5,719 projects

ENERGIX-Stort program energi

2ND LIFE - The value of second life batteries in the future energy system

Energilagring spiller en essensiell rolle i veien mot en karbon-nøytral økonomi i Europa ved å tilby fleksibilitet til den økende andelen av fornybare energikilder. Li-ionebatterier er den mest populære elektrokjemiske lagringsteknologien, og antallet batteriprosjekter øker. Nylig publiserte Euro...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel Strategies to enhance vaccine immunity in neonatal livestock.

Smittsomme sykdommer hos husdyr fører til store økonomiske tap globalt, og truer i tillegg matsikkerhet og folkehelse. Vaksinasjon er fortsatt det mest kostnadseffektive verktøyet for å forebygge, håndtere og til og med utrydde sykdommer. De fleste vaksiner gir beskyttelse ved å indusere antistof...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

MVO: Batteries European Partnership Association (BEPA) - Executive Board Representation

The Batteries European Partnership Association (BEPA) has been established to ensure both a focused development of battery technology to meet current demands with regard to economy, sustainability and circularity, and the timely and effective up-take of these technology developments by the indust...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

New gases for GIS - long-term reliability and fundamental understanding of insulation properties

Gassisolerte koblingsanlegg (ofte kalt GIS-anlegg) er essensielle komponenter i et robust, sikkert og fleksibelt energisystem. Bryterne i koblingsanleggene kobler ut strømmen når det oppstår feil, beskytter mot overspenninger når man må gjøre vedlikehold på nettkomponenter, og kan brukes til å om...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Change Impacts and Biodiversity Interactions in Nordic Salt Marshes

Globally salt marshes store over 50% of the coastal carbon (termed “blue carbon”, BC) and are responsible for 25-40% of the global oceanic carbon storage. Remarkably we know very little about BC storage, greenhouse gas (GHG) emissions, habitat and biodiversity loss and ecosystem services in Nordi...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

AEGIR - Ammonia electric marine power for GHG emission reduction

The international maritime organization envisages 50 % reduction in the greenhouse gas emissions from international shipping by 2050 and a complete phase out of CO2 emissions by 2100. At the same time, international maritime trade is expected to triple by 2050 (OECD). It is clear that wide-scale ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Hydrogen fuel cells solutions in shipping in relation to other low carbon options – a Nordic perspective (HOPE)

The Nordic countries aim for a carbon-neutral Nordic region. Maritime transport is one of the key remaining sectors to decarbonize and is important from a Nordic perspective due to the relatively large Nordic involvement in this industry. This project addresses how regional shipping in the Nordic...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES ANYWEAR resub

Winow Automation will be the coordinator of the project if approved. This PES application is in order to write the application and to use an external professional consultant for co-writing and quality control as well as help in the application process

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA NET ICT-AGRI-FOOD SoCoRisk Implementation of soil compaction risk assessment system – end-user's evaluation of potentials and barriers

Ever increasing weights of farm machinery particularly result in compaction of the subsoil (the soil below tillage depth) – subsoil compaction is particularly serious because it is effectively persistent. Compaction adversely affects soil ecosystem services, in particular regulating services (e.g...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Creative competence, confidence and co-agency for urban transformation

I dette PES prosjektet jobber vi med 1. partnersøk og kosortiumbygging 2. Intern forankring 3. prosjektutvikling 4. Søknadsskriving

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

HydroConnect - Impacts of connecting Norwegian hydropower to continental Europe and the UK

Andelen ikke-regulerbar kraft øker i Europa, og fram mot 2050 skal hele den Europeiske elektrisitetsforsyningen være fornybar. Norsk vannkraft har stor lagringskapasitet i ekisterende magasin som kan brukes til storskala balansering og energilagring i samvirke med kraftnettet på kontinentet og i...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

HYSTACK – Low cost, high efficiency PEM electrolyser stack

Den nylig publiserte EU-strategien for hydrogen identifiserer fornybart, grønt hydrogen som en nøkkelprioritet for å oppnå "the European Green Dea", og EU har satt et mål om å installere minst 6 GW med elektrolyse innen 2024 og minst 40 GW innen 2030. Hydrogen Council har publisert et veikart for...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

ZEVS: enabling Zero Emission passenger Vessel Services

Regjeringens Klimaplan for 2021–2030 ønsker å innføre lav- og nullutslippskriterium i nye anbud for hurtigbåter – der det ligger til rette for det – innen 2025. Det er i dag et manglende kunnskapsgrunnlag om mulighetsrommet for slike transportløsninger og hvordan kravene bør utformes for å sikre ...

Awarded: NOK 16.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

TRUSTMAKING: Young creators and responsibilities for the new green transition

Trust-making is an innovative model to enhance trust via and through developing urban infrastructure. This project proposal enhances established Placemaking practices and aims at fostering confidence of youth to co-create urban spaces through creatively working in and with green infrastructures i...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagdag "Framtidens Landbruksbygg" på Verdal Industri Park (VIP)-Sentret den 28/1-2021 med gårdsbesøk

Fagdag Fremtidens Landbruksbygg på VIP-Sentret i Verdal den 28/1-2021 organiseres av SINTEF og PRONEO i samarbeid med Industrinavet i Trøndelag, Mære Landbruksskole og Verdal Næringsforum. Fagdagen er en oppfølging til "Fagdag Landbruksbygg" i fjor høst på Mære Landbruksskole som ble veldig godt ...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

ADVANCED MANAGEMENT OF RES INTEGRATED ENERGY DHC NETWORKS

Thermal grids can maximize energy efficiency while also increasing energy reliability for all connected users. Despite the well-known advantages of DHS, its market share around the world is still very low; besides many social, economic, and technological issues revolving around worldwide implemen...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

GREEN MICRO GRID TO PROVIDE SUSTAINABLE ENERGY FOR AFRICA

With 80 GW total energy generation in 2018 and only 24% of households with access to electricity, Sub-Saharan Africa is in urgent need of sustainable and affordable energy to pursue its growth and development. The goal of the GOGREEN_Africa is to validate a versatile Green Micro-Grid (GMG) system...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

TAPAS : Transition towards Agricultural Production with Advanced Sustainability

Målet med prosjektet er å levere søknad til LC-GD-6-1-2020: Testing and demonstrating systemic innovations in support of the Farm-to-Fork Strategy (subtopic A. [2021] Achieving climate neutral farms by reducing GHG emissions and by increasing farm-based carbon sequestration and storage (IA).) inn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

A reliable, innovative UHF ID Tag & Logistics System securing efficient supply of concrete elements

The global construction industry experience large costs due to material handling problems. More than 90% of all large construction projects overspend budgets; mainly due to logistic failures. Our project concerns logistics issues with prefabricated concrete elements and include manufacture, stor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Rogaland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Development of Conductive rubber compounds based on high quality European rGO (preliminary title)

The application will be prepared in collaboration with R&D-partners in Sweden and Italy and consultancy company in UK

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

STRIP CASTER - Innovative casting solutions for the future

The STRIP CASTER project aims to make a more cost efficient and environmentally friendly method of casting ferro-alloys. The industrialization of the new casting method will increase the competitiveness of Storvik, create more jobs and position Storvik as a global supplier of environmentally frie...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Møre og Romsdal

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Real Estate AI Photography Editing

Please see attached project description

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

AI-DRIVEN STARTUP SUCCESS PREDICTION ENGINE

Please see attached project description

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Eurostars: Development of a Digital Migraine Treatment

Nordic Brain Tech AS (NBT) is a spin-off company (SME) from The Norwegian University of Science and Technology and St.Olavs Hospital. The company was founded in 2019 to commercialize a research-based intervention for treating migraines using remote biofeedback. Our goal is to improve brain health...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Integrated Digital Framework for Comprehensive Maritime Data and Information Services

ILIAD - PES is support to develop and write a proposal answering the LC-GD-9-3-2020: Transparent & Accessible Seas and Oceans: Towards a Digital Twin of the Ocean This project is focused on writing and coordinating one of the 13 work packages in the project. It is also contributing to the overall...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

New Machine Learning Algorithms for the Calculation of Water Values

I alle kraftmarkeder er den beste - eller optimale - bruken av tilgjengelige produksjonsressurser viktig for å oppnå de beste resultatene for bodde markedsaktørene og for samfunnet som helhet. I markeder med store mengder vannkraft, som i det nordiske markedet, er en slik optimalisering spesielt ...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad til Eurostars for ny varmeteknologi

I all hovedsak skal den nye teknologien til hovedsøker i Eurostars settes i konsept og implementeres i produkter eksisterende i bedriftens produktportefølje og nye løsninger for nye internasjonale markeder. Bedriften har erfaring med liknende teknologi og har utviklet og kommersialisert produkter...

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy 2021

Konferansen har som mål å samle aktørar innan hydrogenteknologi og marin energi for å dele kunnskap og kompetanse, samt å diskutere og konkretisere framtidas løysingar. Dette skal bidra til å redusere klimagassutslepp i maritim sektor og auke norske bedrifter si verdiskaping. På den måten skal ko...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2021

Location: Vestland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

An AI driven Algorithm for Mitigation & Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks , AITEM

Application for ERVC Starting Grant 2021 The objective of the AITEM project is to develop an effective AI supported Algorithm for Mitigation or Resolution of technologic and scientific executional Crises & Risks. The AITEM algorithm shall be used for addressing current, developing and forecasted ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2021-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel sperm immobilization technology for large scale production of bull semen doses

SpermVital AS har utviklet og patentert en revolusjonerende teknologi for immobilisering og dypfrysing (kryokonservering) av sædceller. Spermier immobiliseres i en alginat-gel, som gradvis oppløses inne i hunndyret etter kunstig sædoverføring. I motsetning til standard sæddoser der alle spermier ...

Awarded: NOK 13.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Innlandet