1 projects

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til Open Access-publisering

Fjerne barrièrer for åpen publisering.

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Innlandet