0 projects

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Tilgang til og rettslig beskyttelse av genetiske ressurser hos oppdrettsfisk.

Dette er et delprosjekt av forskningsprosjektet om tilgang til og rettslig beskyttelse av genetiske ressurser hos oppdrettsfisk (ref prosjekt 157172/S10 - "Strategies and regulations pertaining to access to genetic resources" - prosjektleder professor dr. juris. Ernst Nordtveit, Det juridiske fa...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Dissemination related to the "Going to the Roots of the Stem Cell Controversy" project

In order to achieve the objectives of the project dissemination activities will be undertaken targeted at each of the identified stakeholder groups. Reaching the public We intend to hold an open half-day meeting in Oslo for 100-150 people with a format a llowing for both dissemination of project...

Awarded: NOK 69,500

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Formidling av resultater fra prosjekt om Public Domain to Genetic Resources

Patentretten er et sentralt virkemiddel for å sikre resultatene fra genteknologisk forskning, samtidig som strenge patenter kan legge begrensninger på utvikling av nye produkter. Kunnskapen om patentrett er liten i samfunnet både blant alminnelige debattd eltagere og samfunnsborgere og blant fors...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Verdiworkshop Roundup Ready GM raps

En verdiworkshop er en deltagende prosess der representanter for berørte parter i en sak bruker en etisk matrise for etisk vurdering av et spesifikt oppgitt tema. Etisk matrise/verdiworkshopmetode er teoretisk studert i doktorgradsarbeidet nevnt over, som har munnet ut i avhandlingen "A Delibera...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Formidlingsmidler

Vi vil formidle bredt fra de to prosjektene som søknaden utgår fra, i form av kronikker i riksdekkende aviser og essays i tverrfaglige tidsskrift. og i tillegg trekke opp og presentere mer generelle perspektiver på den bioteknologiske utviklingen og de ut fordringer, muligheter og dilllemmaer den...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

I forkant av utviklingen?

Vi ønsker å formidle resultater fra Kjetil Rommetveits avhandling ?Biotechnology: Action and choice in second modernity?, og å anvende noen av innsiktene fra prosjektet til å kaste nytt lys over et sentralt element i den norske biopolitikken, nemlig ?å li gge i forkant av utviklingen?. En av hove...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction (formidling)

se opprinnelig søknad prosj nr 152034

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Temaark om bioteknologi for vidergående skole

Produksjon av 5 temaark for vidergående skole og allmennheten. Temaarkene skal belyse forskningsfronten innen bioteknologi med nye muligheter og etiske dilemma innfor kilder til stamceller og stamcelleforskning (spesielt aktuelt i forbindelse med revider ing av bioteknologiloven). Temaark om Bio...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Research biobanking and the ethics of transparent communication

Biobanking, i.e. storage of biological samples or data emerging from such samples for diagnostic, therapeutic or research purposes, has been going on for decades in many European countries and elsewhere. However, it is only since the mid 1990s that these activities have become the subject of cons...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2007-2008

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Legal Regulation of Biometric Identification and Authentication Processes

The project investigates the legal implications of biometric identification/authentication schemes in terms of the effect of such schemes (and attendant regulation) on personal identity, autonomy, privacy and integrity. It investigates these issues by exa mining regulatory instruments, both at na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

National moral landscapes: The Politics of Stemcells

Stemcells have occupied the centerstage of scientific, public and political awareness since its isolation in 1998. They produce golden hopes of finding future cures for a lot of diseases, but also provoke very heated and antagonistic public debates. It cr eates deep moral concers, involving the s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2005-2009

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

The moral status of human embryos with special regard to stem cell research and therapy

This is a multidisciplinary project with contributions from biology, medicine, philosophy and theology. The background for the project are the developments going on within the fields of basic and clinical research on and clinical use of human stem cells. These new biotechnological possibilities h...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Going to the roots of the stem cell controversy

In a traditional three year project with research fellows it is impossible to conduct a serious analysis of all the main issues in the stem cell area. But because they are interlinked focusing on only some of them will be problematic. We have therefore de veloped a project that does not primarily...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Seminar on Genetics and Justice (Tilleggsbev til prosj. 151955 nå 157208)

The aim of this project is to critically examine the implications of functional genomics for the principle of equality of health-related opportunities -- and its implementation in health policy. Important philosophical and political positions argue thata central goal of public policy should be ...

Awarded: NOK 0.24 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Public dialogue on genetically modified food-communication between conflicting actors about a stigmatised technology

We want to analyse the extensive public discourse that are taking place around the subject of genetically modified food, where a number of actors are participating and all are contributing in forming a great and fluctuating story about genetically modifie d food. This is still a relatively new to...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2004-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Public Domain for Genetic Resources in Norway - a Legal Analysis

The topic for this project is legal aspects of the concept public domain regarding genetic resources and associated knowledge. The public domain can in short be described as specifying resources that are not subject to individualised exclusive property rights, but available for public usage. Di...

Awarded: NOK 0.73 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Viken

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

A national network for Ethical, Legal and Social Aspect (ELSA) of Biotechnology

Nettverk for bioetikks idé: Bioetikkursene som NB skal arrangere skal gi "ringer i vannet"-effekt, der universitetsmiljøene (ring 1) skal være drivkraften. Kursene skal også involvere de vitenskapelige høyskoler (ring 2) gjennom valg av spesielle tema som engsjerer fagpersonale og de som utdanne...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Vestland

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Towards Sustainable and Equitable Bioprospecting in Norway Stakeholders, institutions,legislative and environmental consideration

...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2004-2008

Location: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Perceptions of gender, genes and reproduction

The project will study a three step model of how scientific results are received and interpreted by the public: from new scientific knowledge, to presentations to the public, and therefrom to "folk theories" of reproduction. Using a gender sensitive appro ach, documents will be studies to find if...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2002-2007

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Principle based ethics - An investigation of the foundation and the importance of isolated ethical principles in applied ethics in the field

The aim of the project is an investigation of so called principle based ethics, a field within applied ethics, with a special focus on its applicability as a methodological tool for bioethical evaluations. The project will study the relevant methodologica l problems and the theoretical basis of t...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Oslo

BIOETIKK-Etikk,samfunn og bioteknologi

Legislation of biotechnology. A transcendental-pragmatic analysis of juridical argumentation

Prosjektets del I fremstiller noen sentrale problemstillinger i og med innføringen av bioteknologilovgivning i Norge. Grunnet feltets internasjonale karakter må det også trekkes paralleller til europeisk og internasjonal lovgivning. Norge har adoptert fra amerikansk og europeisk lovgivning, like...

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2002-2006

Location: Vestland