0 projects

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Norwegian Marine Biopolymers as Injectable Hydrogels for Tissue and Organ Repair – TUNIGUIDE

Prosjektet utviklet injiserbare, in situ gelerende hydrogelformuleringer basert på norske marine biopolymerer, tunikat nanocellulosefibriller og alginat, for reparasjon og regenerering av vev og organer. Mangel på donororganer er et alvorlig globalt problem som resulterer i høy dødelighet blant m...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Millennial Salmon

Millennial Salmon er et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede. FoU aktører (Nofima & Sintef Ocean-Norge), fôr (EWOS Cargill-Norge) og råstoff (Innovafeed-Frankrike & Corbion-Nederland) produsenter og en grossist (Auchan-France)...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2026

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Novel tools and knowledge for a future with no lice infestations in Norwegian aquaculture

Hovedmålet med dette prosjektet er å identifisere stoffer atlantisk laks produserer som har sammenheng med hvor mottagelig eller resistent laksen blir mot to lusearter som bekymrer oss på grunn av deres effekt på fiskevelferd. I tillegg skal prosjektet utvikle verktøy som kan brukes til å øke lak...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Mattrygghet: Healthy feed to healthy aquatic food via Sino-Norwegian cooperation (Feed2food)

I løpet av 2022 har Feed2Food-prosjektpartnere i Norge og Kina prøvd å gjennomføre prosjektoppgavene i tråd med pandemirestriksjoner i begge land. Alle prosjektpartnerne har hatt regelmessig kontakt med CAAS og NTNU ila 2022 via epost, Teams-møter og sosiale medier. Lakseforsøk ble gjennomført på...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: 57de Biokjemiske Kontaktmøte Clarion Hotel the Edge, Tromsø 10-13/2-2022

Norsk Biokjemisk Selskap (NBS) har i over 50 år fungert som fellesorganisasjon for forskere fra alle biomedisinske miljøer i Norge, Takket være tilknytningen til viktige internasjonale organisasjoner som FEBS, EMBO, IUBMB og European Federation of Biotechnology, bidrar NBS også til å spre informa...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Utvikling av en levende attenuert vaksine mot streptokokkose hos Nile Tilapia (Oreochromis niloticus).

Utvikling av effektive vaksiner for den globale fiskeoppdrettsindustrien er nødvendig dersom man skal kunne utvikle en bærekraftig industri som ivaretar miljø, dyrevelferd og samtidig sikrer at bonden sitt inntekksgrunnlag ivaretas best mulig. Majoriteten av dagens vaksiner som benyttes i den g...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: LiceRESIST - Unravelling genetic mechanisms underlying sea lice resistance in salmonid fishes

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er den vanligste parasitten på oppdrettslaks, og det største sykdomsproblemet i akvakultur. I mange land har lakselus blitt multiresistens mot kjemisk behandling, og mangel på effektiv behandling mot lus truer framtidig vekst i næringen. I ville populasjoner fin...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Centre for Industrial Biotechnology

Industriell bioteknologi innbefatter bruk av moderne bioteknologiske metoder, enzymer og mikroorganismer for produksjon av en rekke produkter, herunder kjemikalier, medisiner, mat- og fôr-ingredienser, detergenter, energi og biomaterialer. Industriell bioteknologi vil spille en viktig rolle i utv...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Outer membrane vesicle vaccine against enteric redmouth disease (ERM) in aquaculture.

Havbruk er en viktig næring for Norge hvorav laksen er en av våre viktigste eksportvarer. Det er derfor viktig at Norge levere et godt og friskt produkt. Dessverre er det slik at ved et dyrehold hvor mange individer er tett samlet er det også lett for at ulike infeksjonssykdommer kan slå seg ned....

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Algi-SCALEUP: Fermentation Scaleup for Manufacturing of Pharmaceutical Alginate Oligosaccharides

Algi-SCALEUP tar sikte å skalere opp fermenteringsprosessen for alginatoligomere som skal brukes som medisin mot flere sykdommer. Tidligere prosjekter har vist at det er mulig å produsere alginater med akseptabel kvalitet i middels skala (750 L), men for å få nok stoff for å behandle sykdommer kr...

Awarded: NOK 15.9 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Miljøvennlig transport av levende skalldyr

Norway King Crab skal redusere klimaavtrykket for levende sjømat og øke verdien av levende sjømat med nye teknologiske og miljøvennlige løsninger. Levende sjømat sendes i dag med fly. SINTEF har levende kongekrabbe som klimaversting i norsk sjømat. Det første vi tar tak i, er å eliminere eller s...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Finnmark - Finnmárku - Finmarkku

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Salmonid alphavirus - recombination products and its impact on disease development, host response and therapeutic possibilities

Pankreassykdom (PD) forårsaket av salmonid alphavirus (SAV) er et stort problem i norsk oppdrettsindustri. Syk fisk får store skader i bukspyttkjertelen og betennelse i hjertet og skjelettmuskel, noe som fører til redusert fiskevelferd og økte kostnader for industrien som følge av lav vekst og ta...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2026

Location: Akershus

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Opening future biotechnological possibilities by revealing the acclimation and biogenesis of the photosynthetic apparatus in marine algae

Kiselalger er den økologisk viktigste gruppen av mikroalger (planteplankton) og står for 20-25% av den globale primærproduksjonen. Disse algene har også et stort kommersielt potensial og kan brukes til f.eks. biodrivstoff, fôr til akvakulturindustrien, som en kilde til nanomateriale og i bioremed...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Mitochondrial glycolysis as a target for disease control of pathogenic stramenopiles

Verdens befolkning forventes å vokse til 10 milliarder mennesker i løpet av de neste 30 årene. Det betyr at vi må brødfø 2 milliarder flere mennesker enn vi gjør i dag. Dette vil legge en enorm belastning på matproduksjonssystemene våre. Et stort problem for jordbruk og fiskeri er tap forårsaket ...

Awarded: NOK 11.8 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

FP: Robust Atlantic salmon through fine-tuned genome editing

En ytterligere utvidelse av lakseoppdrett i Norge er avhengig av bærekraftige løsninger på aktuelle problemer som sykdom, rømming, smoltkvalitet og bærekraftig fôr. Vi og andre har avslørt at små forskjeller i gener i laksen kan forklare viktige egenskaper som kjønnsmodning og sykdomsresistens. Y...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI Harvest - Technologies for sustainable biomarine value creation

Langt nede i havet foregår pionerarbeid for utforske dypets bioøkonomiske potensial. Hva finnes egentlig nede på 1000 meters dyp? Kan noe av det bli en naturlig del av vårt kosthold? I det innovasjonsdrevne forskningssenteret SFI Harvest, ser vi på hva som finnes lenger ned, i mørket mellom 200 ...

Awarded: NOK 96.0 mill.

Project Period: 2020-2028

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Understanding Tenacibaculum virulence factors to control the disease in farmed fish

Tenacibaculum er en bakterie som forårsaker sår og degradering av vev hos oppdrettsfisk. Til tross for store økonomiske tap i næringen som forårsakes av slike infeksjoner, er det veldig lite som er kjent omkring viktige virulens faktorer og mekanismene for hvordan denne bakterien infiserer fisk. ...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Virus entry and receptors in fish

En bærekraftig havbruksnæring er avhengig av at man kan forebygge og kontrollere infeksiøse sykdommer. Virussykdommer utgjør en betydelig trussel mot bærekraften i norsk lakseoppdrett og medfører økonomiske tap. God helse hos oppdrettsfisken bidrar til god dyrevelferd og er miljømessig gunstig, d...

Awarded: NOK 10.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114505 CARBONOR: Ekstrahering og raffinering av polymerer fra norsk stortare til høy-verdi biotek produkter

Laminaria hyperboea (norsk stortare) er en unik plante som inneholder mange interessante komponenter, deriblant polymerene alginat og cellulose. De fungerer som byggesteiner og holder planten oppreist på lik linje som hos landplanter, men med noen strukturforskjeller som har gunstige fordeler. ...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Havbasert matproduksjon har økt raskt i takt med den eksplosive befolkningsveksten. Utvikling av bedre produksjonsmetoder som er effektive og bærekraftige er et viktig mål innen norsk akvakultur. En lovende strategi for å oppnå dette er å bedre kunnskapen om samspillet mellom fiskens mat, mikrobe...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

New approach to produce all-female salmon avoids the use of hormones and can be combined with vaccination to achieve sterility

Det første forsøket på å produsere en populasjon av bare hunnlaks ble ikke vellykket. Denne sesongen (høst/vinter 2023) har vi et større antall gytende stamfisk som kan gi opphav til avkom av bare hunnkjønn, og vi forventer resultater på dette i løpet av de neste månedene. Funksjonelle studier av...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Vestland

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Marint K2 restråstoff til kjæledyrfôr (MAREK)

Årlig i Norge rapporteres det om omtrent 125 000 tonn laks som dør i oppdrettsanlegg. Ettersom fisken har dødd av seg selv klassifiseres dette som biprodukt kategori 2 (K2) av Mattilsynet. Dette innebærer at restråstoffet ikke kan brukes til annet formål enn fôr til pelsdyr og som energikilde til...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

RED FLAG. Salmonid red blood cells as sensors of stress and infection

Røde blodceller (RBC) har den essensielle oppgaven å transportere oksygen til alle kroppens organer, og dermed holde oss i live. Mens humane røde blodceller mangler cellekjerne og DNA, har fisk, fugl og reptiler cellekjernen intakt i de røde blodcellene. Det gjør at de røde blodcellene kan respon...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

OMEGA: fish Oil MicroEncapsulation Generating fortified food products for improved humAn health

I Omega-prosjektet forsker vi på muligheten for å lage mat som kan hjelpe folk med å øke inntaket av helsebringende fiskeoljer, og på samme tid utnytte restråstoff fra fiskeproduksjon på en bedre måte. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU og Høgskulen på Vestlandet, sammen med Danmarks ...

Awarded: NOK 11.6 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Cardiomyopathy Syndrome in Atlantic Salmon (Salmo salar): Fishing for a Cure

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en utbredt hjertesykdom, som i dag er en av de dyreste sykdommene i norsk laksenæring. Det er derfor stort økonomisk og dyrevelferdspotensial knyttet til forbedring av diagnostikk og behandling. Dette prosjektet er designet for å adressere sentrale CMS-mekanismer, og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Improving aquaculture sustainability by modulating the feed-microbiome-host axis in Fish

Jordas befolkningsvekst medfører stor økning i produksjonen av mat, blant annet innen akvakultur, noe som krever mer effektive og bærekraftige produksjonsmetoder. En lovende måte å oppnå dette på er å avdekke sammenhengen fôret, fiskens fysiologi og metabolisme, og mikrobene i tarmen, ikke bare f...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Akershus

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Effekt av svømmetrening hos smolt; En grunnleggende studie

For å bedre laksens helse og velferd har Norsk oppdrettsnæring investert store resurser i å utvikle kostnadseffektive protokoller for produksjon av storsmolt i den hensikt å korte ned tiden i sjø. Parallellt med denne utviklingen har næringen gjennomført en betydelig oppskalering av kapasitet, he...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS har hatt som mål å utvikle nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger har målsetningen vært å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabol...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms - Romsa - Tromssa

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio - Indentification of broodstock performance indicators and markers to boost the aquaculture of emerging fish species.

BESTBROOD-prosjektet bygger videre på state-of-the-art kunnskap og har som mål å videreutvikle bioteknologier til bruk for optimalisert stamfiskhold og forbedret reproduksjon hos fire lovende nye oppdrettsarter (Senegalesisk sjøtunge, greater amberjack, flekksteinbit og rognkjeks) med høyt kommer...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Nordland - Nordlánnda