9,425 projects

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

SMOOTHPIPE: Applied Surface Technology for Multiphase Pipelines

Pressure drop along the pipeline is the main obstacle to transportation of unprocessed or partly processed wellstream over long distances. Several parameters contribute to the pressure drop, e.g. liquid hold-up, precipitations, gas-liquid surface drag for ces and surface roughness. The project wi...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optimering av produksjon og logistikk i integrerte verdikjeder - OPTILOG II - med fokus på byggeplassen

Rørprodusenten Pipelife, grossisten Ahlsell og entreprenørselskapet NCC Construction er deltakere i prosjektet med flere avdelinger i SINTEF som utførende FOU partner. Utgangspunktet for prosjektet er det høye kostnadsnivået i norsk byggebransje (Byggeko stnadsprogrammet, 2006). I erkjennelse av...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Teknologi for spesialtilpasset videoovervåkning

Bruken av overvåkningsteknologi er økende i vårt samfunn, for å beskytte og sikre offentlige og privat bygninger, arbeidsplasser (buss, bensinstasjon, taxi), anlegg (tunneler, maskiner) og gjenstander mot ulykker, skadeverk, kriminalitet og terrorhandling er. Ved å utvikle mer intelligente videoo...

Awarded: NOK 3.8 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Slankere støpte komponenter til fremtidens vindmøller

Vindenergi er en av de hurtigst voksende energisektorer i verden og en av de viktigste utfordringene for vindmølleprodusenter er å utvikle større og mer effektive vindmøller. Støpegods brukes i dag til sentrale deler av en vindmøllekonstruksjon, f.eks det enorme navet som typisk kan veie 25 tonn...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Produksjon av solbeskyttende karotenoider fra bakterier.

Produksjon av solbeskyttende karotenoider fra bakterier. De fleste solkremer beskytter dårlig mot stråling ved 360-500 nm (langbølget UVA og synlig blått lys), selv om det i de senere år er blitt fokusert også på disse bølgelengdene i forbindelse med mela nom hudkreft, fotoaldring og andre solind...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Viken

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

SIMLab - Structural Impact Laboratory

App for borerigger neste Ved årsskiftet er forskningssenteret SIMLab på NTNU historie. Målet er nådd: Å bli best i verden på beskyttelse. Nå vil partnerne videre. De ser for seg apper for biler og borerigger. I tur og orden banket de på døra: Renault, Audi, BMW, Toyota, Honda og GM. Alle de...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Energieffektivt og miljøvennlig CO2-varmepumpesystem for næringsbygg

Målet med prosjektet er å utvikle, bygge og demonstrere et energieffektivt og miljøvennlig varmepumpesystem med karbondioksid (CO2) som arbeidsmedium for oppvarming og kjøling av næringsbygg. Gjennom dette skal det legges et kunnskapsmessig grunnlag for n orsk produksjon av denne type systemer. D...

Awarded: NOK 0.62 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SMART VAREFLYT - smart, effektiv og sikker vareflyt gjennom intelligent emballasje og e-sporing

IKT har avgjørende betydning for logistikksystemets konkurransekraft fordi den bidrar til å redusere tid, avstand og kostnader, og å øke service- og kvalitetsnivået, inkludert økt matvaresikkerhet. Løsninger og systemer for e-sporing og styring i verdikje den gjennom RFID-teknologi og EPC er et v...

Awarded: NOK 8.4 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

Infrastructure for Integrated Services

The main objective of the ISIS project is to define a service-driven development process with tools and service execution platforms that substantially improve industrial service engineering from requirements to execution on seamless infrastructures. The project encompasses domain-oriented servic...

Awarded: NOK 14.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Viken

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Tissue engineering in bone defects: Development of porous copolymer scaffolds stimulating stem cell growth and bone regeneration

For repair of bone defects, tissue engineering would be to combine cells capable of osteogenic activity with an appropriate scaffold. Mesenchymal stem cells are multipotential cells that are capable of differentiating into different type of cells dependin g on culture condition. The selection of ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Genome plasticity of somatic stem cells

Chromatin organization in stem cells arises from distinct combinations of epigenetic marks resulting in genomic plasticity. Mesenchymal stem cells (MSCs) have received intense attention due to their perceived potential use in regenerative medicine. Nothin g is known, however, on epigenetic marks ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Detection, characterization and differentiation of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) strains in farmed Atlantic salmon

IPN outbreaks are seen both in the freshwater and seawater phase of the production, resulting in severe annual losses, and has emerged as a severe threat to the economy of the fish-farming industry. According to recent estimates, the yearly losses due to IPN in Norway are NOK 1 billion. This pro...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Møre og Romsdal

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Signaling in neural stem cells: implications for regenerative medicine and tumor biology

Stem cell biology is one of the most closely followed developments in biomedicine today. Stem cells may provide the foundation for rational regenerative therapeutics with far-reaching implications in the health sector, but give also new alleys in the unde rstanding of tumor biology. The central ...

Awarded: NOK 12.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Oslo

STAMCELLER-Stamcelleforskning

Cancer and Mesenchymal Stem Cells

Mesencymal stem cells (MSCs) isolated from the human bone marrow, have been suggested, based on their differentiation potential, to be used in tissue regeneration and repair strategies. While these cells may have a considerable therapeutic potential, it i s also possible that they may have unwant...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

STAMCELLER-Stamcelleforskning

The role of HGF and other multiple myeloma cell products in osteoblastogensis from bone marrow stem cells.

Multiple myeloma, which is the second most frequent haematological cancer, is du to malignant transformation of antibody producing plasma cells. The tumour cells are found in the bone marrow, and severe bone degradation is characteristic for the disease. The presence of the malignant plasma cell ...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Middleware platform for eMPOWERing cognitive disabled and elderly.

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Microtechnological research platform

The project utilizes the production facilities at SINTEF MiNaLab as a tool for University research. This production line is fully ISO sertified and offers state-of-the-art equipment for silicon based MEMS production. The project funds both production of d evices and training of students. The mai...

Awarded: NOK 21.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

SIP-NHD-Strategiske instituttprogram finansiert av NHD

Making Rich Media Accessible for Generations

The main theme of MARIAGE is the ability to publish and access rich media material over a long period of time. The right-most column illustrates that we want to improve commercial services of different types at different level. Three problem areas that need to be solved for making rich media ac...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Oslo

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Multimodal flow assurance metering station (MuFAMES).

Subsea processing and transportation of multiphase fluids over long distances is becoming a viable solution for several subsea fields. Flow assurance is becoming an increasing challenge as depth and step out length are increasing. The processes conditions with low temperatures have the potential...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Vestland

SFI-Sentre for forskn.drevet innov

Statistics for Innovation

Det lages enorme mengder data. Hver dag i samles det data innen teknologi, industri, offentlig forvaltning og forskning for å lage prediksjoner og ta beslutninger. Statistics for Innovation har utviklet nye statistiske metoder for å lære fra data, kvantifisere risiko og ta beslutninger under usik...

Awarded: NOK 80.0 mill.

Project Period: 2007-2014

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

The role of normal neighbouring keratinocytes and fibroblasts on clonal expansion of oral cancer (stem) cells

Recent studies, including ours, have shown that the invasive behaviour of cancer cells is not solely due to mechanisms intrinsic to the individual tumour cell. Genetic changes of individual cells in a specific tissue are not sufficient for invasive cancer to develop. Rather, there is a vivid cro...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Vestland

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Electrical signaling in thin dendrites and axons in the cortex

A major challenge in neuroscience is to understand the mechanisms of neuronal computation, much of which is carried out by electrical signals generated by ion channels in the cell membrane. Within the last decade, advances in patch-clamp and imaging techn iques have extended our knowledge of such...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Functions of hippocampus and entorhinal cortex studied with viral vectors

Modern brain imaging methods have contributed enormously to contemporary knowledge about the particular brain systems involved in specific cognitive functions. Unfortunately, mechanistic insights have lagged behind, largely because brain mapping in humans lacks the spatial resolution required to...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Entorhinal grid cells and hippocampal memory

More than 30 years of research have pointed to the hippocampus as a key component of the brain's circuit for spatial representation. Although place-specific firing is undoubtedly the most conspicuous behavioural correlate of hippocampal principal neurons, hippocampal neurons also respond to a va...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Påvirker avlsarbeidet for økt sjukdomsresistens forekomsten av vaksineskader, immunrespons og effekten av vaksinering ?

I de norske avlsprogrammene for laksefisk har det gjennom flere generasjoner blitt selektert for økt resistens mot infeksjonssjukdommene furunkulose og ILA og metoden, smittetest med uvaksinert presmolt, har blitt tatt i bruk for flere arter andre steder i verden. Det er vist at slik seleksjon øk...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

Market-based Impact Mitigation for the environment

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2007-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av prosess for industriell produksjon av medisinsk sopp og immunstimulerende produkter.

Sopp har tradisjon som mat i mange kulturer. I Østen har man imidlertid i lang tid også vært klar over at sopper har positive helseeffekter. Sopp som danner makroskopiske fruktlegemer og har en positiv helsemessig effekt, betegnes som medisinsk sopp. De a ktive stoffene er i hovedsak ulike glukan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Saging av tynnere solcellewafer med tynnere tråd

REC ScanWafer er verdens største og ledende produsent av trådsagede solcellewafere. Dagens wafere produseres ved å sage opp blokker av solcellesilisium i 200 µm tynne skiver (wafer). Sageprosessen gjennomføres i en trådsag som bruker 160 µm tynn ståltråd kombinert med en sagevæske (slurry). T...

Awarded: NOK 15.0 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Ukjent Fylke

GLOBHELS-Global helse

Integrated Health Information Systems (HIS) for vaccination in developing countries

Improving immunisation coverage is seen as a cost effective and efficient means for improving the health of populations. However, increasing focus is being directed at populations where coverage is poor, and to populations who are marginalised and therefo re at risk. Identifying these groups is n...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Avl for bedre helse hos gris

Organisering og oppslutning i norsk svineavl er unikt internasjonalt. Tilslutningen til avlsarbeidet i næringa, faglig dyktighet i Norsvin samt aksept og støtte fra myndighetene har bidratt til at norsk avlsmatriale i dag er verdensledende på flere område r. Dette har resultert i at en internasjo...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Innlandet