0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Enhancing optimal exploitation of solar energy in Nordic cities through the digitalization of the built environment

Norge har et stort potensial for å benytte seg av solenergi. Likevel blir lite av potensialet utnyttet, grunnet klima og vær, juridiske, kulturelle og økonomiske hindringer. HELIOS vil i sitt arbeid bruke Trondheim som pilot-by, for å teste ut og vise hvilket potensiale solenergien har i det nord...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2021-2025

Location: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Toolbox for cost-effective and reliable CO2 Injection Wells

I prosjektet IntoWell skal vi utforske og evaluere konsepter for fremtidige CO2 lagringsbrønner, som er mer robuste og rimeligere enn dagens løsninger. Prosjektet skal utvikle og validere multi-fysikk simuleringsverktøy for å forutsi og vurdere CO2-brønnens mekaniske integritet under relevante fe...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Nabla Flow - Revolutionizing the Engineering Consultancy Industry through Smart Wind Analysis Tools

Nabla Flow sikter mot å forenkle og fremme måten arkitekter, produktdesignere, byplanleggere og rådgivende ingeniører vurderer vindforhold og justerer for uønskede effekter når de designer og bygger nye produkter, bygninger og strukturer. Behovet for kostbar og manuell rådgivning kan erstattes av...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

FMETEKN-FME - teknologi

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities - ZEN Centre

Research Center on Zero Emission Neighborhoods in Smart Cities (FME ZEN) er et forskningssenter for miljøvennlig energi etablert av Norges forskningsråd. NTNU er vertskap og samarbeider med SINTEF og brukerpartnere om å utføre forsknings-, utviklings- og innovasjonsaktivitetene. FME ZEN er involv...

Awarded: NOK 176.0 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Overvann som ressurs - Økt bruk av overvann som miljøskapende element i byer og tettsteder.

Asplan Viak AS har stor bredde i fagkompetanse, og vi ønsker å skape et nytt tjenestetilbud i grenselandet mellom etablerte fagdisipliner. Prosjektet vil utnytte fagkompetanse innen landskapsarkitektur og konvensjonell vann- og avløpsteknikk til å fokusere på dagens status mht. moderne overvannsh...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2014-2014

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Set 6 Medvirkning i EERA Sub-Program (SP) Urban City-related Supply Technologies i EERA Joint Program (J`P) Smart Cities

SINTEF Energi er invitert inn i SP4: Urban City-related Supply Technologies for å lede arbeidspakke 5 (WP5) Technology Assessment, som dekker varmepumpeteknologi for fremtidens infrastruktur (fra bygg til by). Identifisering og evaluering av bærekraftige materialer/komponenter/system vil bli gje...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

DIVA - Digital VA-forvaltning

DiVA produktet har som formål å lage bedre hoved- og saneringsplaner basert på infrastrukturell verdiforvaltning. Infrastrukturell verdiforvaltning skiller seg fra annen verdiforvaltning ved at infrastrukturen har ubestemt levetid. Infrastrukturell verdiforvaltning i VA-sektoren er et sett med p...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Viken