432 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hydrogen-induced degradation of offshore steels in ageing infrastructure - models for prevention and prediction (HIPP)

Aldrende infrastruktur i olje- og gassfelt i Nordsjøen, krever tiltak for levetidsforlengelse. Aldrende stålkonstruksjoner er utsatt for degraderingsmekanismer som korrosjon, utmatting og hydrogensprøhet. Forvaltning av denne infrastrukturen er viktig for å minimere skader på miljøet, samt å unng...

Awarded: NOK 17.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Improved Model Support in Drilling Automation

Bilen din treng vask og vedlikehald for å fungere, men når gav du sist eit dataprogram same behandling? Oljeboring er ei krevjande oppgåve og det er stor usikkerheit til kva ein vil møte på eller kva som skjer akkurat no nede i brønnen. Difor brukar ein i dag sanntids datamodellar, som kan r...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Formation and behaviour of thin oil films and evaluation of response methods including HSE

Tynne oljefilmer som dannes ved utslipp av oljekondensater, lette råoljer og raffinerte oljeprodukter, er en økende utfordring i norsk oljevernberedskap. Denne utviklingen skyldes økt produksjon av kondensat og lette råolje samt risiko for undervannsutblåsninger på norsk sokkel. Videre er det en ...

Awarded: NOK 9.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shale rock physics: Improved seismic monitoring for increased recovery

Vi har utviklet verktøy (modeller) for industrien for å forstå hvordan bergmassene som ligger over petroleumsforekomstene endres når olje og gass produseres. Disse overliggende bergmassene, som kalles for takbergarter (skifer), har sørget for at olje og gass har blitt samlet opp i de underliggend...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Knowledge basis for repair contingency of pipelines

Transport av olje og gass til landbaserte installasjoner i Norge og Europa skjer hovedsaklig i rørledninger av stål. I de siste årene er rørledninger med innvendig beskyttelse mot korrosjon, i form av et korrosjonsmotstandig stål eller en nikkel-legering, sålkallte clad og lined pipes innstalle...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Particle stabilized emulsions for EOR

Den viktigste vitenskapelige oppgaven for prosjektet er å undersøke økt oljeutvinning (EOR) ved hjelp av emulsjoner stabilisert av mikro - eller nanopartikler(såkalte Pickering emulsjoner eller nanofluider). Prosjektet er knyttet til laboratoriemodeller EOR eksperimenter kombinert med modellering...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reconstructing the Triassic northern Barents Shelf; basin infill patterns controlled by gentle sags and faults

Trias-lagrekka i Barentshavet utgjør et petroleumssystem med potensial for nye funn. Det er derfor et behov for grunnleggende kunnskaper om systemet. Industrien trenger alt fra regionale bassenganalyser til mer emnebaserte studier. Dette prosjektet undersøker den vestlige trias-Barents-sokkelen g...

Awarded: NOK 10.3 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Hole Cleaning Performance of Oil and Water based Drilling Fluids in Circular and Non-Circular Boreholes.

Boring av brønner i olje- og gassindustrien kan i dag gjøres til lengder over 10.000 meter, og hoveddelen av en så lang brønn vil være horisontal. En viktig forutsetning for å kunne bore slike brønner er en effektiv fjerning av borkaks fra hullet. Dette skjer ved å bruke komplekse borefluid desig...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

3D Cement Evaluation in new and old wells using novel X-ray tomography

Evaluering av integriteten og kvaliteten av sement, som brukes som tetning mellom foringsrøret og formasjon i en oljebrønn, er avgjørende for sikker drift av brønnen. Feil ved sementen kan være grunnen til alvorlige ulykker. Det de fleste husker ulykken i Mexicogolfen i 2010, da riggen Deepwater...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of functional cold weather protection for workers in the Arctic

Innovasjonsprosjektet Arctic Protection ble gjennomført fra Q1 2014 til Q1 2017, og er nå avsluttet. Prosjektpartnere var Wenaas Workwear (prosjektledelse), SINTEF (FoU), Statoil og Eni Norge. Et flerlags bekledningssystem ble utviklet i prosjektet. Dette inkluderer et utvalg av plagg designet fo...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Møre og Romsdal

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A unit for automatic detection and reduction of produced water

Uønsket vannproduksjon er en av de største utfordringene oljeindustrien har i dag og kan i sin ytterste konsekvens bety tidlig stenging eller plugging av brønner. En reduksjon eller utsettelse av produsert vann som kan gi økt levetid for brønnen vil derfor være av stor verdi for operatørselskapen...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Advanced Composite Well Intervention Rod for Extended Operating Environments

Etterhvert som kompleksiteten øker for eksisterende olje- og gassfelt, samt at flere felt utvikles med ultra dype og ultra langtrekkende brønner, har behovet økt for nye og kostnadseffektive brønnintervensjons metoder. ComTrac systemet som er utviklet av C6 Technologies bruker et lettvekts kompo...

Awarded: NOK 13.6 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fire Simulation for Understanding and Prevention of Major Accidents

I olje- og gassindustrien kan konsekvensene av en brann være katastrofale. Slike ulykker kan føre til tap av mange liv, alvorlig forurensning av miljøet og total ødeleggelse av installasjoner med dertil enorme økonomiske konsekvenser. Katastrofale branner oppstår typisk som et resultat av eskale...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Three-Phase Capillary Pressure, Hysteresis and Trapping in Mixed-Wet Rock

Hvordan beveger tre fluider seg i en porøs stein? Hva er skjebnen til olje- og gassganglia i trefasefluidfortrenginger, når det gjelder fasefanging, utvinning og topologiske strukturer? Dette prosjektet har behandlet disse forskningsspørsmålene ved å utvikle, validere og anvende en poreskalasimul...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New technology and methods for mapping and monitoring of seabed habitats

Oljeindustrien ekspanderer nordover, og det er flere eksempler på leteboring i områder med sårbare havbunnshabitater (OSPAR-habitat), som kaldtvannskorallrev og svampesamfunn. På bakgrunn av dette har miljømyndigheter i Norge og EU satt krav til habitatskartlegging før og etter boreoperasjoner fo...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

URE 2014-18 Integration of Seismic, Well and Production data constrained by Physical/Geological Models

Populærvitenskapelig presentasjon: Hydrokarbonforekomster i Norge er offshore og ligger på et par tusen meters dyp. Bergartene i reservoarene er heterogene med sand og skifer lag samt ulike hydrokarbon kildebergarter. Porene i bergartene er fyllt med brine (saltvann), olje eller gass. For å ut...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Experiments on waves in oil and ice

I prosjektet "Experiments on waves in oil and ice", koplingen mellom bølger, olje og is vil bli undersøkt. Dette innbefatter evnen til å detektere forskjellige aspekter ved overflaten, slik som mengden av olje/is og visko-elastisitet, kun ved observasjon av overflatebølger. Dette fungerer også mo...

Awarded: NOK 11.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SIMCOFLOW - A FRAMEWORK FOR COMPLEX 3D MULTIPHASE AND MULTI PHYSICS FLOWS

Prosjektet SIMCOFLOW har utviklet en numerisk og fysikk-basert simuleringsmetode som gjør det mulig å simulere effektiviteten av oljelenser under opprensing av oljesøl etter ukontrollert utslipp til havet. Metodene vil kunne anvendes til å optimalisere selve utformingen av oljelensene, samt styre...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forskningssamarbeid Norge Brasil gjennom Instituto SINTEF do Brasil

Det har lenge vært en uttalt politikk fra både norsk og brasiliansk myndighetsside å etablere et bilaterlat FoU samarbeid mellom de to landene. Begge land har en lang kystlinje og betydelige olje og gass reserver og begge har en sterk ambisjon om å utvikl e en kunnskapsbasert industri knytte til ...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nytt konsept for plugging av brønner

