0 projects

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Life Science Pilot

Nettverket Life Science Pilot (LS Pilot) er etablert for å bidra til aktivitet og øke verdiskapning innenfor livsvitenskap i Norge. Nettverket drives av klyngen The Life Science Cluster (TLSC), og samarbeider også med andre klynger, inkludert OCC. Gjennom praktisk samarbeid ønsker vi å bidra til ...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

EUROSTARS-EUROSTARS

E!6628 Alginate derived oligosaccharide G-block as a new drug candidate in the treatment of cystic fibrosis

OligoG er et nytt inhalerbart legemiddel basert på alginat, som utvikles for behandling av cystisk fibrose (CF). Prosjektets mål var å gjennomføre kliniske studier i fase 2 som viser OligoG's effekt i pasienter. I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført en klinisk studie som viste hvo...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2011-2014

Location: Akershus