <strong>skole</strong>klasser. Dette arbeidet ble innledet med...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

TEACH21st: Teaching and Transfer Effects of 21st Century Skills - Collaborative Problem Solving in Digital Environments

...programmering og samarbeidslæring i ungdoms<strong>skole</strong>n" valgt ut til videreutvikling og uttesting i...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

International Pregnancy Drug Safety Studies (InPreSS). Short- and longer-term safety of drug use in pregnancy

...utfall (nevroutviklingsforstyrrelser og <strong>skole</strong>prestasjoner) hos barnet, samt sosiale og...

Awarded: NOK 13.3 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Optimizing Migraine Prevention (OptMig project)

...og mange også et betydelig fravær fra jobb og <strong>skole</strong>. Anfallsmedisiner hjelper bare delvis, og...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The comeback kids: A longitudinal study of dropouts re-enrolment in upper secondary education

...er: Hva kjennetegner ungdom som returnerer til <strong>skole</strong>benken? Ligner de dem som aldri returnerer,...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse

...som vil bli oppdatert jevnlig, podcaster, <strong>skole</strong>besøk og en app som gjør det mulig å reagere...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Automated Away? Causes and Consequences of robots on Jobs and Families

...tilbudet om voksenopplæring i det ordinære <strong>skole</strong>systemet påvirker deltaking i utdanning og...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Transferring TiPACCs results on ice-sheet instability and sea-level rise to Norwegian stakeholders (TiPACCs4stake)

...I utgangspunktet samarbeidet vi med tre ungdoms<strong>skole</strong>r i og rundt Bergen og jobbet med elever i...

Awarded: NOK 0.98 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Adverse Childhood Experiences - Families, Resilience and Children´s Outcomes

...status, familie, kommunale tjenester som <strong>skole</strong> og helsetjenester og det komplekse samspillet...Research Centre NORCE, Kriminalomsorgens høg<strong>skole</strong> og utdanningssenter KRUS og Universitetet i...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Marginalization in children. Evaluating a multilevel and transactional developmental model

...En god selvregulering er avgjørende i både <strong>skole</strong>sammenheng og omgang med andre (jevnaldrende,...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Arctic cooperation between Norway, Russia, India, China and US in satellite Earth observation and Education

...har organisert tre internasjonale forsker<strong>skole</strong>r i hhv. Norge (Svalbard), India og Russland....i undervisningskurs ved UNIS. ARCONOR forsker<strong>skole</strong>ne har blitt arrangert i samarbeid med...past, present and future. Deltakere på forsker<strong>skole</strong>r, ARCONOR PhD. studenter og...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Vestland

MAT-SLF-Matprogr.:Prosj.fullfin.av SLF

Økt verdiskaping ved kommersialisering av system for fangst, lagring og rasjonell utnyttelse av bærekraftig energi i norsk veksthusnæring.

...fullskala FoU-anlegg. Ansvarlig: Mære landbruks<strong>skole</strong>, Sparbu ved Gunnar Larsen. Tema: Praktisk...større forsknings-aktivitet på Mære landbruks<strong>skole</strong> forskningsarena i Nord-Trøndelag, et veksthus...enn hva NIBIO har på Særheim. Mære landbruks<strong>skole</strong> fikk 1 mill. kr. over statsbudsjettet for...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestfold og Telemark

P-SAMISK-Program for samisk forskning

Indigenous Citizenship and Education

...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2017-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tackling socioeconomic differences in weight development among youth: assessing trends, mechanisms and potential interventions

...tverrsnittstudie, hvor rundt 900 elever fra 28 <strong>skole</strong>r i ulike nabolag i Oslo deltok. Våre...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Konsept for styrket demokratimedvirkning

...kan overkommes. Konseptet skal også testes i <strong>skole</strong>n, med mål om styrket elevdemokrati, og en...til tverrfaglige mål i ny læreplan i grunn<strong>skole</strong>n og videregående opplæring (Demokrati og...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Inside the Black Box of Skill Formation: Determinants and Outcomes of Field of Study Choices

...henger sammen med etableringen av nye høy<strong>skole</strong>r i Norge på andre halvdel av 1900-tallet. Fra...utdanningssammensetning som følge av høy<strong>skole</strong>reformen skjedde på den intensive marginen...lengre). Yrkesopplæring på videregående <strong>skole</strong> har lenge vært kontroversielt, hovedsakelig...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Childhood Influenza in Norway: Burden of Disease and Vaccine Effectiveness

...i alle aldersgrupper med en større andel blant <strong>skole</strong>barn i alder i 6-18 år. Barn med kroniske...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Target TB: The Role of Mycobacterial Virulence Factors during Infection.

...fleste hørt om tuberkulose (TB) gjennom media, <strong>skole</strong>n og vaksineprogram. TB er en infeksjonssykdom...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

ConDiPa - Consumer perspectives, differentiation and diet and physical activity choices

...norske casene var Nøkkelhullsmerking og gratis <strong>skole</strong>frukt. Case studiene viste at noen av de...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

...2021, startet vi forsiktig med en ukes sommer<strong>skole</strong> sammen med LUCS-prosjektet i september. Til...med 10 lokale studenter og ansatte på en sommer<strong>skole</strong> med tittelen Green Computing Meets Green...i mars, et arbeidsmøte hos TU-Berlin, en sommer<strong>skole</strong> i Oslo. Det siste, var UiS med-arrangør av...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: A novel mucosal vaccine delivery technology

...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Cities confronted by protests: Democratic governance for efficient and socially just climate transformation

...som krever mer radikal klimapolitikk. <strong>Skole</strong>streik for klima inspirert av Greta Thunberg...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Development of Understanding of Insight and Aha-Experiences in Young Children

...matematikkundervisningen. Vi har testet ungdom<strong>skole</strong>elever på fire ulike tidspunkt innen fire...i ferd med å samle inn data på barnehager og <strong>skole</strong>r til en undersøkelse om barn får...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Oslo

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon

...sammenlignbare pilotprosjekter (f.eks. <strong>skole</strong>bygg, barnehager) fra de tre kommunene basert...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forebygging av mentale vansker blant søsken til barn med kronisk sykdom i kommuner og spesialisthelsetjenesten med innovasjonen "SIBS"

...psykiske helse. Den siste artikkelen viste at <strong>skole</strong>barn og voksent helsepersonell vurderer til...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Nature and Development of Language and Language Disorders in Children

...og forsinket utvikling i overgangen barnehage-<strong>skole</strong> (4-9 år). Den består av to komponenter. Del 1...stor og direkte nytteverdi både for barnehager/<strong>skole</strong>r, direktorat, departement og politikere. Ikke...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2008-2016

Location: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Contact, variation and change: towards an empirical history of Irish English. Diachronic studies of the evolution of an early New English

...av mennesker som hadde lite eller ingen <strong>skole</strong>gang. Språkbruken i brevene gjenspeiler i...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

VISITOR ENGAGEMENT

...Museum og Engineerium hvor blant annet <strong>skole</strong>klasser har deltatt. Forskerne har evaluert...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Multilectal Lliteracy in Education

...ei bilektal gruppe i Nord-Noreg med bokmål som <strong>skole</strong>språk og som skriv dialekt i private...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Nuclear shapes and resonances in research and education

...av vitenskapelig personale, workshops og sommer<strong>skole</strong>r vil bli organisert. Studenter vil bli gitt...Sør-Afrika. Han har tidligere deltatt i sommer<strong>skole</strong>r gjennom INTPART-programmet, og ble på denne...for resten av Oslo-gruppen. Nye sommer<strong>skole</strong>r har ikke vært mulig å gjennomføre hverken i...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo