1 projects

FUNN-3-Tilskudd til ulønnet FoU-innsats

33250 Utvikling av listverk med profilfresing i x-akse og y-akse til bruk i bygg

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Agder