0 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

HIT-TO-LEAD DEVELOPMENT OF NOVEL ANTIMICROBIAL AND ANTICANCER PEPTIDOMIMETICS

NFR/UiT-Fellesløft prosjektet - Hit-to-lead development of novel antimicrobial and anticancer peptidomimetics - er basert på syntese og bioaktivitetsstudier av små beta2,2-aminosyrederivater (3-amino-2,2-disubstituerte propansyrer) som viser svært gode aktiviteter mot patogene bakterier, bakteri...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Troms - Romsa - Tromssa

KOSK-II-Katalyse og org.synt.kjemi II

Design and chemical synthesis of membrane active peptidomimetics as novel anticancer agents

Research groups at the University of Tromsø and the University Hospital of Northern-Norway have for more than 10 years studied structure-activity relationships of membrane active anticancer peptides and have identified important structural properties for the cytotoxic effects of the peptides agai...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2008-2013

Location: Troms - Romsa - Tromssa