Intensjonen bak prosjektet er å komme med et konsept for permanent nedstengning av brønner som tilfredsstiller myndighetskravene gitt i NORSOK D-010. For å møte kravene må man sette en dyp barriere plugg i kappeberget så nærme reservoaret som mulig. Barri eren skal dekke hele tverrsnittet inklude...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Research and Development of Downhole High Power (Ultra)Sonic Technologies and Applications

Badger Explorer ASA med partnere har forsket på og utviklet teknologi for generering av kraftige høyfrekvent vibrering under nedihulls forhold for bruk i Badger Explorer´s banebrytende løsning for et billigere og mer miljøvennlig alternativ til dagens leteborring. Vibrering kan endre oppførsel...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Modelling and inversion of seismic waveform and electromagnetic data using integral equation methods

-

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nano-enabled Sustainable Cement Sheath Behind Casings

Well cementing is an important operation during oil well drilling. The cement sheath must maintain well integrity behind the casing throughout the life of the well (20-30 years). Despite recent technological advancement with elastomers, polymers, fibres a nd reactive components, including self-he...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2013-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Indicators for Environmental Impact of Petrolium Activities: The Next Generation of Molecular Markers

Obtained results from the project has started to be comunicated to scientists and the community. Overall project idea were presented at ForskerStandUp, Stavanger, 2013 (September) WP 3 results were presented at 20th ICOS 2014 (International Conference of Organic Synthesis WP 1-2 results from t...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision Support for Petroleum Production Optimization

In 2007 the IO Center was founded. It is a SFI consortium, now containing 14 industry partners and three research partners. Since its start, substantial amount of research results in the field of production optimization and reservoir management has been a ccumulated. Solution Seeker AS was establ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Oil Spill Dispersant Strategies and Biodegradation Efficiency

Aktiviteter i prosjektperioden: 1) Arbeide med og avslutning av biodegraderingsstudier av oljefilmer med ulike tykkelse - Master oppgave som er avsluttet med Master-eksamen 2) Databearbeidelse av biodegraderingsresultater vha. multivariate analyser 3) PhD: Arbeide med biodegraderingseksperime...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

English: Advanced Wellbore Transport Modelling Norsk: Avansert modellering av transport i oljebrønnen

En av de største utfordringene i boreprosessen er fjerning av cuttings (borekaks), også kjent som hullensing. Flere faktorer påvirker effektiviteten av hullrensingen. De viktigste er brønnens geometri, formasjonen det bores i, borestrengens laterale bevegelse, eksentrisitet og rotasjonshastighet,...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Modelling Instantaneous Risk for Major Accident Prevention

Kvantitative risikoanalyser har tradisjonelt vært brukt for å ta beslutninger om langsiktig risiko, f.eks. når man skal bygge en ny oljeplattform og ønsker å vite hvordan man skal oppnå lavest mulig risiko i levetiden til installasjonen. Erfaring har imidlertid vist at disse analysene ikke er lik...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Innlandet

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Utvikling av støydempingsløsninger offshore - FORPROSJEKT

Forprosjektet det her søkes om retter seg inn mot Petromaks2?s Tema5: Forebygging av storulykker, arbeidsbetinget sykdom og skader i petroleumsvirksomheten. Forprosjektet og et etterfølgende hovedprosjekt vil bidra til å bygge opp under Petromaks2s delmål «styrket petroleumsrelatert næringsutvik...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

EOR by CO2-based surfactants and polymers

Nye teknologiske løsninger må utvikles for neste generasjons EOR-kjemikalier som skal muliggjøre økt utvinning og derved realisere gjenværende verdier fra felt. Dette gjelder for eksempel ved CO2-EOR, Økt oljeutvinning ved bruk av tertiære metoder, for ek sempel gassinjeksjon og polymerflømming, ...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Vestfold og Telemark