0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Bacterial chitosan: Identification,characterization of strains and optimization of bioprocesses for production

Kitin er et cellulose-lignende stoff som er en vanlig bestanddel i skalldyr (f.eks. reke- og krabbe-skall). Kitosan er et vann-løselig derivat av kitin som idag fremstilles kommersielt fra kitin gjennom en prosess hvor det brukes sterke kjemikalier, med høyt energi-forbruk som fører til variasjon...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2016

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at the functional description of microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Integrated Novel Natural Product Discovery & Production Platform for Accelerated Biopharm Innovation from Microbial Biodiversity

Som del av Senteret for Digitalt Liv Norge (DLN) utviklet forskningsprosjektet INBioPharm en ny teknologiplattform som gjør det mulig å oppdage mer effektivt nye bioaktive molekyler fra mikrober i naturen med potensialet til å bli medisinske produkter. Teknologiutviklingen bygget på om lag 1200 m...

Awarded: NOK 27.6 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Z-Fuels - A novel bacterial system with integrated micro-bubble distillation for the production of acetaldehyde

Butanol er et attraktivt biodrivstoff og som også tillater bruk av eksisterende infrastruktur og kjøretøy. Produksjon av butanol er begrenset av energikrav i syntesen fra etanol og med lave utbytter. Eksisterende biologiske prosesser for produksjon av butanol har lav effektivitet. Acetaldehyd er ...

Awarded: NOK 4.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Thermophilic cell factories for efficient conversion of brown algae biomass to high-value chemicals

Prosjektet ThermoFactories har representert et godt Europeisk samarbeid som har akselerert forskning og utvikling knytta til utvikling av genetisk modifiserte mikroorganismer til cellefabrikker for omsetning av marine råmaterialer til bærekraftig produksjon av industrielle og medisinske kjemikali...

Awarded: NOK 6.4 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Enhanced Biorefining Methods for the Production of Marine Biotoxins and Microalgae Fish Feed

Den globale etterspørselen etter trygg sjømat øker i takt med en voksende befolkning og en økt bevissthet om at fisk og skalldyr er en sunn matkilde. Anerkjennelsen av at klimaet er i endring medfører et økt press på landbasert landbruk og øker behovet for bærekraftig, næringsrik sjømat. Kvalitet...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Microalgae Open Workshop:Resources and Applications / Åpent Hus i Forskningsparken, 4. februar, 2016

I anledning "Åpent Hus" i Forskningsparken i Oslo arrangeres torsdag 4. februar, 2016 den fjerde SIG Microalgae workshopen: Resources and Applications. Bakgrunnen er et ønske fra medlemmene i SIG Microalgae om å arrangere neste møte i Oslo. Samtidigt har NIVA uttalt interesse for å komme i kontak...

Awarded: NOK 57,812

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Lab-on-a-chip Biophotonic Sensor Platform for Diagnostics

En liten og rask lab-on-a-chip (LOC) biofotonisk plattform har blitt utviklet. Raskere og mer tilgjengelige analyser av prøver fra blod, plasma og urin kan gi sikker diagnose på et tidlig stadium og øke sjansen for å bli helt frisk igjen. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og ledet av pr...

Awarded: NOK 22.8 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Towards the Digital Salmon: From a reactive to a pre-emptive research strategy in aquaculture (DigiSal)

Lakseoppdrett står overfor motstridende og stadig skiftende krav og betingelser: bærekraft, fôrpriser, sjukdomsutfordringer og kvalitetskrav. Næringa trenger å utvikle en fleksibel, samkjørt kunnskapsbase for raskt å møte nye utfordringer. DigiSal legger grunnlaget for Digital Laks: En samling ma...

Awarded: NOK 38.7 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Center for Digital Life Norway

Siden november 2020 har senteret vært i en spesiell fase av hovedsakelig to årsaker; på den ene siden har covid-situasjonen påvirket sentervirksomheten sterkt, og på den andre siden har vi vært i overgang til fase 2 DLN2.0. I løpet av 2021 har vi parallelt startet opp DLN 2.0 og avsluttet DLN 1.0...

Awarded: NOK 46.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Novel antimicrobial peptides to overcome drug-resistant infections in veterinary medicine

Behovet for nye antibiotika i human- og veterinærmedisin er større enn noensinne på grunn av den raske fremveksten av nye infeksjonssykdommer og multiresistente bakterier (MRB). Infeksjoner som skyldes MRB fører til store økonomiske tap og samfunnsmessige utfordringer. Mastitt er en bakteriell in...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Arrangementsstøtte for Organisk Kjemisk Vintermøte 7-10. januar 2016

Organisk Kjemiske Vintermøtet (OKV) arrangeres i regi av Norsk Kjemisk Selskaps (NKS) faggruppe for organisk kjemi (FOK). I 2016 er Universitetet i Tromsø ved Annette Bayer arrangør. De siste 10 år har det vært en økende nasjonal og internasjonal fokus på naturen som kilde til nye legemidler og ...

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Period: 2016-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Verifying a New Generation of Oncolytic Peptides as Cancer Immunotherapeutic Agents for Deep-Seated Tumors.

Leverkreft er en av de viktigste årsaken til kreftdødsfall over hele verden, hvor mer enn 600 000 pasienter dør årlig. Det er et stort behov for mer effektive behandlingsterapier, både med færre bivirkninger og lengre overlevelse. Dette prosjektet tar sikte på å verifisere en ny klasse onkolyt...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: MicroMBT - Discovery and training of microbial biocatalysts for biomass conversion using moving bed technology (MBT)

Strategidokumentet «EUROPE 2020 A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth» beskriver det økende behovet i Europa til å utvikle nye og grønne bioteknologiske løsninger, dette for å sette oss i bedre stand til å utnytte våre biologiske ressurser. I Norge har vi marine restråstoff fra b...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: DigiBrain - From genes to brain function in health and disease

Internasjonale genkartleggingsstudier (GWAS) har funnet sammenheng mellom flere hundre ganvarianter og mentale lidelser som schizofreni og bipolar lidelse. Likevel har vi svært liten forståelse for biologiske mekanismer som ligger til grunn for kliniske funn. Det finnes ingen biomarkører for ment...

Awarded: NOK 40.4 mill.

Project Period: 2016-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: Development of salmon lice viral vectors as a tool to regulate sea lice biology

Lakselus er en parasitt som påfører oppdrettsnæringen store kostnader hvert år. Beregninger viser at rundt 10 % av produksjonsprisen er knyttet til kostnader for behandling av lakselus. I tillegg er det store kostnader forbundet med lusetelling, og oppdretterne trues med dagbøter og eventuell uts...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Urinary exosome test for improved prostate cancer management

Forskere ved Oslo Universitetssykehus har identifisert en rekke proteinbiomarkører i såkalte ekstracellulære vesikler isolert fra urin som ser ut til å skille effektivt mellom friske individer og de med prostatakreft. Disse proteinene har derfor potensial til å danne grunnlag for en ny test med h...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

BladMetrix: a novel urine test for early detection and monitoring of bladder cancer

Blærekreft er en av de dyreste kreftformene å behandle, grunnet en høy tilbakefallsrate, som krever hyppig oppfølging etter behandling. Pasienter med symptomer som kan skyldes blærekreft gjennomgår en dyr og ukomfortabel prosedyre (cystoskopi) for å bekrefte eller avkrefte sykdom. En stor andel a...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Quantification of parasitic sea lice using state-of-the-art environmental DNA technology

Fiskeoppdrett har hatt en eventyrlig vekst de siste årene og er i dag Norges nest største eksport-industri. Nå er videre vekst begrenset av lakselus, en naturlig ektoparasitt på laksefisk som har økt i takt med oppdrettsindustrien. Den høye tettheten av lakselus er en trussel mot ville laksefiskb...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2016-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

A Universal Killer T-cell for Adoptive Cell Therapy of Cancer

Immunterapi blir av fler og fler sett på som fremtiden innen kreftbehandling. T-cellebasert immunterapi har de senere årene fått stor oppmerksomhet fra pharma- og biotech-industri, investorer, media og pasienter. Denne interessen er generert gjennom oppsiktsvekkende resultater fra kliniske studie...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Universal immunotherapeutic targeting of solid tumors

Immunterapi, hvor man benytter immunforsvaret til å bekjempe kreft, har fått stor oppmerksomhet de senere årene. Målet med immunterapi er å engasjere T-celler i å drepe kreftceller, og dette kan oppnås på ulike måter. Så langt har flere ulike strategier gitt gode resultater i kliniske studier, me...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Microbubbles for Ultrasound-Mediated Cancer Treatment (BubbleCAN)

Hensikten med BubbleCAN prosjektet er å optimalisere et produkt som, i kombinasjon med ultralyd, skal brukes til å levere store mengder medisiner direkte til kreftsvulsten. Produktet er basert på SINTEF-eid teknologi. Ved tradisjonell cellegiftbehandling vil så lite som 0.001-0.01% av cellegift...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Systems biology platform for the creation of lean-proteome Escherichia coli strains

Den Gram-negative bakterien Escherichia coli er den mest brukte organismen for produksjon av rekombinante proteiner med anvendelser I industri, farmasi, medisin og molekylærbiologiske reagenser. Proteinsyntese er den mest ressurs og energikrevende prosessen i en celle og må derfor optimaliseres f...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Systematic Rebuilding of Actinomycetes for Natural Product Formation

Det er i dag stort behov for utvikling av nye antibiotika til behandling av livstruende bakterieinfeksjoner og å lempe på den økende trusselen antibiotika-resistens. Nye sekvenseringsteknologier og bioinformatiske metoder har gitt oss dypt innsyn i det enorme genetiske reservoaret og potensialet ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting Nov-2015

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere ett nettverksseminar i novemver/desember hvor målet er å utveksle erfaringer og videreutvikle det nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge. Seminaret går over to dager og vil inneholde presentasjoner fra både inviterte re...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2015-2016

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Responsible Risk? The Interface between Responsible Innovation, Ethics and Risk Assessment in the Regulation of Agricultural Biotechnology

This event is a collaborative initiative between two NFR funded research projects at GenØk Centre for Biosafety focused on operationalizing the Norwegian Gene Technology Acts unique assessment criteria (funded by the ELSA and FRIPRO programmes) and researchers at the University of Nottingham spec...

Awarded: NOK 0.12 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed Market Workshop

SIG Seaweed er en interessegruppe for makroalge-næringen i Norge som ble opprettet i september i fjor. Det er nå ønskelig å arrangere en workshop for denne gruppen med MARKED som tema. Dette er svært viktig for bedriftene, da de trenger å orientere seg om hvilke produkter markedet faktisk ønsker ...

Awarded: NOK 73,487

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Double Intraperitoneal Artificial Pancreas

Dette forskerprosjektet tar sikte på å lage en helautomatisk styring av insulintilførselen hos personer med diabetes type 1 (DM1). Pasienter med DM1 er helt avhengig av korrekt insulintilførsel for å holde et mest mulig normalt glukosenivå. For høye glukosenivå over mange år vil ofte føre til sen...

Awarded: NOK 24.9 mill.

Project Period: 2015-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Systems analysis of peptide-mediated cell-cell communication in the plant root by in situ sequencing

Cellene i multicellulære organismer kan kommunisere med hverandre ved at små peptider eksporteres fra en celle og deretter binder seg til reseptorer på overflaten av nærliggende celler, og aktiverer disse og dermed endrer uttrykket av gener. Dette prosjektet studerer hvordan peptid-basert celle-t...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

An effector- and genomics-assisted pipeline for necrotrophic pathogen resistance breeding in wheat

EfectaWheat er et ERA-CAPS prosjekt med partnere fra Storbritannia, Tyskland, Danmark og Norge. Fokus er å utnytte genomikk og ny innsikt i nekrotrofe plantepatogene soppers samspill med vertsplantene til mer effektiv foredling av resistens mot bladflekksykdommer i høsthvete. Patogenpopulasjonene...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Viken