2 projects

GENPLAN-Gen. planlegging/utredn./eval

Plantenettverket

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

TU-Tungt utstyr

Klimaregulerte vekstkammer/rom

I Senter for klimaregulert planteforskning (SKP) er det tilrettelagt og klargjort for plassering av flere klimaregulerte vekstrom og vekst-kammer for å betjene de ulike forskningsmiljøene. Det er et stort og økende behov for flere fullklimatiserte rom fo r bruk til grunnleggende og prioriterte a...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2003-2004

Location: Viken