432 projects

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA <UNDINA, Underwater robotics with multi-modal communication and network-aided positioning system>

UNDINA aims at providing a reliable, compact, plug-and-play communication, networking, and positioning system specifically designed for resource constrained AUVs, having easy maneuverability, low weight, small dimensions, and low associated operational costs. Three AUV prototypes with optimized i...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Environmental impact of Methane seepage and sub-seabed characterization at LoVe - Node 7

Vi lever i en kritisk tid i vår historie på grunn av trusselen fra de hurtige klimaendringene. Forskere og myndigheter har fokusert mye av sin tid og energi på å takle de menneskeskapte utslippene av karbondioksin (CO2). Men vi bør ikke miste metangassen (CH4) ut av synet, da denne klimagassen er...

Awarded: NOK 18.3 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PETROMAKS2-Stort program petroleum

BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway

BASE-prosjektet "BASE - Basement weathering and fracturing on- and offshore Norway" tar sikte på å få ny geologisk forståelse av oppsprekket og dypforvitret grunnfjell i Norge. Med hjelp av grunnfjell boringer på land og grunne boringer på shelfen, vil vi forbedre den nåværende forståelsen av uko...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det o...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

New Cementitious Material for Oil Well Cementing Applications - SafeRock

Ordinær Portlandsement (OPC) er det vanligste materialet brukt til soneisolering i brønner uavhengig om brønnen brukes til utvinning av olje- og gass, geotermisk energi, karbonlagring eller permanent nedstengning av brønner. Det er i tillegg også et vanlig materiale innenfor konstruksjon i byggeb...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

GEOPARD - Geostatistical Event-based Object-model Predicted from Analogue Reservoir Deposits

Målet med GEOPARD-prosjektet er å få mer geologisk kunnskap inn i det statistiske rammeverket som brukes til å lage digitale 3D-modeller av geologiske avsetninger. Vi ønsker å gjøre modellene mer realistiske og enklere å bruke samtidig som det åpner opp for direkte bruk av data som ellers ofte bl...

Awarded: NOK 18.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Consequences of fundamental changes in risk regulation

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av overgangen til et annerledes risikokonsept. De siste årene har Petroleumstilsynet forandret hva de legger i risiko-begrepet. Tidligere definerte man risiko som produktet av sannsynlighet og konsekvenser av en hendelse, men nå er definisjonen...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA BIOGLIDER, BIOGLIDER : Autonomous Exploration and Monitoring of Marine Ecosystems

BIOGLIDER er et MarTERA ERA-NET Cofund prosjekt med hovedformål å utvikle og demonstrere en smart løsning for måling og overvåkning av marin miljøstatus, marine økosystem og økosystemprosesser. BIOGLIDER vil kombinere akustiske og optiske sensorer for karakterisering av biologiske komponenter i v...

Awarded: NOK 5.7 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Monitoring of glycol quality to Reduce operational risks

Olje- og gassindustrien automatiseres. Dette innebærer bl.a. å prosessere gass på ubemannede plattformer. Eksportgassen må være tørr og ha en lav duggetemperatur. Gassen blir derfor tørket i kontakt med glykol. Glykolen absorberer vannet og tørker gassen. Etylen- og trietylenglykol er de mest bru...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

AI Augmented Analysis in digital biostratigraphy - palynology

Biostratigrafi er å aldersbestemme bergarter ut fra fossilt materiale fra planter og dyr. Innholdet i enhver biostratigrafisk prøve varierer med alder og geografi. For eksempel varte dinosaurenes tidsalder, jura, i 56 millioner år, og de ulike geografiske områdene var tilholdssted for forskjellig...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Clean offshore energy by hydrogen storage in petroleum reservoirs

Utslipp fra petroleumsproduksjon utgjør over 25% av Norges totale CO2-utslipp, og disse må reduseres betydelig for å nå Norges ambisjoner i Parisavtalen. En måte å redusere disse utslippene på er å gå over til fornybar energi for å drive alle operasjonene og offshore-plattformene. På grunn av den...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Subsea Additive Manufacturing for Lifetime Extension

Undervanns additiv produksjon for forlenget levetid (SAMLE) har som målsetting å etablere additiv produksjon som metode for reparasjon av undervannsutstyr. Forskningsprosjektet baserer seg på at den unike habitat- og robot-teknologien til Kongsberg Ferrotech (KF) i kombinasjon med hyperbarisk «wi...

Awarded: NOK 10.5 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Offshore energy system optimisation considering load and storage flexibility

Dette prosjektet tar for seg energisystemet på offshore olje- og gass-installasjonar med mål å bidra til reduserte klimagassutslepp gjennom å utnytte variabel vindkraft saman med fleksibilitet i bruk av energi og i lagring av energi. Prosjektet vil: 1) Undersøkje i kor stor grad det er teknisk ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Twin for Optimal Design and Operation of Compact Combined Cycles in Offshore Oil and Gas Installations

Målet med DIGITAL TWIN er å utvikle de underliggende modellene nødvendig for å designe en digital tvilling for en offshore damp syklus med mål om å optimalisere effektivitet og driftssikkerhet. Den digitale tvillingen vill bli designet for bruk i nye installasjoner for å simulere drift av damp sy...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Structural integrity of PVDF pressure liners

Dette prosjektet skal utvikle en metodikk som gjør det mulig å forutse om trykkbarrieren i fleksible stigerør er tett. PVDF er en vanlig polymer i trykkbarrierer i fleksible stigerør, problemet med den er at den er utsatt for krakelering. Krakelering er bittesmå sprekker på overflaten til materi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Slug Field Model: The Next Generation Field Scale Slug Flow Simulator

Innovasjon i flerfasestrømning har muliggjort sikker, mer miljøvennlig og øknomisk produksjon av olje og gass fra fjernt- og dyptliggende reservoarer. Dynamiske strømningssimulatorer, som OLGA, har forbedret petroleumsindustriens mulighet til å håndtere flerfasestrømning i olje- og gassproduksjon...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optimizing CO2 Foam EOR Mobility Control for Field Pilots

Klimautfordringer påvirker globale energistrategier. Dette framtvinger krav om redusert karbon avtrykk i petroleums¬produksjonen. Dette kan i olje- og gass industrien oppnås i petroleumsproduksjon med samtidig lagring av karbon, i form av injeksjon og lagring av CO2. Målene i Parisavtalen og FN’...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Enhancing Reservoir Characterization by Applying Machine Learning

Olje- og gass-selskaper bruker betydelig tid og ressurser på å identifisere og evaluere prospekter før de driller en brønn. En viktig fokusområde i planlegging- og produksjonsfasen er sikkerhet og miljøkonsekvenser av utbyggingen. ReservoAIr kombinerer geologiske og geofysiske metoder med maskinl...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid adjustments

Ideen er å kombinere avanserte sensorer for å måle eller utlede fluidegenskaper og behandle slike data ved en selvkalibrerende algoritme som predikere fluidegenskaper. Algoritmen vil beregne mengden av et tilsetningsstoff eller fortell om det kreves en behandling for å nå ønskede egenskaper og gi...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Smart Sensor System to Detect Corrosion Under Insulation

Innenfor olje & gass-, kjemisk- og prosessindustri på norsk sokkel og landanlegg finnes det hundrevis av kilometer med isolerte rør, der isolasjonen bla. skal beskytte mot brann, dempe lyd, eller stabilisere prosesstemperaturen. Selv om isolasjonen er innkapslet, er det vanlig at vann trenger inn...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Magnetic Recycling of Oilfield Production Chemicals - A New Green Approach Giving Zero Chemical Discharge

Til tross for et globalt grep mot mer fornybare energikilder, vil også olje- og gassproduksjonen fortsette i mange tiår. I løpet av produksjonsfasen av olje tilsettes mange kjemikalier til brønnstrømmen for å forhindre en rekke problemer som korrosjon og strømningslinjer som for eksempel gasshydr...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2025

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

A Drill floor Robotic System for Automated Operations

NOV sine Drillfloor systemer har i dag en høy automatiseringsgrad, med automatiserte og fjernkontrollerte verktøy til å gjennomføre håndtering av borerør og boreoperasjoner. Automatiseringen inkluderer både individuelle maskiner og maskiner i samarbeid for å gjennomføre sekvenser av operasjoner...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

ChemFlow - Enabling subsea tiebacks with complex fluid chemistry

IPN ChemFlow - Muliggjøring av subsea tie-backs med komplekse fluider. For å minimere miljøavtrykket og redusere kostnadene knyttet til petroleumsproduksjon, vil mange nye feltutbygginger sannsynligvis realiseres som såkalte "tiebacks"; undersjøiske rør som transporterer brønnstrømmen til perm...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Longevity: Providing enhanced release and analytical method to enable continuous monitoring over 10 years in producing wells

For å øke produksjonen av olje er det viktig å monitorere hvor den produserte væsken kommer fra. Overvåkning av oljereservoarer er ofte dyrt, risikofylt og noen ganger ikke en gang mulig med standard teknologier. En klar forståelse av det som skjer i brønnen er likevel viktig for økt oljeutvinnin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Towards Artificial Intelligent Maintenance System (AIMS) via Predictive Failure Modelling and Numerical simulation

Korrosjonsbeskyttende maling er helt avgjørende for sikkerhet og levetid for marine konstruksjoner, og dermed også vedlikehold av belegget gjennom konstruksjonens levetid. Vedlikehold av malte overflater i felt er både kostbart og utfordrende med hensyn på sikkerhet til utførende personell. Å fin...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Optiske metoder for analyse av vannkvalitet i en selvrensende målecelle

Vår fremtid avhenger av at vi tar vare på og nyttiggjør oss av klodens vannressurser. World Economic Forum (WEF) lister tilgang på rent drikkevann som den største globale risikoen i det kommende århundre. Overvåkning av vannkvalitet vil bli viktigere i årene som kommer. I all hovedsak hentes vann...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Digital Well Internvention

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av ek...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon

For å øke produksjonen og utvinningsgraden i eksisterende og nye oljefelt er det viktig å hindre den negative effekten av gass- og/eller vanngjennombrudd i en brønn. I de aller fleste feltene på norsk sokkel er dreneringsmekanismen trykkstøtte fra gass og/eller vann. Dette betyr at etter en tid f...

Awarded: NOK 9.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Vestfold og Telemark

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fundamental studies of plugging in multiphase flows with adhesive particles

I dette prosjektet undersøker vi prosessen bak et hverdagslig fenomen de fleste av oss har opplevd i kjøkkenet eller på badet: at avløpsrør blir blokkerte. En lignende type blokkering skjer også i oljerør, noe som kan lede til store økonomiske og økologiske tap. Blokkerte blodårer er dessuten bla...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Vestland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Microstructure of sea spray ice. Prediction of icing on marine structures.

Ising på fartøyer og plattformer er ett særskilt problem for maritim industri i Norge. Ising foregår når havet og luften er kaldt nok slik att sjøsprøyt, som treffer strukturer, kan fryse til is. Å predikere ising er vanskelig fordi flere kompliserte prosesser spiller sammen. Først, så gjelder de...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage