2,194 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Next Generation Optical Nanoscopy Platforms for Biological System - Symbiosis of Advanced Training, Research and Innovation

I lang tid var det umulig for optiske mikroskoper å oppløse noe mindre enn 200 nm, noe som er omtrent 10-20 ganger mindre enn tykkelsen på silketrådene i et edderkoppnett. Selv om dette er nærmest ufattelig smått, inni en menneskecelle er det mange ting mye mindre enn dette som kan ha stor betydn...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

The use of live insect larvae to improve sustainability and animal welfare of organic chickens production

Poultrynsect er et forskningsprosjekt utviklet av et konsortium av forskere med ekspertise innen agronomi, fjærfeernæring, entomologi, mat og veterinærvitenskap som tilhører forsknings- og akademiske institusjoner i fire europeiske land (Belgia, Tyskland, Italia og Norge). Prosjektet tar sikte på...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Dsolve - Biodegradable plastics in marine applications

SFI Biodegradable plastics - Senter for utvikling av bionedbrytbar plast til anvendelse i fiskeri og akvakultur. Senteret har som visjon å redusere plastsøppel og tilhørende problemer (makro-/mikroplast og spøkelsesfiske) forårsaket av fiskeri- og havbruksnæringen. Vår ambisjon er å plassere No...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. Sykdommen kjennetegnes med smertefulle, væskende og illeluktende byller, og det danner seg ofte arr. Utsatte områder er ofte i armhuler, lysken, i skrittet og/eller rundt brystene. De bakenforli...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

EUROSTARS-EUROSTARS

E!1142997 PhagePow(d)er: Sustainable, Effectiv and Natural Inhibition of Food-Borne Pathogens by Advanced Phage Technology

Eksisterende prosesseringshjelpemidler for mattrygghet, selv om de for det meste er effektive, kan fortsatt ikke forhindre antimikrobiell resistens og sykdomsutbrudd. Dette medfører en enorm sosioøkonomisk belastning på grunn av sykelighet, dødelighet og tilbakekallinger av produkter. Videre ønsk...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Dekking av UiTs utgifter til APC i gull OA-tidsskrifter for 2019

Delfinansiering av UiTs utbetalinger til finansiering av APC i gull OA-tidsskrifter fra UiTs publiseringsfond i regnskapsåret 2019.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KLIMAFORSK-Stort program klima

Emerging Leaders 2021

Emerging Leaders (EL) er en del av ungdomsprogrammet til Arctic Frontiers og ble første gang organisert i 2012. Hvert år har rundt 30 norske og internasjonale ungdommer deltatt på en "dannelsesreise" gjennom det nordnorske kystlandskap, fra Bodø via Lofoten-Vesterålen til Tromsø for å lære om - o...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Innovative sustainable public procurement of food and catering services

"Kjøp bærekraftig" er et prosjekt hvor forskere fra OsloMet og UiO, sammen med DFØ og i samarbeid med KS, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester mer bærekraftig Utgangspunktet for prosjektet er at små bedrifter og sosiale entreprenører sjelden får sjansen til å ko...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Development of Collaborative Academic and Research Program to Study Ice Accretion on Structures in Cold Regions

Atmosfærisk ising på strukturer er en bekymring for drift, vedlikehold, sikkerhet og økonomiske perspektiver. Med økningen av menneskelig industriell virksomhet i Nord, må ising tas med i designhensyn da dette kan både påvirke strukturell stabilitet og drift, og kan forårsake problemer knyttet ti...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

DigiFoods - Digital Food Quality

DigiFoods skal utvikle smarte sensorer for måling og digitalisering av matkvaliteten direkte på produksjonslinja. Denne informasjonen kan brukes til optimering av både prosesser og verdikjeder for økt lønnsomhet og reduksjon av matsvinn. Kvaliteten på råvarene i matindustrien varierer svært mye....

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller st...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Stim OA 2019

Støtte til publisering Open Acess

Awarded: NOK 32,000

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Modern corneal imaging technology and the paradigm shift in cataract and refractive surgery

Nøyaktig kunnskap om alle de optiske komponentene i hornhinnen er nødvendig for planlegging av øyeoperasjoner med synsmessig forutsigbare resultater. Inntil nylig har målingene av hornhinnens optikk vært basert på teknologien introdusert i midten av det nittende århundre, og var begrenset til ree...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Project establishment support for Green Generation

Green Generation project aims to develop strategies to protect children from hazardous exposure to PMCs. By taking a global health approach addressing early life exposures, our consortium provides innovations in human health hazard and risk assessment methodologies of PMCs, as well as in epidemio...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CATCH ME IF YOU CAN: Selective CO2 conversion via chiral CO2 trapping

Karbon er det sentrale grunnstoff i alle organiske molekyler og er dermed viktig i tusenvis av grunnleggende hverdagsmaterialer som legemidler, plastikk, klær, og fargestoffer. I dag kommer store deler av karbonet som brukes i framstillingen av disse materialer fra ikke-fornybare kilder som olje,...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Morgendagens skoler – Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring

Morgendagens skoler - Et samspill mellom arkitektur, pedagogikk og læring Morgendagens skoler skal legge til rette for nye læringsformer og stimulere til elevenes trivsel, motivasjon og lærelyst. Skoleanleggene må støtte læring av den kompetansen som vi trenger i fremtiden og legge til rette for...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Spatial and temporal dynamics of biogeochemical cycling in Svalbard snowpacks

Snow covers up to 50% of land during the boreal winter and is an interface that modulates energy and mass exchange between the land, the atmosphere and the cryosphere (e.g., glaciers). Snow and the underlying ice and soil, host complex microbial communities and act as a dynamic multiphase reactor...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIP-Design Pilot

Innholdsportal for brukergenererte AR mobilspill

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Mitigating Perceived Threats in Russian and Norwegian Public Discourse

THREAT-DEFUSER utforsker «myke» informasjonsstrategier i massemedia og sosiale media som kan brukes i hybrid krigføring. Vi undersøker hvordan Russland oppfattes i Norge, og hvordan Norge oppfattes i Russland i et sikkerhetspolitisk perspektiv. THREAT-DEFUSER er et tverrfaglig forskningsprosjekt...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Smolt production in the future - The Sixth Conference on Recirculating aquaculture (webinar)

Smolt production in the future is a conference that focuses on new innovations in smolt and post-smolt production in closed containment systems and it is arranged every other year. The conference is organized by Nofima and Sunndal Næringsselskap for the sixth time this year and it is the conferen...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknad om PES-midler til H2020 EIC accelerator søknad.

Prosjektet går i sin helhet ut på å skrive søknad om økonomisk støtte til EIC Accelerator H2020.

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NAERINGSPH-Nærings-phd

Distance Education in Knowledge Training

Om læringssystem, selvorganisert læring og ungdom utenfor arbeid og utdanning Dette forskningsprosjektet er basert på fundamentene i Kunnskapstrening IT AS, der læringsfilosofi er i sentrum og hvor teorien om transaksjonell avstand, utviklet av Michael G. Moore (professor emeritus ved Pennsylvan...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Childrens right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til delt...

Awarded: NOK 11.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Ekte opplevelse, samskaping og digital innovasjon – Innovative onsite og online løsninger i kulturbasert opplevelse og reiseliv

Prosjektet skal lede frem til en søknad til utlysningen ?Collaborative Project to Increase Research-based Innovation in Selected Service Industries?. Prosjektet vil mobilisere åtte bedrifter med direkte eller indirekte tilknytning til kulturbasert opplevelse, til å forplikte seg til et treårig ...

Awarded: NOK 74,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation - OCEANS PACT

Det skjer i dag en økende industrialisering av kyst- og havområdene, og det knyttes store forhåpninger til havnæringene og blå vekst. I mange områder som tidligere bare ble benyttet til fiskeri og sjøfart, bygges det nå ut oppdrettsvirksomhet, vindparker, olje- og gassproduksjon og turisme. Med ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Arctic Voices er et prosjekt som bringer fram historier fra Arktis der erfaringene til urfolk og dyr settes i sentrum. Fortellingene har sitt utgangspunkt i lokale steder i Vest-Arktis mellom cirka 1789 og 1914, en periode da folk og dyr der opplevde økt kontakt med og påvirkning fra Europa og No...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Governmateriality of Indigenous Religion(s)

GOVMAT-prosjektet undersøker materielle framstillingar av urfolksreligionar eller indigene religionar og deira politiske roller i dag. Korleis og kvifor skipast dei, og korleis verkar dei? Vi utforskar dette (a) gjennom dømestudiar i lokalsamfunn i Costa Rica, Etiopia, India, Noreg, Peru og Russl...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Plastic ingestion by northern fulmars from Kongsfjorden

Plastic pollution is a major concern worldwide and the Arctic is no exception. Svalbard, and especially the Kongsfjorden area, is of high relevance because it receives both Arctic and Atlantic waters, the latter being expected to bring up plastics and the Kongsfjorden fauna is considered as an ea...

Awarded: NOK 98,999

Project Period: 2020-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

COMMUNITY ENGAGEMENT- BUILDING A FRAMEWORK TO ENSURE LOCAL ENGAGEMENT AND REPRESENTATION IN EXPEDITION CRUISE MANAGEMENT STRATEGIES

Press release AECO Social Media AECO & The Arctic Sustainability Lab Presentations: AECO Annual meeting, Greenland Cruise Workshop, Balancing Act Kick Off Meeting.

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

AFO-JIGG: Service design thinking to improve welfare and product quality in the Norwegian small-scale fishing fleet

I Norge er dødsfall blant fiskere i småskalaflåten omtrent fem ganger større enn i de større kystfartøyene og nesten 20 ganger større enn i havfiskefartøyene. Hovedårsaken til dødsfallene er drukning etter fartøyulykker, men fall over bord og drukning i havn er også relevante årsaker. Selv om det...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku