158 projects

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av mukosale infeksjoner, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effektive l okale vaksiner da slimhinnenes immunsyste...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Molecular coreography of mammalian DNA-base excision repair (BER)

...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Id-dependent T-B collaboration and spontaneous development of lethal autoimmune disease

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of androgen-independent prostate cancer-molecular mechanisms.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2002-2005

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Scavenger-endotel

Scavenger-endotelet spiller en sentral rolle i leverens fysiologiske og patofysiologiske funksjoner hos menneske. Denne høyt spesialiserte populasjon av endotelceller er uvanlig aktive i reseptor-mediert endocytose, og utgjør sammen med levermakrofagene ( Kupffercellene) kroppens klart største og...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Vevsspesifikke transkripsjonsmekanismer; Regulering av steroidogenese i binyrebarken.

Kjernereseptorene utgjør en omfattende gruppe av transkripsjonsfaktorer som regulerer grunnleggende cellulære prosesser som vekst, differensiering og død. I binyren og gonadene er disse faktorene nødvendige for syntese av steroidhormoner og er dermed vide re avgjørende for fundamentale fysiologis...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

X kromosom inaktivering og fenotype

Under embryogenesen skjer det en permanent og tilfeldig inaktivering av det ene X kromosom i somatiske celler hos kvinnelige pattedyr. Kvinner er derfor mosaikker for to populasjoner celler, en hvor det paternelt nedarvede X kromosom er aktivt, og en hvor det maternelt nedarvede X kromosom er ak...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

BIOMOL-Molekylær biovitenskap og bioteknologi

Development of biocompatible alginate capsules for cell therapy

Alginate has become one of the most useful immobilisation materials for living cells. A mixture of alginate and cells solidifies into beads that contain immobilised cells that allow free exchange of proteins, nutrients, and oxygen between the encapsulated cells and the host. The capsules exclude ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2001-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage