0 projects

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Sensing mobility and 4Mvideo E-sport for motivating physical activity forrehabilitation and preventive exercise purpose

Physical training is instrumental in hospital outpatient rehabilitation, and daily exercise alleviates the risk of high blood pressure, diabetes, obesity etc., increasing the chance of a longer life with a higher quality of life. However, daily training and exercise can be difficult to realize...

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2022-2024

Location: Rogaland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Preact to lower the risk of falling by costumized rehabilitation

PRECISE; Forutse risiko for fall gjennom individuelt tilpasset rehabilitering Every year one out of three adults over 65 falls in their own home, which costs an average of € 9,370 per fall in related health care services. There is no doubt that costs of falls are high, both to the individual, car...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

HANNAH

I tillegg til den økende forekomsten av aldersrelaterte sykdommer, krymper horisontale og sosiale nettverk for eldre voksne. Det gir et press på et samfunn med stadig flere eldre. Ambisjonen til HannaH-prosjektet er å støtte eldre voksne til å opprettholde et godt vennenettverk ved å tilby en inn...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Managing cognitivE decliNe throuGh theatre therapy, Artificial intelliGence and social robots drivEn interventions

Prosjektet engAGE -- Bruk av maskinlæring, teaterterapi og sosiale roboter som intervensjonsteknikker i håndteringen av nedsatt kognitiv funksjonsevne -- er rettet mot personer med mild kognitiv svikt (MCI) og deres støttepersoner (f.eks. familiemedlemmer, helsepersonell og organisasjoner). Prosj...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2021-2024

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Bringing the beneficial cognitive, social and physical effects of immersive training to the high-functioning senior home-user

Målsetning: Prosjektet skal utvikle nettbaserte, vitenskapelig dokumenterte, Virtual Reality-tjenester. Tjenestene vil inspirere og stimulere friske eldre til langvarig fysisk aktivitet. Bruk av Virtual Reality (VR) for å stimulere til fysisk aktivitet, gir en rekke fordeler: 1) Engasjer...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2021-2023

Location: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart Senior Entrepreneurship - AAL program

Nifu's oppgave i prosjektet var å lage en oversikt over tidligere funn om seniorer og deres bidrag til entreprenørskap og oppsummere rollen av nettverk knyttet til entreprenørskap, basert på tidligere studier. Litteratur var hovedsakelig fagfellevurderte artikler i Web of science, supplert av nas...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

A Feasibility Study on Using Ambient Assisted Living Technology to Support Toothbrushing Adherence in Elderly in the Homecare Setting

Prosjektet har hatt som mål å få frem kunnskap om bruk av elektroniske tannbørster med digital oppfølging kan være et nyttig verktøy i tannhelsetilbudet til pasienter som får hjemmetjenester. Det har vært utprøvd et begrenset antall tannbørster (10) over en 1 mnd periode på brukere i Sogndal ko...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Vestland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

4Mvideo E-sport cycling at home for rehabilitation and daily exercise purposes, re-configurated project proposal

Aldringsprosessen blir påvirket av ulike faktorer som livsstil, arvelige egenskaper og kroniske sykdommer. I alle tilfeller medfører aldringsprosessen en gradvis reduksjon i fysiske funksjoner med den konsekvens at dagliglivets aktiviteter kan oppleves stadig tyngre. Fysisk aktivitet kan imidlert...

Awarded: NOK 0.34 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart Insole system FOr Older WORkers to reduce bacK pain

The European population is ageing, and thus it is of paramount importance to ensure that older workers can stay actively involved in the labour market while retaining a healthy and meaningful life. However, several studies show that almost 60% of the retired workers 50-59 of ag...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

SENSE-GARDEN Home - development and testing of a portable SENSE-GARDEN

Mens det tradisjonelle SENSE-GARDEN-romoppsettet er ment å være for omsorgsorganisasjoner, er SENSE-GARDEN Home et kompakt system som kan passe i en koffert og enkelt kan bæres rundt og installeres i en dagsenter for personer med demeneller til og med hjemme hos folk. Det kan bringe den SENSE-GAR...

Awarded: NOK 0.52 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Social robot-based solution for elders’ Care management and coaching after discharge from Hospital to Home

Det overordnede målet med H2Hcare er å støtte eldre med hjertesvikt i deres overgang fra akutt (sykehus) til rehabilitering i hjemmet ved å tilby digital assistert coaching for å hjelpe dem til å følge anbefalt behandlingsplan og endring av livsstil etter utskrivning. Dette inkluderer å: få på pl...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart t-shirts for an Easier LiFe

Hovedmålet med SELF er videreutvikling og uttesting av et så-kalt smart t-skjorte som vil ha flere innebygde sensorer som måler hjerterate, pustefrekvens, kroppstemperatur og aktivitet. På sikt kan en slik t-skjorte være med på å hjelpe eldre til å ta vare på sin egen helse og fremme sin livskval...

Awarded: NOK 0.21 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AquaTime - the smart Hydration Assistant

AquaTime er en ny IoT-aktivert løsning for å observere og motivere eldre mennesker, samt gi en oversikt så helsepersonell kan følge væskebalansen til eldre borgere. Løsningen er rettet mot offentlig helsesektor. Målet med dette prosjektet var å definere, utvikle og teste en spesifikk versjon av ...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

GUIDed Assisted-Living and Social Interaction Platform

GUIDed er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har utviklet tjenester som gjør eksisterende teknologiske løsninger både mer relevante og enklere å forstå og bruke for eldre brukere. Prosjektet ble avsluttet 31.12.2022. Vi har lagt til et lag med digitalt innhold, såkalt ‘utvidet virkelighet’...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Virtual and memory adaptable spaces creating stimuli for the senses in ageing people with dementia

SENSE-GARDEN er en ny, teknologisk løsning for demensomsorg, som ble utviklet som en del av et tverrfaglig EU-prosjekt finansiert av AAL-programmet i et samarbeid med Norge, Belgia, Romania og Portugal (AAL / Call2016 / 054-b / 201). Implementeringsperioden var fra juni 2017 til november 2020. Pr...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Early Warning (by Lifestyle Monitoring) Accompanies Robotics Excellence

Demens er en sykdom som i sterk grad vil påvirke eldre og de som gir tjenester til disse i årene som kommer. Det er forventet at antall mennesker med demens vil doble seg innen 2050. For å møte denne fremtiden forskes det nå på innovative teknologiske løsninger som kan bidra til å møte denne utfo...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2021

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care

SUCCESS (SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care) lager innovative og uavhengige læringsressurser og hverdagsstøtte til omsorgspersoner som vil lære mer om kommunikasjon og interaksjon med personer med demens. SUCCESS fokuserer på samspill i daglige akti...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

MedGUIDE: ICT Integrated System for Coordinated Polypharmacy Management in Elders with Dementia

MedGUIDE-prosjektet hadde som hovedmålsetninger å - bedre medisineringsprosessen for personer i tidlige stadier av demens - bedre livskvaliteten og understøtte et selvstendig liv for personer i tidlige stadier av demens gjennom å - skaffe en oversikt over daglige aktiviteter for personen som...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Open ICT platforms and technologies to reduce and prevent the social and economic impact of elders care.

InnovCare er en IKT-basert løsning som skal bedre og tilgjengeliggjøre tilbudet til eldre fra helsevesenet og fra pårørende, og den skal hjelpe til med et skifte mot mer forebyggende arbeid og til at den enkelte tar bedre vare på seg selv. Systemet har 3 hovedpilarer: - Måling av helsestatus og ...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Prosjektet utviklet, testet og initiere kommersialiseringen av en IKT-løsning som inkluderer: - sensorer som inngår i UpTech-smarthomeløsningen (italiensk partner Automa S.r.l.); - sensorer og funksjoner som inngår i DomoCare-løsningen (sveitsisk partner DomoSafety S.A.); - innsamling av lon...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Use Cases for Informal Care

Helsesystemer i utviklede land står overfor de samme utfordringene med økende utgifter. Prosjektet UsceCare AAL forsøker å bidra til svar på utfordringene, ved at pasienter tar vare på egen helse med støtte av uformelle hjelpere. Prosjektet har hatt partnere i Israel, Norge og Sveits (2015-2017),...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Personalized web applications to improve quality of life and remote care for older adults

I Norge og Europa forventes en eldrebølge i tiårene framover. I 2025 vil for eksempel de første store barnekullene fra etterkrigstiden, født mellom 1946 og 1955, være i 70-årene. I tillegg øker forventet levealder. Denne trenden ses som et positivt uttrykk for gode levevilkår. Samtidig er det beh...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

Smart system for the management of Heart Failure in older adults

SmartBEAT fokuserer på behov som eldre mennesker med hjerteproblemer og de som følger dem opp (leger, sykepleiere og familie/venner) har. Løsning skal bidra til at pasienten følger opp sin egen tilstand og på bakgrunn av det setter inn tiltak på eget initiativ. Systemet gir i sanntid tilbakemeld...

Awarded: NOK 0.27 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - CarerSupport. Integrated Platform for Informal Carers' Training, Tele-consulting and Collaboration

Nye, innovative verktøy og effektive tjenester kan hjelpe og gi støtte til pårørendes betydelige ansvar i omsorg for personer med Alzheimer sykdom/kognitiv svikt, som er blitt avhengige av praktisk hjelp til å opprettholde liv og helse. CarerSupport er en internett-basert plattform med skreddersy...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Victorya, a robot for integrated care@home and peace of mind of carers

Be Well - VictoryaHome - Create Possibilities Integrated care at home and peace of mind of carers http://www.victoryahome.eu/ VictoryaHome is the winner of the AAL Award 2015. AAL is the most targeted EU-funded program to welfare technology. This award is then important in the scientific c...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - PIA: Personal IADL Assistant

-

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - eCare@home - daily life management and monitoring solution for elderly with mental disorders, - in short: eCH

Objectives: The project aims to develop and test a connected digital health service system for the promotion of self-management and the detection of early warning signs of relapse in older adults (aged 60 years and above) with a bipolar disorder or recu rrent depression, to empower the patient a...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2013-2018

Location: Oslo

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - T&Tnet: Travel & Transport solutions through emptional-social NETworking

-

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2012-2014

Location: Viken

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - Game-based mobility training and motivation of senior citizens

GameUp har som mål å bidra til at eldre kan klare seg lengre hjemme ved hjelp av trening, og de norske partnerne jobber spesielt med treningsspill og motivasjon. Det meste som finnes av kommersielle treningsspill er laget for en mye yngre målgruppe, med et for høyt tempo, for mye informasjon av g...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

AAL-Active and Assisted Living Research and Development Programme

AAL - MobileSage - Situated Adaptive Guidance for the Mobile Elderly

MobileSage-prosjektets mål er å tilby eldre kontekst-sensitive, personalisert og lokasjons-sensitive verktøy som gjør dem i stand til å løse problemer og utfordringer i hverdagen. Det er partnere i Spania, Romania, UK og Norge. Det er utviklet en brukskla r prototyp av MobileSage-systemet der de ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Oslo