0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slankere støpte komponenter til fremtidens vindmøller

Vindenergi er en av de hurtigst voksende energisektorer i verden og en av de viktigste utfordringene for vindmølleprodusenter er å utvikle større og mer effektive vindmøller. Støpegods brukes i dag til sentrale deler av en vindmøllekonstruksjon, f.eks det enorme navet som typisk kan veie 25 tonn...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART VAREFLYT - smart, effektiv og sikker vareflyt gjennom intelligent emballasje og e-sporing

IKT har avgjørende betydning for logistikksystemets konkurransekraft fordi den bidrar til å redusere tid, avstand og kostnader, og å øke service- og kvalitetsnivået, inkludert økt matvaresikkerhet. Løsninger og systemer for e-sporing og styring i verdikje den gjennom RFID-teknologi og EPC er et v...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Økt gjenvinning gjennom bedre materialsortering

Til grunn for målet ligger 'avfallshierarkiet' som i en miljø- og samfunnsmessig sammenheng anviser at materialgjenvinning og energigjenvinning er å foretrekke framfor deponering av avfallet. Prosjektet skal utvikle og implementere ny teknologi og sorter ingseffektive løsninger som øker volumet ...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel fibre-based water barrier packaging for transport of fresh fish and agricultural products

The principle objective of this project is to develop novel waterproof fibre-based packaging concepts for long distance transport of fresh fish and agricultural products. The new packaging concept will provide completely new functionality by allowing comp act transport of erectable boxes to suppl...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

SUPOPETR-SUP-OED Petroleumssektor

Materials and Structural Integrity

MATSINT is a strategic university project that is directed towards one of NTNU's strategic research areas: Materials. Within the strategic research area, Structural Integrity is defined as a focus area. Two faculties, Engineering Science and Technology and Natural Science and Technology, with a...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Kommersialiseringsstipend: Spraypyrolyseteknologi for produksjon av nanokrystaline keramiske pulver

...

Awarded: NOK 0.65 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Effect of ultrasound dosimetry on drug release from liposomes-implications for development of novel acoustically sensitive liposomes

A serious limitation of conventional chemotherapy is the rather unspecific body distribution of cytotoxic drugs resulting in reduced therapeutic efficacy and unwanted systemic side effects. To increase the therapeutic-to-toxicity (TTT) ratio, cytotoxic dr ugs have been formulated as nanoparticula...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Fordampningskjølte sidevegger i Aluminium elektrolyseceller

Det forslåtte prosjektet tar for seg implementering av avansert kjøleteknologi (fordampningskjølte panel) i sideveggene i på aluminium elektrolyseceller. Teknologien vil trolig muliggjøre en betydelig reduksjon av spesifikt energiforbruk ved primær alumi nium produksjon, samt føre til prosessmes...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Sikkert og kostnadseffektivt grunnlag for dimensjonering og kvalifisering av komposittstruktur

Oppdatert prosjektsammendrag (e-søknad) - 2007-12-13 Prosjektsammendrag Hovedideen med prosjektet er å utvikle en ny metodikk for bestemmelse og systematisering av data slik at komposittmaterialer kan dimensjoneres og kvalifiseres på tilsvarende måte som de tradisjonelle konstruksjonsmaterialen...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Østfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlige koblinger for sikker og lekkasjefri distribusjon av drikkevann

Lekkasjer fra distribusjonssystem for drikkevann utgjør et stort samfunnsproblem. I store deler av verden, inklusiv Norge, går omtrent halvparten av drikkevannet tapt på grunn av lekkasjer, noe som representerer en gedigen sløsing med vann som resurs og e nergi brukt til distribusjon. Lekkasjer r...

Awarded: NOK 13.2 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Innlandet

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Numerical modelling of deltas in hydropower reservoirs

Numerical algorithms for computing three-dimensional changes in the geometry of deltas in hydropower reservoirs will be developed and tested in the project. The work will be based on existing 3D CFD programs capable of computing water and sediment transpo rt in rivers. The models are based on sol...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

ISI - Innovativ sprøytestøpeindustri

Prosjektet er initiert av Forum for sprøytestøping (av plast) og ledes av bildelprodusenten Plastal AS på Raufoss. Målet er å utvikle innovative og konkurransedyktige sprøytestøpte plastkomponenter, samt utvikle kostnadseffektive defektfrie sprøytestøpepr osesser. Hovedområdene for prosjektet e...

Awarded: NOK 14.5 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Østfold

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Karbonfiber og helse - design av nanofiber med lav toksisitet

Statoil og Elkem har et pågående utviklingsprosjekt innen produksjon av karbonfiber. Det er ønskelig å ta med HMS aspektet i en tidlig fase av utviklingen. De egenskapene som gjør tilvirkede nanopartikler så interessante materialteknisk, er de samme som fører til bekymring for negativ effekt på ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Agder

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

New innovative barrier solutions for targeted fresh food packaging applications

One of the primary challenges in food packaging business is the presence of oxygen contained in a produce or permeate through the packaging material, having a strong negative effects on the quality and shelf-life of the foodstuff. Effective barrier materi als are in general expensive multilayer s...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

TLENS (Tunable lens)-En styrbar polymerbasert autofokuslinse

Ignis og SINTEF har gjennom flere år samarbeidet om utvikling av polymerbaserte komponenter for anvendelser i optisk kommunikasjon, instrumentering. display og prosjektorer. I dette arbeidet har man kombinert forskjellige funskjonelle materialer, som poly merer, silisium og glass. Vi utvider nå ...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High-value aluminium end products from extruded sections

During the past 5-10 years, the aluminum industry, and the extrusion industry particularly, has gone from being operated locally to a global industry with increasing competition from other materials, and increasing demands on quality and price. At the sam e time, low cost countries in the Far Eas...

Awarded: NOK 17.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Oslo

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Hans Lilholt, DK08, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Lifeng Zhang, NO56, Nabo 2006-07

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Nanomaterialer for Mikro Energihøsting

I de senere år har det vært svært mye forskning på nettverk av autonome sensorer, det vil si sensorer som har sin egen energiforsyning, er intelligente og kommuniserer (ofte trådløst) med omverden. En spesielt stor utfordring i den sammenheng er knyttet t il energiforsyning av sensorene. Spesielt...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Vestfold

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Miljøvennlig produksjon av metaller basert på ny deoksyderingsprosess.

Titan har unike egenskaper som gjør det attraktivt. Bruken er beskjeden grunnet høy pris. Cambridge University har identifisert en ny prosess (FFC-Cambridge) for fremstilling av bl.a titan som vil være langt billigere enn dagens (Kroll). Alf Bjørseth så kompetanse i Norge til å kommersialisere p...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Materials for sensor and imaging applications

The objective of the SUP is to establish UiO as an internationally leading institution with respect to research and development of sensor and imaging materials for selected applications. The project aims at integrating strong experimental and theoretical activities in chemistry, physics, material...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Oslo

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Design and Production of Planar SOFCs from Nanoparticles with Emphasis on Support and Sealing

NANOSOFC will aim to manufacture and test a Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) from nanoparticles, which were developed in an earlier project: MSOFC. Two urgent SOFC technology issues will also be addressed: support and sealing for planar cells. Two new nanopar ticle products were developed in MSOFC, b...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Autovernstolper med retningsbestemte egenskaper

Dagens autovern har en stolpe av impregnert trevirke og er kun godkjent på grunn av manglende alternativer. Plasto har teknologi basert på miljøvennlige, resirkulerbare termoplaster. Ved å videreutvikle denne kompetansen har vi som mål å utvikle miljøvenn lige løsninger som har bedre ytelse. Kons...

Awarded: NOK 13.9 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Kimdanningskontroll for optimaliserte egenskaper

Al-Mg-Si-(Cu), som er den vanligste typen Al-legeringer til strukturelle formål, får sin styrke fra utfelling, presipitering, av herdende partikler, presipitater. Tetthet og fordeling av presipitater er det som i hovedsak definerer egenskapene til legerin gen. Det har, delvis med NFR-støtte, vært...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2014

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FESIL Solar Grade Silicon

The photo-voltaic (PV) industry has an growth rate of about 30% - a situation that many other industries can only dream about. Today, the majority of solar cells are made of silicon, and experts believe that it will take at least a decade before other PV technology based on other materials can ho...

Awarded: NOK 20.2 mill.

Project Period: 2006-2011

Location: Ukjent Fylke

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Utvikling av keramiske, bipolare batteriplater ved bruk av nanomaterialer og nanoteknologi

KeraNor ønsker å utvikle en porøs, keramisk plate, som impregnert med bly skal fungere som en bipolar plate i et hybridbatteri for motorkjøretøyer. Denne platen har bestemte krav til både porestørrelse, porøsitet, mekaniske egenskaper og kjemisk stabilite t. KeraNor var i utgangspunktet den enest...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Oslo

SUP-NHD-Strategiske UoH-progr.fin.NHD

Oxide nanomaterials - phenomena and applications; focus on basic understanding of semiconductor components for hydrogen production by PEC

Center for materials science and nanotechnology (SMN) at the UiO aims to establish a genuinely interdisciplinary program within the general field of oxide nanomaterials, having focus on understanding of materials and phenomena required to develop photoele ctrochemical (PEC) water splitting cells ...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2006-2010

Location: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Physical Metallurgical reeaserch and Aluminium in particular

Support from the Leiv Eriksson mobility program is sought for a stay for one young scientist from NTNU to have a stay at two of the best research groups in the world within the field of Physical Metallurgy, both located in Canada. New relations will be es tablished and old ones will be strengthen...

Awarded: NOK 73,000

Project Period: 2006-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUS-Stipendprogram for NVRussl.

Smirnova, A RUS05/06-76

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2006-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Advanced transmission electron microscopy in catalysis

Catalysis plays a crucial role in environmental and energy technology. The mechanisms of catalytic processes proceed at the atomic/molecular level and it is essential to understand these in order to improve existing systems and develop new ones. Metal and metal oxide particles, on a suitable sup...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2006-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage