0 projects

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Eye drops for Hereditary Corneal Vascularization treatment

Prosjektet går ut på å forhindre blindhet forårsaket av karinnvekst på hornhinnen ved å omformulere en kreftmedisin slik at den kan benyttes til lokal behandling (øyedråper). Vi har funnet forandringer i genet som koder for «platelet derived growth factor receptor beta» (PDGFRB) hos pasienter ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Secondary bioprod. of low trophic organisms utilizing side streams from Blue & Green sectors to prod. feed ingredients -SIDESTREAM

To which extent is it possible to recycle nutrients from aquaculture and agriculture waste by secondary bio-production? Which organisms and approaches are best suited? Can these organisms serve as ingredients for feed stuff? How safe are feed ingredients produced on waste? What is the market pot...

Awarded: NOK 7.4 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS vil utvikle nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kron...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: MicroRNAs for risk assessment and treatment of venous thromboembolism

Venøs blodpropp (VTE) er en fellesbetegnelse for blodpropp i samleårene (hyppigst forekommende i beina og i lungene). VTE er en vanlig sykdom som rammer rundt 1,1 millioner i Europa hvert år, med 540 000 VTE-relaterte dødsfall. De individuelle- og økonomiske belastninger forårsaket av VTE er omfa...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: IdentiPhy - In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Kinaser er viktige kontrollmolekyler i cellulære prosesser, og mange typer av kreft skyldes at bestemte kinaser er overaktive fordi arvematerialet som koder for disse kinasene har blitt endret. Ved å behandle forskjellige kreftformer med hemmere av de bestemte kinasene som er overaktive kan man ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: PRESORT-Platform for clinical decision support for precision therapy

I PRESORT-prosjektet tar vi sikte på å forutsi respons for kreft-medisiner og forstå hvorfor noen medisiner virker bedre sammen i en kombinasjon sammenlignet med andre medikamentkombinasjoner. Målet med prosjektet er å bidra til å skreddersy behandlingen for hver pasient. Vi kombinerer teoretisk...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Development of a novel targeted therapy against Triple-Negative Breast Cancer

Brystkreft er en grusom sykdom for alle pasienter som er rammet. Heldigvis for noen, finnes det flere varianter av brystkreft. Mens noen former er ekstremt aggressive, kan andre effektivt bli behandlet eller fjernet kirurgisk. En undergruppe blant de mest aggressive formene for brystkreft er kalt...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Recycling crustaceans shell wastes for developing biodegradable wastewater cleaning composites (BIOSHELL)

Denne periodiske prosjektvitenskapelige rapporten omhandler arbeidsfremdriften levert av NIBIO-teamet (norsk partner av BioShell-prosjektet) siden 01.10.2020. Under fortsettelsen av den globale pandemien i 2021, har antall oppgaver som prøvetakingskampanjer for avløpsvann (AV) og laboratorieekspe...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Novel enhanced bioplastics from sustainable processing of seaweed (PlastiSea)

PlastiSea har som mål å utvikle nye bioplastmaterialer basert på kultivert og villhøstet tang og tare fra Norskekysten. Konvensjonell plast lages fra ikke-fornybare fossile ressurser og forurensning av disse materialene er en global trussel mot marine miljø. Som et resultat av dette har behove...

Awarded: NOK 7.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er vider...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The Life Science Cluster Seminar: Unleashing the potential - Life Science from Norway

The Life Science Clusters (TLSC) første årsseminar skal arrangeres 24. november 2020, fra 08:30 til 13:30. Programmet vil inkludere innlegg fra daglig leder for TLSC, representanter fra Oslo kommune, selskaper fra livsvitenskapssektoren, private investorer, og bransjeorganisasjonen for livsvitens...

Awarded: NOK 11,999

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: FutureMDR - A novel antimicrobial to combat multi drug resistant infectious diseases

Multiresistente mikroorganismer er et stadig økende problem for folkehelsen. I USA og Europa er det nå ca 50000 dødsfall årlig som skyldes resistensproblematikk. Metisillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) og vankomycinresistent Enterococcus (VRE) ble nylig identifisert av WHO som det viktig...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: A Biologic Therapeutic for Pulmonary Fibrosis.

Vi har utviklet en biologisk substans som hemmer en sentral mekanisme ved progressiv fibrose, det vil si eksessiv dannelse av bindevev med nedfelling av kollagen (arrvev) i organer. Progressiv fibrose er en viktig årsak til organsvikt og død ved en rekke kroniske sykdommer i hjerte, lunger, nyrer...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2020-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2020

Det 56. årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2020 arrangeres av biokjemikere ved Universitetet i Bergen. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenum, mini-symposier og plakatpresentasjoner. De...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Event Support for The Organic Chemical Winter Meeting 2020 (OKV 35)

Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 er en nasjonal møteplass og et forum for formidling av kunnskap fra forskningsfronten av og for forskere fra universiteter og høyskoler, instituttsektoren og industrien. Næringsrelevant forskning relatert til naturprodukter, bioteknologi og legemidler vil bli viet...

Awarded: NOK 40,379

Project Period: 2020-2020

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Det tredje LPMO symposiet

I oktober 2020 organiseres det tredje LPMO symposiet. LPMOer, eller «lytic polysaccharide monooxygenases» ble oppdaget av forskningsgruppen til Vincent Eijsink i 2010. I de ni årene som har fulgt har forskning innen denne enzymfamilien økt dramatisk, hvilket kommer tydelig frem av den store øknin...

Awarded: NOK 15,312

Project Period: 2019-2020

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Seaweed Applications 2019 - Challenges and Opportunities

Brown algae (seaweed) is a vast renewable resource, where the seaweed and seaweed-derived products have multiple present and potential future applications within food and feed, energy, materials, biomedicine, and more. The focus areas of ongoing seaweed research is, among others, characterization...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Nordisk collaboration for personalized medicine

...

Awarded: NOK 0.28 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: The Nordic IBD treatment strategy trial (NORDTREAT)

Inflammatorisk tarmsykdommer (forkortet IBD) omfatter diagnosene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom. Dette er kroniske betennelsessykdommer i mage-tarm kanalen. Årsaken til sykdommene er ukjent og forekomsten er økende, spesielt hos barn og ungdom. Per i dag er omtrent 0,5-1% av den nordiske befolkn...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Oslo Life Science 2020

Oslo Life Science 10.–13. februar 2020 er en konferanse for alle som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsvirksomhet og politikk innen livsvitenskap. Konferansen arrangeres for femte gang av UiOs tverrfaglige satsing UiO:Livsvitenskap. Satsingen skal styrke kvalitet og samh...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: A road map for academic research-intensive innovation from the Centre of Digital Life Norway

The ambitious goal of Centre for Digital Life Norway is to transform Norwegian biotechnology research. The centre wants to stimulate to value creation from digital biotechnology. Last year the centre was granted NOK 30 million from the Research Council of Norway to run the 5-year innovation proje...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The impact of proteostasis in health and disease

-

Awarded: NOK 69,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Pipeline for individually tailoring new treatments in hematological cancers (PINpOINT)

Blodsykdommene som undersøkes i prosjektet har en rekke behandlingsmuligheter, men kan ofte ikke kureres. Målet med PINpOINT-prosjektet er å utvikle og validere metoder for å kunne teste effekter av biblioteker av tilgjengelige kreftlegemidler på pasientprøver utenfor kroppen. Vi undersøker effe...

Awarded: NOK 20.4 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: PRECISE - A health economic apPRoach to Evaluate unCertain evIdence in perSonalisEd medicine

Begrensninger i bevisgrunnlaget for persontilpasset medisin, som følge av at markedsføringstillatelse innvilges på et tidligere tidspunkt, gir økt usikkerhet knyttet til den kliniske effekten. Metoder for å håndtere usikkerheten er nødvendig for å unngå feilaktige beslutninger knyttet til refusjo...

Awarded: NOK 5.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: NORA-Personalized medicine in RA by combining genomics, biomarkers, clinical & patient-derived data from the Nordic countries

Leddgikt (revmatoid artritt, RA) forårsaker betennelse i ledd og seneskjeder, og ubehandlet kan det medføre alvorlige leddskader. Det er store individuelle forskjeller i sykdomsforløp og i effekt av medikamentell behandling. Sykdommen synes derfor å være heterogen og bestå av flere forskjellige u...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: PERAID - Personalized Medicine in Acute Infectious Diseases

I persontilpasset medisin bruker vi informasjon om biologiske forhold som analyser av gener, proteiner eller faktorer som påvirker en spesifikk sykdom til å forbedre kvalitet i blant annet diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset den enkelte pasienten. I prosjektet PERAID vil vi studere b...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Etablering av et norsk Earth BioGenome Project

Populærtvitenskapelig framstilling

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

NordPerMed: Novel wearable sensors and machine learning solutions for personalized diagnostics and treatment of sleep apnea

Pusteproblemer i forbindelse med snorking rammer minst en av ti voksne mens de sover. Diagnosen søvnapné stilles i dag ved å måle antall pustestopp. Prosjektet har som mål å utvikle nye, bærbare sensorer for måling av søvn, forbedre dagens søvnanalyser og utvikle persontilpassede risikoanslag og ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: PROVIZ - Prostate cancer visualization by MRI - Improved diagnostics using artificial intelligence

Prostatakreft er den vanligste formen for kreft blant menn. MR er den første undersøkelsen i spesialisthelsetjenesten når menn henvises til utredning for prostatakreft. Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn. Det er fortsatt vanskelig å skille mellom indolent og aggressiv prostatak...

Awarded: NOK 17.7 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage