0 projects

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

'Barn med nedsatt funksjonsevne' - praksis og verdier i barnehagen

I dette prosjektet vil vi studere kategorien 'barn med nedsatt funksjonsevne' nærmere i relasjon til personalets praksis og tilknyttede verdier i barnehagen. Det inkluderer en empirisk studie med kortere feltarbeid og intervju i omlag 4 barnehager. Med en tverrfaglig innfallsvinkel vil vi framhe...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Trøndelag - Trööndelage

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kunst og utenrikspolitikk. Fyrstehuset Savoy og kunst som politikk Art and foreign policy: The House of Savoy and art as politics

The project "Art and foreign policy: The House of Savoy and art as politics" examines Duchess Marie Christine of Savoy's use of art within the public sphere of foreign policy. The project will investigate this aspect in particular in connection with the m arriage contracted in 1650 between Marie ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Oslo

P-KVINN-Program for kvinne- og kjønnsf

Kjønn, eierskap og lokal kultur Gender, ownership and local culture

This project examines the gender relations embedded in property relations and traditions of ownership. Relations and management of property and ownership are central for the understanding of socio-cultural gender arrangements and for theories about gender equality. The focus is put on the seve...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Societal risks and risk society in a cross-disciplinary and cross-stakeholder dialogue perspective

Our project suggests to develop, market and arrange altogether five seminars with topics of joint interest for the SAMRISK programme target groups, for the programme community itself and for our centre with its insurance business target groups. Along with such work we expect to build a sustainab...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Oslo

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Developing technological communication platform to enhance place branding in Suldal

Suldal is a municipality situated in the north east of Rogaland County, Norway. Suldal has nearly 4000 inhabitants, of which approximately 1200 people live in small rural communities outside the municipality centre. The applicants are a consortium consist ing of 8 firms in the region. Two theoret...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Rogaland

HAVKYST-Havet og kysten

AMPERA - Ecological Risk Assessment Information Data-mining and Comparison - ERA-Net

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

pre-proejct: 3D ray-based seismic imaging in complex geologies

Ray-based methods are often seen as not accurate enough for the imaging of complex geology. However, proper implementations can mitigate the inherent limits of those methods. Velocity model estimation and imaging are concerned. Both rely on an optimized and accurate seismic migration code. Both ...

Awarded: NOK 39,718

Project Period: 2008-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Hehenkamp, Burkhard, eon r økonomi kat 3

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fagseminar om Virussykdommer hos laks og torsk

Møtet vil gi mulighet for alle interesserte som er berørt av sykdomsproblemer i oppdrettsnæringen å få innsikt betydningen av de forskjellige virussykdommene for næringen og hva som gjøres innen forskningen både på laks og torsk. I tillegg vil problems tillingene bli presentert fra forvaltning...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2008-2008

Location: Vestland

IS-RUOK-EONR-økonomi

Engelsen, Torje eonr økonomi kat 1

...

Awarded: NOK 35,000

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Sandvik, Audun Andre, rwe 2008

...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

NODE Miljø Footprint

NODE er en næringsklynge for den Sørlandske olje og gassnæringen, og består i dag av 46 bedrifter fra Flekkefjord til Tvedestrand. Klyngens bedrifter er i dag verdensledende på tre områder: -Boreutstyr (ca 95 % av verdensmarkedet) -Laste/losse og forankri ngsutstyr (over 90 % av verdensmarkedet) ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2008-2008

Location: Agder

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Formidlingsprosjekt - Forskerintervjuer for TV

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

NFU-konferanse 2008 -Globalisation:Nation States, forced Migration and Human Rights

...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

IS-RUOK-EONR-økonomi

Eid, Tord Kopland eon r øk. kat 1

...

Awarded: NOK 80,128

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

IS-RUOK-EONR-økonomi

Gnananantham, Dinesh eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Development of novel marine craft using nano-modiifed composite materials

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Viken

IS-RUOK-EONR-økonomi

Flåm, Sjur Didrik, eon r økonomi kat 3

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2008-2008

Location: Ukjent Fylke

MEDIA-Medie- og samfunnskontakt

Kompetanseprosjekt NRK - SFF/SFI

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2008-2009

Location: Oslo

IS-RUOK-EONR-økonomi

Holgersen, Henning, eon r øk kat 1

...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2008-2009

Location: Ukjent Fylke

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Dyrevelferd hos fisk i forsøk - en utredning av forskningsbehovet (NORECOPA)

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2008-2010

Location: Viken

YFF-Yngre, fremragende forskere

Biogeographic and population analyses of Thermotogales bacteria from hydrocarbon-rich environments

-

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2008-2015

Location: Oslo

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Exploiting new knowledge of innate immunity in adjuvant research for bovine vaccines

Bovine tuberculosis is still a major problem in large parts of the world. The infection leads to cattle mortality and is also a zoonosis. The proximity between people and humans in small-holder farmers in countries like India make them especially at risk of catching bovine TB. While testing and s...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Viken

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

MEDICAL SENSING, LOCALIZATION, AND COMMUNICATION USING ULTRA WIDEBAND TECHNOLOGY

The project will develop ultra wideband (UWB) technology for improved wireless health technology, for both improved network communication and improved and possibly novel medical applications. Three major research directions are pursued, namely short range sensing and imaging, improved sensitivit...

Awarded: NOK 28.8 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimizing silviculture for bioenergy production in Norway, dr.gr.stipendiat

The current focus on bioenergy makes it likely that the future demand for wood products from forestry calls for a more intensive silviculture that produces valuable timber and energy wood. Silvicultural means to increase wood production include species se lection, density management, genetic impr...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Viken

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

SMARTRAP - Delprosjekt nettverkstiltak og kompetansebygging

SMARTRAP - Delprosjekt nettverkstiltak og kompetansebygging har som formål å utvikle møteplasser og bidra til kompetanseheving på tvers av forskningsmiljøer, mellom forskningsmiljøer og forvaltningen og mellom offentlig og privat sektor. Det omsøkte prosj ektet tar utgangspunkt i ny teknologi utv...

Awarded: NOK 0.31 mill.

Project Period: 2008-2011

Location: Viken

NAERINGSPH-Nærings-phd

Targeted lytic peptides - a new class of molecules designed for lysis of mitochondria in tumor cells

Despite monumental efforts in finding and developing cures, cancer is still a common and life threatening disease; one in three will get cancer and one in five will die of it. Lytix Biopharma AS is developing drugs for treatment of cancer and infection based on lytic peptides and peptidomimetic...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2008-2014

Location: Oslo

NORRUSS-Nordområdene og Russland

GEOPOLITIKK-NORD: Geopolitikk i nordområdene, norske interesser (Geopolitics in the High North. Norwegian Interests)

The High North is an area of great possibilities in the decades to come. Energy is the primary driver of economic interests in the region, closely followed by fisheries and tourism. At the same time there are many challenges. Climate change threatens trad itional livelihoods, and petroleum extrac...

Awarded: NOK 25.6 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Shift work, sleep and health among offshore workers. A longitudinal study.

The present projects comprise two studies of shift work in the offshore sector. Study1 consists of an investigation into the effects of shift work among 260 employees on one offshore installation. Subjective data on sleep, working environment and health w ill be collected as well as objective mea...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Interdisciplinary Risk Assessment of Integrated Operations addressing Human and Organisational Factors

The objective of RIO is to provide important contributions to risk management of integrated operations (IO) by developing new knowledge, frameworks and guidance for risk assessment in petroleum activities. It is a widely accepted view that technical/quan titative risk analysis and management bas...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2008-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage