0 projects

KLIMAFORSK-Stort program klima

SBEP - Innovative design and operation for REE reduction and optimized lifetime for next generation offshore wind-based hydrogen production

Visste du at fremtiden for fornybar energi ligger i å utnytte kraften fra havvind til å produsere hydrogen, kjent som grønt hydrogen? Denne innovative tilnærmingen har stor potensial for å oppnå målet om en karbonnøytral fremtid. Imidlertid er det noen utfordringer som må overkommes på veien. En ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2024-2027

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Underwater Hyperspectral Imaging for Under-Ice Navigation, RiS ID 12349

Underwater Hyperspectral Imaging (UHI) is a groundbreaking innovation that expands our ability to capture a wide range of wavelengths beyond human perception. This technology offers a comprehensive view of the electromagnetic spectrum, allowing us to identify and analyze subtle differences in the...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2024-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

RiS ID 12111: Hydrobatic AUVs for Polar Ocean Sensing (HAPOS)

The term hydrobatics stems from aerobatics and refers to the agile maneuvering of underwater robots. Small and agile underwater robots can revolutionise sensing in polar regions, reducing risks and costs while enabling access to previously inaccessible areas. When coupled with new planning and co...

Awarded: NOK 96,999

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Targeted sampling of zooplankton in Kongsfjorden, RiS ID 12141

The ecosystem in Kongsfjorden is affected by both Atlantic and Arctic water and the species distribution of zooplankton can change each year. Since zooplankton has an essential role at the base of the Arctic food web, their distribution and abundance can serve as an indicator of higher trophic sp...

Awarded: NOK 68,999

Project Period: 2023-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

DynNoise: Learning dynamical systems from noisy data

Dette prosjektet er tilknytta NTNU AMOS, og er eit samarbeid mellom NTNU, SINTEF og FFI for å utvikla metodar for å betre læra dynamiske system frå data. Fokuset vil vera på metodeutvikling basert på matematisk teori, og på bruk av metodane for å læra modellar som kan gje betre styring av underva...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2023-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Torsional vibration measurements for online monitoring of ship propulsion system (OnlineProp)

Klassiske tilstandsovervåkingsmetoder (CM) basert på tids- og frekvensdomeneanalyse av translasjonsvibrasjoner er ikke tilstrekkelig for tidlig feil diagnose av enkelte feil koblet til torsjonsdynamikk. Torsjonsanalyse f.eks. basert på rotasjonsgiverne kan kombineres med dagens typiske translasjo...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Life Prediction and Health Monitoring of Marine Propulsion System under Ice Impact

Hovedmålet med HealthProp er å utvikle en digital tvilling plattform ved å kombinere smarte sensorer, datainnsamlingssystemer og feilsøkingsalgoritmer gjennom fysiske og data drevne modeller i skyen. Plattformen skal brukes til å overvåke fremdriftssystemene og «drive line» på skip som operer i A...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Perception & Fusion of Multidimensional Information & Cooperative Decision-making for Intelligent Diagnosis of Wind Turbine Critical Parts

InteDiag var et universitetsdominert, bransjestøttet og kompetansekomplementært samarbeidsprosjekt mellom Norge og Kina med fokus på strukturell helse- og tilstandsovervåking samt feildeteksjon/diagnose for komponenter til land- og offshore-vindturbiner ved bruk av digitale teknologier. Prosjekte...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The first workshop on Artificial Intelligence & Data science for Arctic: AIDingArctic

There are extreme challenges unique to the Norwegian Arctic, from activities in remote Arctic locations to Arctic data collection and monitoring. There is a strong need to direct AI applications towards solving Arctic challenges that are important for Norway and the world (e.g., marine pollution ...

Awarded: NOK 22,240

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Technology for New Ocean Industries and Infrastructures - Offshore Wind, Aquaculture and Floating Bridges

TECHNOII er et partnerskapsprosjekt for forsknings- og utdanningssamarbeid mellom NTNU Institutt for Marin Teknikk og School of Naval Architecture, Ocean and Civil Engineering, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) i Kina. NTNU og SJTU er verdens to høyest rangerte universiteter innen marin teknik...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ocean Week 2019

Havet er en viktig leverandør av nødvendige og verdifulle ressurser. Vi trenger ny kunnskap og friske perspektiver på havene. Ocean Week vil stimulere ny kunnskap, økt samarbeid og innovasjon på mange felt innenfor havromsvitenskap –teknologi og samfunnsvitenskap. Dette er viktig for å sikre smar...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Environmental impacts and risks of deep-sea mining (MiningImpact 2)

JPI Oceans-prosjektet 'Økologiske aspekter ved marin gruvedrift' tar sikte på å vurdere langsiktige virkninger av utvinning av mangannoduler på dyphavsmiljøet. Den viktigste aktiviteten er forskningsprosjektet MiningImpact 2, som samler 32 partnere fra 10 forskjellige land og vil gjennomføre en u...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Green energy at sea: offshore wind turbines and energy systems for ships, ports, and offshore structures

Dette prosjektet er et samarbeid mellom to institutter ved NTNU (marin teknik og teknisk kybernetikk) og to institutter ved University of Michigan (Naval Architecture and Marine Engineering, og Aerospace Engineering). Prosjektet innebærer workshops, utveksling av forskere, og samarbeid for bedre...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementstøtte til Ocean Week 2018

Under Ocean Week vil forskere og næringsaktører fra Norge og utlandet orientere hverandre om de siste utviklingene innenfor sine fagfelt og bruke minglingsmulighetene til å skape nye koblinger. Fokus er på tverrfaglig kunnskapsoverføring og -utvikling. Det legges hovedvekt på teknologisk innovasj...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Isogeometric phase-field modeling of fatigue in slender structures

The project aims at developing and implementing a numerical framework for the prediction of crack formation and growth due to material fatigue in engineering structures. Material fatigue is a crucial issue for the safe design of many engineering structures, and its prediction by numerical simulat...

