63 projects

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Antistoffbaserte reagenser i studier av spesifikke T cell responser

Prosjektet vil lage løselige T celle reseptormolekyler, som vil kunne benyttes innen forskning, diagnostikk og terapi. Forskning: Løselige TCR vil være en ny type reagens for spesifikk deteksjon av et gitt peptid på MHC, og vil kunne måle direkte det en nå måler indirekte, i T celleaktiv...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molekylærbiologisk assistert stadium-inndeling av kolorektal cancer

Innenfor de klinisk-patologiske stadiene Dukes B og C av kolorektal cancer (CRC) overlever kun halvparten 5 år. Det er derfor av stor betydning å kunne identifisere molekylære markører som kan forutsi sykdomsforløpet. CRC kan inndeles i to grupper relater t til genomisk ustabilitet. Majoriteten v...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Functional genomics of the malaria parasite Plasmodium falciparum

The project seeks to: 1. Develop a productive and innovative research group in Norway that efficiently combine the research abilities of the Department of Pharmacy, University of Tromsø with recognized proteomics and structural biology research group s at the University of Tromsø and complem...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

TSLP (thymic stromal lymphopoietin) : a candidate target for treatment of allergy

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Regulation of Protein Kinase C (PKC) membrane targeting and PKC-mediated activation of phosphatases

Protein Kinase C (PKC) familien består av 10 serin-threonin kinaser med viktige roller i ulike cellulære funksjoner som differensiering, apoptose, mitogenese og cellevekst. PKC aktivitet er nøye regulert gjennom fosforylering, konformasjonsendring og memb ran binding. Membranbinding og aktivering...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular transport of protein toxins

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The role of molecular motors and rab proteins in the maturation of secretory granules

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Analysis of novel biological functions of the liver X receptor (LXR)

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The fundamental molecular mechanisms regulating meiosis checkpoints in fission yeast

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2009

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Xenotransplantat forkastelse i en gris-til-human in vitro modell: betydning av naturlig forekommende antistoffer

Organtransplantasjon er den beste og ofte eneste behandling ved langt framskredet organsvikt. Det er en økende mangel på organer og stadig flere pasienter dør i påvente av tilgjengelig organ fra human donor. Alternative behandlingsformer er derfor nødvend ige, hvorav xenotransplantasjon er en fra...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genekspresjonsanalyser i lymfomer; identifisering av diagnostiske markører og kandidatgener for terapi

I den vestlige verden dør 1 av 5 mennesker av kreft og i så måte er det en sykdom som angår alle. Kreft oppstår når en individuell mutant celle begynner å vokse og dele seg på bekostning av sine naboer, noe som til slutt vil ende med at hele organismen dø r. For å identifisere spesifikke terapeut...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Naturlig immunforsvar mot infeksjoner og kreft

Natural Killer celler og makrofager er viktige i forsvaret mot mikrobielle infeksjoner og mot kreft. Disse cellene er utstyrt med reseptorer som gjør det mulig for dem å gjenkjenne celler som er forandret ved infeksjon eller transformasjon. Et hovedmål me d prosjektet er molekylær karakterisering...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Dynamics of nuclear function

...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Bergen 21 - 27 June 2004

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Toll-like receptors: sensors for pathogens and endogenous ligands in the innate immune system

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Mucosal Vaccinology and Immunotherapy (General team support application for LIIPAT)

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Pheromone induced DNA release in Streptococcus pneumoniae

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Interactions between the mitogen-activated protein kinase pathways and the cAMP-dependent protein kinase pathways

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Genregulering i biologiske responsar: Fokus på gastrinresponsar i nevroendokrine celler i mage-tarmkananlen

Gastrin er ein sentral regulator av funksjon og vekst av mageslimhinne og er postulert å spela ein rolle i autokrin vekstregulering av gastrointestinale kreftsvulstar og stamcelle-deriverte kreftsvulstar. Prosjektet vil bruke DNA mikroarray teknologi og datavitenskapelege metodar til genom-skal...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Strategies for disruption of a cAMP-PKA-Csk inhibitory pathway assembled in lipid rafts that regulates Src-kinase signaling

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The role of T cell specific adapter protein in T cell activation and autoimmunity

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Modulation of chemokine expression: A potential therapeutic target in chronic inflammatory diseases

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic, relapsing intestinal inflammation. The initial lesion in IBD has not been clearly defined, but there is substansial evidence for an overactivation of the immune mechanisms in the gut. During recent years nume rous new signal molecules that direct and...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

The role of T cell specific adapter protein (TSAd) in the regulation of T cell activation

...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Regulatoriske leukocyttreseptorer på NK-celler og antigenpresenterende celler-normalfunksjon og rolle ved autoimmun artritt

Forskergruppen har tidligere, med utgangspunkt i NK-celler, identifisert to genkomplekser i rotte, NKC og LRC. Disse genkompleksene koder for en gruppe av membranreseptorer referert til som regulatoriske leukocyttreseptorer. Bakgrunnen for denne betegnels en er at disse reseptorene er delt i to u...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Transcriptional regulation and signal transduction in control of steroidogenesis

Nuklear hormon reseptorer er involvert i utvikling, homeostase og sykdom. Steroidogen faktor 1 (SF-1) er en orphan nuklear reseptor som er essensiell for endokrin utvikling og steroidhormonsyntese. Overføring av hormonelle signaler til transkripsjo nsmaskineriet involverer en rekke faktore...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

"Sex" hos Streptococcus pneumoniae: konsekvenser for spredning av antibiotikaresistens

Infeksjoner forårsaket av Streptococcus pneumoniae, en bakterie som er kompetent for naturlig genetisk transformasjon, utgjør et alvorlig helseproblem både i Norge og ellers i verden. Naturlig genetisk transformasjon er en mekanisme for aktivt opptak av n akent ekstracellulært DNA, og påfølgende ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Viken

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Toll-like receptors: sensors for pathogens and endogenous ligands in the innate immune system

...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Antistoffer og løselige T cellereseptorer som spesifikke påvisningsreagenser for MHC med antigene peptider

T celler blir aktivert når de gjenkjenner MHC molekyler som presenterer antigene peptider. Interaksjonen er den mest sentrale i det spesifikke immunsystemet. Prosjekte vil detektere og kvantitere MHC/peptid presentasjon direkte på antigen presenterende ce ller med påvisningsreagenser som spesifkt...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Endocytosis and intracellular sorting machinery for molecules involved in MHC-II antigen-presentation

The aim of this three-year project is to better understand the mechanisms of intracellular sorting molecules important for antigen processing and presentation in normal and polarized cells. We will use a molecular biology approach to characterize interact ions of the sorting signals of moelcules ...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Gene regulation in the immune system: The TdT and pIgR genes as models to study the role of chromatin in transcriptional regulation.

Transcriptional regulation of a mammalian gene depends on a complex interplay between the accessibility of the gene locus, the precise organization of regulatory DNA sequences, and the presence of regulatory factors, providing several steps of potential r egulation. Traditionally, studies of tran...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2003-2010

Location: Oslo