0 projects

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: CARBHEALTH Carbohydrate staple foods - facing the challenge to improve their quality for a better metabolic health

Prosjektet startet i April 2020, og sammenfalt dermed med nedstengningen av Europa pga covid-19 pandemien. Denne situasjonen preget de første 18 månedene av prosjektet og medførte tilpasninger i gjennomføringen av prosjektet. Alle prosjektmøter har så langt vært digitale, noe som fungerer tilfred...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Tilgjengeliggjøring av informasjon knyttet til nordisk samarbeidsprosjekt på tema humler og landbruk

-LHS sitter igjen med mange erfaringer og nyervervet kunnskap som følge av synergiene som har oppstått i det nordisk, baltiske samarbeidsprosjektet, og midlene fra Forskningsrådet vil benyttes til å tilgjengeliggjøre informasjonen ytterligere. Målet er å få samlet inn erfaringer om kantsoner/grøn...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Utvikling av sterile planter til hage- og parkanlegg ved hjelp av CRISPR teknologi

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hø...

Awarded: NOK 7.9 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forest fertilization using nutrient-enriched biochar for climate change mitigation effects

Gjødsling av skog skjer i form av mineralgjødsel der den viktigste gjødsel-komponenten er nitrogen. Dette er et tiltak som øker tilveksten for trær, noe som også har en gunstig klima-effekt siden det øker skogens karboninnbinding. Samtidig er det en viss risiko for at noe av mineralgjødselen løse...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

METADIS: STAY Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity

Overvekt og fedme er et økende problem over hele verden. Verdens helseorganisasjon rapporterer at 1,9 milliarder mennesker var overvektige og 650 millioner var fete i 2016. Fedme er forbundet med økt risiko for kroniske sykdommer som diabetes, hjerte- og karsykdom, kreft og dødelighet. I løpet...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: The transition from winter-feeding to spring pasture - Metabolic responses related to diet and health in horses H-19-47-484

Overgangen fra vinterfôring til beite innebærer en betydelig diettendring som kan skade hestens helse. Sykdommer som kolikk samt insulin-dysregulering og beiteassosiert laminitt er relatert til diettendringer og beiteinntak. Det finnes imidlertid lite informasjon om de metabolske responsene fra h...

Awarded: NOK 0.39 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Fagseminar ved institutt for produksjonsdyrmedisin

Forskere ved Institutt for produksjonsdyrmedisin på veterinærhøgskolen inviterer samarbeidspartnere fra næringsorganisasjoner, landbruksdepartementet og instituttsektoren til fagseminar. Målet er å vise frem hvilke forskningsprosjekter som pågår hos oss, samt å legge til rette for samarbeid om ny...

Awarded: NOK 34,999

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Seaweeds and seaweed-ingredients to reduce enteric methane emissions from pasture-based sheep, cattle and dairy cows

SEASOLUSIONS har som mål å undersøke om fôring med vanlig forekommende, nord-europeiske og nord-amerikanske tang- og tarearter påvirker metanutslipp fra drøvtyggere, og kartlegge mekanismer for eventuelle effekter. Også effekter av prosesserings- og konserveringsmetoder for råstoffet undersøkes. ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Eco-friendly Biostimulant for Potato Cyst Nematode Mitigation - CystLab

Cystlab har til hensikt å verifisere et nytt lavkostnads landbruksprodukt utviklet for å fjerne parasittiske potetcystenematoder (PCN), et økende problem for verdens potetproduksjon. Nematocider ble forbudt i 2015 og det finnes per i dag ingen effektiv behandling mot PCN på markedet. Potetprodu...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Verdens nordligste kommersielle potet-, grønnsaks- og bærproduksjon finnes i Norges nordligste fylke(r) Troms og Finnmark. Her er det enda snø i fjellet når dyrkerne sår om våren, og ofte snø i fjellet når de høster i september. På tross av det kjølige klima nord for Polarsirkelen, bidrar midnatt...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIONÆR-Bionæringsprogram

Increased valorisation of domestic timber by a novel wood modification system

ValorWood-prosjektet skal utvikle holdbare og bærekraftige treprodukter med lavt klimaavtrykk til lave kostnader ved bruk av norsk tømmer og fornybare kjemikalier. Prosjektet har funnet fram til nå kjemikaliekombinasjoner og prosessparametere som fører til soppresistente produkter. Tremodifi...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Genomic selection in Picea abies

There is a long tradition of genetic improvement of this species in Sweden, Finland and Norway, with the selection of trees for management and propagation (plus-trees) starting since the 1940s. Since the selection of this material from the natural populations, improvement of the stock of this mat...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Innlandet

BIONÆR-Bionæringsprogram

Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Forests

Mens klimaendringene antas å medføre økt produktivitet for gran i det meste av landet, vil et endret klima også kunne gjøre skogen mere utsatt for biotiske og abiotiske skader. Av stor betydning i så måte er risikoen for stormfelling og snøbrekk etter våtsnø-episoder, som kan medføre store økonom...

Awarded: NOK 8.1 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: A novel therapeutic option for treating horses with insulin dysregulation and preventing laminitis H-19-47-479

Insulindysregulering med høye nivåer av insulin etter fôring er en av de vanligste årsakene til forfangenhet hos hest. Problemet er størst blant de hardføre og lettfødde rasene, som for eksempel ponniraser og kaldblodshester. Fôringsrestriksjoner har ofte begrenset effekt og behovet for å finne e...

Awarded: NOK 0.72 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

FireCellCoat - Bio-inspired fire retardant wood coatings based on microfibrillated cellulose

Tre gjennomgår for tiden en renessanse som konstruksjonsmateriale i Europa, men bruken i større bygninger som fleretasjeshus, særlig i urbane områder, er fremdeles begrenset. Dette skyldes primært utfordringer knyttet til brannsikkerhet, men også faktorer som biologisk nedbrytning og fargestabili...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

LIGNOLIPP - From LIGNOcellulose sugars to high-value LIPids and bioPolymers in a single fermentation process

På grunn av sin kjemiske sammensetning, er biomasse fra lignocellulose et lovende fornybart råstoff for produksjon av ulike kjemikalier. Produksjonen av mikrobielle lipider fra lignocellulose sukkeret har fått stor oppmerksomhet de siste fem årene. Mikrobielle lipider produseres av oljeproduseren...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ICE BREAKER Reducing the agronomic and economic impact of ice damage on golf courses and other grasslands

Dekking med tett plast før vinteren gir mindre isskader på golfgreener. Ved inntil 120 dagers dekkeperiode er det liten fare for at gress på sandbaserte greener skal ta skade av for lite oksygen (O2) eller for mye CO2 under plasten. O2-konsentrasjonen er høyere og CO2-konsentrasjonen lavere med p...

Awarded: NOK 4.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

Bio-phenols from Lignin to Wood

Hovedmålet med Lignin2Wood er å utvikle en tremodifiseringsteknologi som øker treets holdbarhet og bestandighet og er basert på bruk av fenol-formaldehydharpiks av resol-type, hvor petroleumsbaserte fenoler delvis vil bli erstattet av monofenoliske forbindelser fra lignin ved hjelp av en pyrolyse...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: "Objektiv måling av øvre luftvegs obstruksjon i Norsk og Svenske travhester" H-19-47-472

Kollaps av øvre luftveier under anstrengelse er en av de mest vanlig årsaker til nedsatt prestasjon hos sports hester globalt sett. Evaluering av kollaps i svelget er gjort subjektivt fra video opptak tatt under tredemølle eller «overground» undersøkelse. En «pilot studie» nylig utført ved NMBU v...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET GAS: Decision support system for sustainable and GHG optimized milk production in key European areas

Som et svar på globale utfordringer med økte klimagassutslipp skal prosjektet MilKey utvikle et beslutningsverktøy for bærekraftig melkeproduksjon i Europa med særlig vekt på reduksjon av klimagasser produsert. De tre elementene av bærekraft (økonomiske, miljømessige og sosiale forhold) fungerer ...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

NewHyPe - New Hybrid Paper

Fossilbasert plast brukes i forskjellige bruksområder i vårt daglige liv, for eksempel i handleposer, emballasjematerialer, leker og medisin for å nevne noen eksempler. Fossilbasert plast brukes ofte på grunn av fleksibilitet, duktilitet og lav permeabilitet for vann. Til tross for sine eneståend...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

The biosynthetic protein transition: assessing impacts, outcomes and opportunities for Norways post-animal bioeconomy

2021 har vært et år med vekst for den syntetisk-animalske proteinindustrien: Et økende antall selskaper (nå 80+) fra 18 i 2018, dramatisk økende investeringsnivå, fremveksten av støtteselskaper og nye regulatoriske godkjenninger. Fermenteringsbaserte melkeproteiner ble kommersielt tilgjengelige i...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-GAS: Grass To Gas: Strategies to mitigate GHG emissions from pasture-based sheep systems

Frå gras til gass: Strategiar for å minske klimagassutsleppa frå beitebasert saueproduksjon (Gras-til-Gass) Gras-til-Gass skal hjelpe internasjonal sauenæring med å redusere klimagassutsleppa ved å gje eit betre grunnlag for målretta avl og fôringsopplegg i beitebaserte produksjonar som og skal ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SmartCare - For ku og kalv, deg og meg.

SmartCare er en løsning for kua, kalven, melkeprodusenten og forbrukeren som ønsker mer kontakt mellom ku og kalv. På gårder med melkeproduksjon blir de aller fleste kalver skilt fra kua rett etter fødselen. Morsatferd, diing, omsorg og samvær er naturlige atferder dyra er høyt motiverte for. D...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Kunnskapsutredning innen dyrehelse

Den viktigste oppgaven til landbruks- og matsektoren er å sikre innbyggerne trygge matvarer av god kvalitet og bidra til optimal utnyttelse av jordbaserte naturressurser. Landbruks- og matdepartementet har derfor gitt Forskningsrådet et oppdrag om å prioritere forskning som bidrar til nok og tryg...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

Plant - insect relationships: imaging CO2, pheromones, and plant odors in the olfactory pathway of an herbivorous insect

Evolusjon av insekt-plante relasjoner har utgjort et av vitenskapens sentrale tema i mer enn 150 år. Charles Darwin påpekte samspillet mellom blomstrende planter (angiospermer) og plante-etende (herbivore) insekter allerede i 1859, i ‘Origin of Species’. Da Darwin så den lange sporen på en orkidé...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Det adaptive potensialet i epigenetisk regulering av vekstrytme hos gran

I bioøkonomien har skog en viktig rolle som råstoff til industri, bærekraftige produkter, og som lager for CO2. Rask og sikker oppbygningen av tømmer- og biomasseressursen forutsetter at trærne er klimatilpasset. Klimatilpasningen er tett knyttet til trærnes fenologi (vekststart og vekstavslutnin...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

SuSCrop-Development of lodging-resistant and climate-smart rye – a contribution to a sustainable cereal production in marginal environments

Rug anses for å være et sunt kornslag som tradisjonelt sett har vært mye brukt både som matkorn og som en verdifull energikilde for husdyr. Utviklingen av europeisk kornproduksjon har imidlertid gått i retning av en stadig mer intensiv og spesialisert produksjon av hvete og bygg på bekostning av ...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

New generation biofertilizers for improved nitrogen management, sustainable food production and low greenhouse gas emissions

Gjennombrudd i forskning for reduksjon av lystgassutslippet! Prosjektet følger to spor for å finne effektive metoder for å redusere utslipp av N2O fra landbruksjord: 1) bruke avfallet fra biogassproduksjon (digestat) for å styrke jordens evne til å redusere klimagassen N2O til harmløst N2, 2) R...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIONÆR-Bionæringsprogram

XXVIII European Society for Rural Sociology Conference, Rural futures in a complex world, ESRS 2019

I 2004 organiserte Ruralis den ellevte verdenskongressen for ruralsosiologi i Trondheim, mens vi i 2014 organiserte den tredje nordiske konferansen for rural forskning. Nå skal vi organisere ESRS-konferanse i 2019 for første gang, i samarbeid med ESRS. I dag er ESRS den ledende europeiske forenin...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage