0 projects

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership on Central Nervous System Malignancies

Primære maligne hjernesvulster og hjernemetastaser fra hud, lunge og brystkreft representerer en stor klinisk utfordring i behandlings- øyemed. Vårt INTPART program har som formål å etablere et fremragende forsknings og utdannelses tilbud til studenter og forskere innenfor feltet hjernekreft. Pr...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen Center for Brain Tumor Research

Prosjektet har som formål å utvikle bedre behandlingsalternativer for pasienter med kreft i hjernen. Dette vil bli gjort ved å overføre ny viten utviklet i laboratoriet basert på grunnforskning og translasjonell forskning. Gruppen har vist, at legemiddelet Thioridazine, som tidligere har vært bru...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

22nd International Conference on Brain Tumor Research and Therapy

Den 22, International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (ICBTRT) ble arrangert på Solstrand Hotel i perioden 24-27 Juni, 2018. ICBTRT representerer en av de eldste og kanskje den mest prestisjefylte konferansen i verden innenfor feltet. Deltagerne på konferansen, som er de fremste i...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Multi-parametric Analysis of the Evolution and Progression of Low-Grade Glioma

I dette Transcan prosjektet koordinert av Andreas Bikfalvi (INSERM, University of Bordeaux) har vi som partner, 4 hatt en rolle i analyser av lav-gradige gliomer (LGG). Vevsprøver fra 230 lav gradige gliomer (Italiensk kohort) ble først analysert i Italia hvor inklusjonskriteriene var histologisk...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining the invasive cell components in glioblastoma: identification of new therapeutic targets.

Maligne hjernesvulster (glioblastomer) vokser hurtig og danner nye blodkar som gir dem næring. Svulstene viser også en utpreget infiltrativ /invasiv vekst i omliggende hjernevev. I tillegg inneholder svulstene en stor mengde kreftceller med ulike mutasjoner og genetiske egenskaper (heterogeneitet...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Targeting the Tumour Specific Energy Metabolism in Glioblastoma

Gjennom fase III kliniske studier har det nylig blitt vist (2013) at glioblastomer utvikler resistens mot anti-angiogen terapi (bevacizumab behandling) og at denne behandlingen ikke fører til en økt overlevelse i pasientgruppene. Vi har i dette prosjektet identifisert viktige mekanismer som kan f...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Identifying molecular targets on cancer stem-like cells from human brain tumours

The overall objective of our laboratory is to determine the biological mechanisms underlying brain tumour development and identify novel therapeutic targets that will block or reduce tumour progression. Our research group has been able to isolate two diff erent phenotypes from human glioblastomas...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Mesenchymal Stem Cells: Mechanisms of Spontaneous Transformation

Human bone marrow-derived mesencymal stem cells (MSCs) are considered highly important for tissue regeneration and repair. While these cells may have a considerable therapeutic potential, it is also possible that they may exert unwanted side effects by d eveloping cancer. We have during the last...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

New therapeutic principles and biological mechanisms related to brain tumour cell invasion and angiogenesis

Primary gliomas represent one of the greatest challenges in neuro-oncology. Recent studies have identified so-called ?cancer stem cells? in several cancers. These cells have the capacity to proliferate and establish tumors in laboratory animals after inje ction of only a small number of cells. Mo...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Cancer and Mesenchymal Stem Cells

Mesencymal stem cells (MSCs) isolated from the human bone marrow, have been suggested, based on their differentiation potential, to be used in tissue regeneration and repair strategies. While these cells may have a considerable therapeutic potential, it i s also possible that they may have unwant...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

ORIGINS OF CANCER STEM CELLS IN GLIOBLASTOMA

Glioblastoma multiforme is the most malignant of the primary brain tumors with grave prognosis. Recent studies have identified so-called "cancer stem cells" in glioblastomas and other tumors. These cells have the capacity to proliferate and establish tu mors in laboratory animals after injectio...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Vestland

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Identification and validation of new therapeutic targets directed towards tumour vascular-matrix interactions

Solid tumour growth depends on a continuous supply of nutrients by new blood vessels that grow into the tumour. This process, termed "tumour angiogenesis" is regulated by a number of complex factors involving both tumour and host cells. How the tumours co mmunicate with the normal cells to produc...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2007

Location: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Mechanisms of angiogenesis independent tumour growth

...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

TU-Tungt utstyr

NMR Imaging System

The Medical Faculty at the University of Bergen has available three unique animal facilities for biomedical research. These facilities provide a number of scientific groups with opportunities to study a large number of functional parameters related to both normal as well as pathological conditio...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av en ny angiogenesehemmer Meth-1 mot kreft

OBS! Vi ønsker å reservere oss mot at disse opplysningene blir publisert uten vårt skriftlige samtykke. Cytovations mål er å finne og karakterisere nye proteiner som vil hemme dannelsen av blodkar til kreftsvulster. Cytovation har identifisert en potensiell angiogenese-hemmer kalt Meth-1. Cytova...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2003-2005

Location: Vestland

BIOFYS-Fysiologiske og anatomiske fag

Neural stamcelleterapi for maligne hjernesvulster

Nevro-onkologisk forskningsgruppe har i en rekke år arbeidet med studier over hjernesvulsters invasjon og angiogenese. Gruppen har bygget opp flere unike modeller for å kartlegge kreftcellenes invasjon i hjernen. Forskningsgruppen har også kartlagt en rek ke biologiske mekanismer som er viktig fo...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2003-2006

Location: Vestland