23 projects

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian Centre for CERN research

Siden 1954 har European Organization for Nuclear Research (CERN) vært det ledende forskningssenteret i Europa. I tillegg til å huse noen av de aller største laboratoriene i verden innen partikkelfysikk, så utfører CERN noe av den mest avanserte og interessante forskningen som eksisterer til dags ...

Awarded: NOK 182.8 mill.

Project Period: 2020-2027

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy (AEGIS) - Norway

AEGIS eksperimentet, som ligger ved Antimatter Deceleratoren (AD) på CERN, har som mål å være det første eksperiementet som direkte måler gravitasjonskraftens virkning på anti-materie. For å få til dette må AEGIS kollaborasjonen for aller første gang lage en pulserende anti-Hydrogen stråle og for...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Study of exotic nuclei at ISOLDE

Dette prosjektet dekker medlemskapet i ISOLDE kollaborasjonen på CERN. ISOLDE har en rik historie med å produsere radioistoper, og er i dag det laboratoriet med størst utvalg av eksotiske partikkelstråler i verden. Et fokus i dette prosjektet er å undersøke skallstrukturen til eksotiske atomkjern...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian High Energy Particle Physics research with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider - Run2 at 13 TeV

Large Hadron Collider (LHC) og ATLAS eksperimentet har så langt vært en stor suksess. Foreløpig står oppdagelsen av Higgs-partikkelen og den nitidige søken etter nye fysiske fenomener fram som de største høydepunktene, og det er allerede lagt ambisiøse planer for fortsettelsen: Hva består den mør...

Awarded: NOK 44.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

High Energy Nuclear Physics

ALICE-eksperimentet ved LHC: Urstoffet gjenskapes i laboratoriet ALICE (A Large Ion Collider Experiment) er et av de fire store eksperimentene ved LHC-akseleratoren på CERN. ALICE eksperimentet er designet for å måle egenskapene til den ekstremt tette og hete kjernematerien generert i tungione...

Awarded: NOK 34.5 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Vestland

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

The CERN Technology Project 2016-19

Det overordnede målet for "CERN-teknologi prosjektet" i perioden 2016-19 har vært å utnytte CERN's medlemsfordeler og utvikle kompetanse for Norge, særlig gjennom opplæring av norske studenter ved CERN. CERN's viktigste oppgave er å bygge akseleratorer og detektorsystemer for forskning innen par...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN Heavy Ion Theory

Heavy ion Physics har spin-offs for ren, massiv energiproduksjonsteknologi, med sikte på Inertial Confinement Fusion. Videre har bærekraftig utvikling en streng, kvantitativ definisjon i fysikk, som nå er velkjent, og dette ble offentliggjort ved flere anledninger og i publikasjoner. - 2019 - ...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Norwegian High Energy Particle Physics research with the ATLAS detector at the Large Hadron Collider.

-

Awarded: NOK 40.0 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Study of exotic nuclei at ISOLDE (Kontingent til ISOLDE)

Nuclear structure studies have been limited to stable or near stable isotopes in the past. The availability of radioactive ion beams (RIB) enlarges the scope of such studies considerably as exotic nuclei far from stabilty become accessible for the first t ime. The Norwegian nuclear chemists playe...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Ukjent Fylke

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

The CERN Technology Project

-

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

High Energy Nuclear Physics

ALICE-eksperimentet ved LHC: Urstoffet gjenskapes i laboratoriet ALICE (A Large Ion Collider Experiment) er et av de fire store eksperimentene ved LHC-akseleratoren på CERN. ALICE-eksperimentet er designet for å måle egenskapene til den ekstremt tette og hete kjernematerien generert i tungione...

Awarded: NOK 32.4 mill.

Project Period: 2012-2015

Location: Vestland

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN School of Computing på Gjøvik

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2008-2008

Location: Innlandet

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics

This project covers the CERN related instrumentation R&D for the period 2006-2011. In addition to R&D on silicon based detector systems for subatomic physics experiments, focusing on 3D sensors and new integration methods for electronics, it covers three related sub-projects that together exploit...

Awarded: NOK 30.0 mill.

Project Period: 2006-2015

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN-related research programme 2006-2011 - Nuclear Physics

Exploring the nuclear-matter phase-diagram and identifying its different phases is one of the main challenges of modern nuclear physics. The fundamental endeavour is to understand the properties of the nuclear interaction and its macroscopic manifestation s at various energy scales. Research in t...

Awarded: NOK 40.3 mill.

Project Period: 2006-2015

Location: Vestland

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

High Energy Particle Physics

High Energy Particle Physics is the activity which seeks to discover and understand the basic constituents of matter and the interactions among them. The Large Hadron Collider LHC at CERN will be the first particle accelerator to explore directly a new en ergy frontier, the TeV scale. By collidin...

Awarded: NOK 44.7 mill.

Project Period: 2006-2015

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

ISOLDE

The Rex-ISOLDE facility provides possibilities for reaction studies of a range of neutron-rich nuclei. Particular focus will be on exploring the mass 80, 132 and 230 regions; anomalous single-particle structures, new shell closures and collective behaviou r.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2006-2012

Location: Vestland

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Postdoktor computing

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN-utstilling

Prosjektet består i å vise en ambulerende CERN-utstilling ved Forskningsdagene i Oslo høsten 2004. Det vil inneholde et telt med standard CERN-utstilling, og det planlegges også et mindre telt der innholdet vil ha fokus på norske bidrag til CERN og fysik ken der. Pengene vil også gå til telt-lys...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

CERN-assosierte komitéer (NUPECC-NUPP/ESF prog)

Dette prosjektet finansierer komitearbeid for CERN-følgeforsking, hovedsakelig reisevirksomhet, og medlemskap i Nuclear Physics European Collaboration Committee (NUPECC). Komiteene inkluderer bla. NUPECC, Association of CERN Users (ACCU), Large Hadron Collider Experiments Committee (LHCC), Europe...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2001-2019

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

ALICE - et CERN-prosjekt for ultrarelativistiske atomkjernereaksjoner

ALICE kollaborasjonen bygger en dedikert tung-ionedetektor for å studere ultrarelativistiske atomkjernereaksjoner i LHC-akseleratoren ved CERN. Kollaborasjonen består pr. januar 2006 av mer enn 1000 fysikere og ingeniører fra 86 universiteter og institutt er i 29 land. Fra Norge deltar grupper f...

Awarded: NOK 14.9 mill.

Project Period: 1998-2006

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

ATLAS-eksperimentet ved LHC

ATLAS-eksperimentet er at av de to proton-proton eksperimentene ved LHC. Detektoren bygges av en internasjonal kollaborasjon bestående av 150 universitetsgrupper verden over. Den skal stå ferdig i 2005 og forventes å ta data fram til ca. 2015. Norske univ ersiteter har, sammen med Forskningsrådet...

Awarded: NOK 33.6 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Vestland

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Elementærpartikkelfysikk: Fysikkanalyse

Hensikten med aktiviteten innen eksperimentell partikkelfysikk er å ekstrahere informasjon om naturens oppbygging og virkemåte. Som en del av dette er målsettingen også å sørge for at mest mulig ny viten av høyest mulig kvalitet kommer ut av de store inve steringer i oppbygging og drift av detekt...

Awarded: NOK 19.0 mill.

Project Period: 1998-2005

Location: Oslo

CERN-Kjerne- og partikkelforskning

Eksperimentell kjerne- og tungione-fysikk

Atomkjernestoffets former og faser i en rekke eksperimentelle oppstillinger: I eksperimenter ved relativistiske tung-ione kollisjoner ved CERN skjer en så kraftig sammentrykning av atomkjernene at tettheten i kollisjonsområdet øker til et nivå der teorien for sterke vekselvirkninger (QCD) forutsi...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 1998-2006

Location: Vestland