Awarded: NOK 72,290

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Unlocking the potential of autonomous systems and operations through supervisory risk control

Autonome systemer er i ferd med å bli mer utbredt og er viktige for å kunne gjennomføre nye og utfordrende operasjoner, som kartlegging og overvåking av hav og landområder, inspeksjoner av konstruksjoner som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, og autonom sjø- og landbasert transport. På den ...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Preparing the NTNU REMUS 100 AUV for Ice Management operations (RiS 10419)

This project aims at preparing the NTNU REMUS autonomous underwater vehicle (AUV) for Arctic Ice Management (IM) operations, and to gather experience and data that can be used for developing mapping algorithms for IM applications. A homing system will be used to allow deployment and recovery of t...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Event support for the 10th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2016)

Since 1989, every three years the International Federation for Automatic Control (IFAC) has organized a Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS). CAMS returns to Trondheim after 21 years and will be organized by the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) in coope...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Reducing risk in aquaculture - improving operational efficiency, safety and sustainability

Forskningsprosjektet har utviklet nye metoder for økt autonomi, effektivitet og sikkerhet i havbruksoperasjoner. Arbeidet omhandler problemstillinger knyttet til drift og inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR) for eksponerte lokaliteter, men resultater fra prosjektet er også relevante for me...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

New Materials and reliability in offshore wind turbins technology

The design and manufacturing of optimized and cost-effective FOWT should therefore be based on the integrated dynamic modeling and analysis of FOWT. However, there are still challenges for the integrated modeling of FOWT in both frequency- and time-domain approaches. Frequency-domain methods c...

Awarded: NOK 0.88 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Air-Sea Interaction and Transport Mechanisms in the Ocean

I dette prosjektet har vi anvendt og utviklet videre vaar Large Eddy Scale og RANS havmodeller for aa beregne samvirket mellom stroem og boelger fra den fri overflata til havbunnen. Vi har ferdigstilt en LES modell for kombinert boelge-stroem stroemning som er blitt testet med forskjellige kombin...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Advanced jacket models for offshore wind turbines with superelements Mobile researcher: Jan Dubois, Germany

The project studies the practical issues that arise when the superelement approach is used for offshore wind turbine support structures. Special care needs to be taken to calculate the wave loading correctly for joints that are represented by superelement s in dynamical simulations. The superelem...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2012-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Design and Verification of Control Systems for Safe and Energy-efficient Vessels with Hybrid Power Plants

D2V-prosjektet omhandler utvikling av kunnskap og kompetanse innen design og verifisering av reguleringssystemer for sikrere og mer energieffektive maritime fartøyer med installerte hybride elektriske anlegg og systemer for kraftgenerering og distribusjon. Tradisjonelt består en marine kraftver...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2011-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Maritime Logistics Fleet Size and Mix - development of methods to improve SOT, based on SOR and SOR/SOT in other modes of transport

Maritim flåtestørrelse og sammensetning - en grunnleggende og kompleks beslutning Hvordan en flåte bør være oppbygd med antall skip og sammensetning av ulike skipstyper er en sentral avgjørelse for alle rederier. I en gitt markedssituasjon vil antall skip (flåtestørrelse) og ulike skipstyper (fl...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2010-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-NAD-Samarbeid med NORAD-land

Guo, Xiaoyu Kina stp 07/08

...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRITEK-Teknologi

Wave-Current Interactions and Transport Mechanisms in the Ocean

The project aims to develop and apply a Large Eddy Scale ocean model capable of calculating the three-dimensional turbulent ocean flow from the bottom to the free surface, where the latter forms part of the solution. Such a solver will be able to resolve the large three-dimensional turbulent stru...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

F-GEO-Naturvitenskap, geofag

Abnormal waves

The purpose is to strengthen the relations between the National Maritime Research Institute (NMRI), Japan, and Department of Marine Technology, NTNU, by the proposed collaborative research on abnormal waves. The goal for the research project is to establi sh a model describing abnormal (rogue) wa...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2004-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

TEKNO-Naturvitenskap, grunnleggende teknologi

Control of vessel and suspended load subject to extreme conditions

Prosjektet tar for seg modellering og regulering av fartøy og neddykket i last i forbindelse med marine operasjoner under ekstreme værsituasjoner. I forbindelse med olje- og gassutbygging på store vanndyp vil behovet helårs vedlikeholds- og intervensjonso perasjoner på undervannsinstallasjoner øk...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage