1 projects

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Tidsskrift for ungdomsforskning

Målsettingen er å videreføre Tidsskrift for Ungdomsforskning som en nasjonalt forankret publiseringskanal av forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål. Målgrupper for tidsskriftet er forskere innen feltet og andre brukere av ungdomsforskning. For å nå målgrupper utenfor forskningsmiljøen...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Ukjent Fylke