0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling fundamental mechanisms of bacterial exopolysaccharide catabolism for use in food and health applications

Bakterier produserer en mengde ulike kjemiske forbindelser som blir utrykt på celleoverflaten eller skilt ut i omgivelsene rundt dem. En stor andel av disse forbindelsene er ulike karbohydrater som har stor betydning i diverse biologiske prosesser. En viktig gruppe av disse karbohydratene kalles ...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2022-2027

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arr: The third LPMO symposium

Ikke aktuelt. Prosjektsammendraget er dekkende.

Awarded: NOK 84,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: Unlocking the potential of enzymatic recycling of plastics

Plast er et meget nyttig og anvendelig materiale, men samtidig utgjør det også en stor utfordring for samfunnet. Det moderne samfunnet er fullstendig avhengig av plastprodukter, men mye av plasten som produseres er ikke resirkulerbar. Samtidig havner enorme mengder plast i naturen og utgjør en tr...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Awarded: NOK 15,312

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

Discovering novel functions of carbohydrate-active enzymes to unravel novel mechanisms of bacterial virulence

Hvert år opplever fiskeoppdrettsnæringen problemer forårsaket av bakterielle infeksjoner. Dette medfører ikke bare økonomiske tap, men også nedsatt fiskevelferd siden mange av de patogene bakterier lager sår på huden som fisken kan leve med i lang tid. Dessverre er forståelsen av selve infeksjons...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Viken

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Mechanism, function and diversity of a novel family of biomass degrading enzymes

Prosjektet "Mechanism, function and diversity of a novel family of biomass degrading enzymes" er et prosjekt som ved hjelp av grunnleggende forskning har utforsket en nyoppdaget enzymfamilie som bryter ned polysakkarider. Reaksjonen denne nye enzymaktiviteten katalyserer er spalting av glykosidbi...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Viken

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Degradation of insoluble carbohydrate polymers: how do microbial chitinolytic machineries work?

Enzymatic degradation of abundant insoluble carbohydrate polymers such as cellulose and chitin is of tremendous biological and biotechnological importance. Microbes produce numerous enzymes to hydrolyze these polymers, but the question of how they manage to disrupt the crystalline structure of th...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2006-2009

Location: Viken