0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Development of new strong zinc chelators and their applications in combating bacterial resistance and catalysis

Tenk deg en verden der antibiotika ikke lengre kan brukes mot vanlige bakterier. Resistente bakterier holder raskt på å bli et svært alvorlig problem, og det er estimert at om ikke lenge vil flere dø av infeksjoner som ikke lar seg behandle enn av kreft om dette problemet ikke blir tatt tak i. ...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Norwegian Genomics Consortium meeting 2015

Norwegian Genomics Consortium (NGC) skal arrangere et nettverksseminar i oktober, hvor consortiet tar sikte på å utveksle erfaringer og videreutvikledet nasjonale samarbeidet mellom genomikk forskningsmiljøer i Norge, med spesiell fokus på exomsekvensering. Seminaret går over to dager. Det vil b...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2015-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Characterization of Genetic Risk Factors in Sjögrens Syndrome

Fleire sjukdommar førekjem hyppigare i enkelte familiar enn i andre, noko som indikerer at genetikk speler i rolle. Dette er òg tilfelle for den autoimmune reumatiske sjukdommen Sjögrens syndrom (SS), ein sjukdom der immunforsvaret går til åtak på spesielt spytt- og tårevæskekjertlar. Tidlegare a...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Preventing Atopic Dermatitis and ALLergy in children

PreventADALL har som hovedformål; å undersøke om utvikling av atopisk eksem og/eller matallergi kan forebygges ved hud og/eller matintervensjoner fra tidlig første leveår, og identifisere faktorer tidlig i livet som kan bidra til utvikling av ikke-smittsomme folkesykdommer (NCD), inkludert astma ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Defining relevant targets for personalizing gynecologic cancer treatment

Ved gynekologisk kreft med spredning er det behov for ny og mer målrettet behandling. Studien undersøker virkninger av slike nye og mer målrettede medisiner. I tillegg studeres biomarkører som kan brukes til å motvirke overbehandling med tilhørende bivirkninger hos pasienter med liten risiko for ...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2021

Location: Vestland

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Methylation supernegative colorectal cancers - a key to unlocking the secrets of the DNA (de)methylation machinery

Hovedandelen av cellene våre inneholder identisk arvemateriale, eller DNA, men avhengig av hvilke gener de uttrykker har de har ulike funksjoner og utseende. DNA metylering er en kjemisk modifikasjon som er med på å regulere genuttrykket og kan dermed avgjøre om et gen skal være skrudd på eller a...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

The Axl/EMT pathway in fibrotic disease

Fibrose, økt tilkobling i et vev eller organ, er en viktig årsak til sykdom og død over hele verden. Det er derfor et betydelig behov for nye terapier som kan forhindre fibrose. Bioteknologiselskapet BerGenBio ASA utvikler inhibitorer av AXL / EMT signalveien, en mekanisme som ikke bare driver me...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Feasibility study to evaluate OncoImmunity's immune profiling product

The purpose of the project is to determine whether OncoImmunity's proposed immune-profiling product is viable, and whether development activities should be initiated. In addition, the project will identify key risks and address how these will be mitigated. The project will evaluate the product o...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

EyeLife Forprosjekt

Med referanse til prosjektsammendrag.

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2015-2015

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimization of novel microbially produced compounds with anti-cancer activity

SINTEF har gjennom karakterisering av marine mikroorganismer identifisert en bakterie som produserer et stoff med svært god effekt mot dyrkede kreftcellelinjer. Resultater tyder på at stoffet kan ha en spesiell virkningsmekanisme, som gjør stoffet til en god kandidat å bruke sammen med andre type...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NORGUT: EXPLORING THE METABOLIC SIGNATURES OF DISEASE AND DRUG ASSOCIATED GENOMIC FEATURES OF THE GUT MICROBIOTA IN NORWAY

Tarmfloraen kan på mange måter regnes som et eget organ - som påvirker vår helse blant annet gjennom fordøyelsen og immunsystemet. I prosjektet NORGUT undersøkte vi tarmfloraen hos pasienter med forskjellige sykdommer som gir utslag i symptomer fra mage-tarmkanalen. Det dreier seg blant annet...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Dendritic cell immunotherapy for glioblastoma

Dette FORNY-prosjektet har som mål å demonstrere klinisk nytteverdi for en ny terapi for glioblastom. Glioblastom er den vanligste og dødeligste formen for hjernekreft, med en median overlevelse i underkant av 12 måneder. Forskere ved Oslo Universitetssykehus har utviklet en individualisert vaksi...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Identification of genetic markers involved in development of metastases and second cancers in melanoma

Det finst tre hovudtypar av hudkreft. Ondarta føflekkreft - også kalla malignt melanom - er den alvorlegaste av desse. Kvart år får over 1700 nordmenn melanom, og sjølv om ein dei siste åra har fått ny og svært lovande behandling, døyr om lag 20% av dei som er ramma, av sjukdommen. I Europa er me...

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Vestland

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Translational research on tertiary prevention in cancer patients

Tykktarmskreft (CRC) er den nest hyppigste årsaken til kreftdød. Samtidig overlever nå flere i befolkningen etter å ha hatt CRC. Mange kreftpasienter tyr til kosttilskudd med forventning om positive helseeffekter. I tilfellet med folattilskudd kan denne antagelsen være uheldig fordi høyt folatinn...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Vestland

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9279 Forbedret borreliadiangostikk hos pasienter med med Lyme borreliose vha en Borrelia-spesifikk T-celle test. The LYMEDIADEX project.

Hva ønsket vi å gjøre? I LYMEDIADEX prosjektet ønsket vi å utvikle en ny diagnostisk metode basert på påvisning av borreliaspesifikke T-lymfocytter. Prosjektmål: * Evaluere borreliaspesifikke T-celler hos pasienter med påvist Lyme borreliose for å kunne finne fram til borrelia-antigener (epit...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Telemark

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Engineering efficient DNA ligases for improved Next-Generation-Sequencing

Målet med Lig-Eng prosjektet var å fremstille bedre DNA ligase enzymer for bruk i molekylærbiologi og DNA Next Generation sequencing (NGS). NGS gjør at forskere kan «lese» DNA-sekvenser på en rask og effektiv måte, og det har revolusjonert grunnleggende og medisinsk forskning. Før nye DNA-biter ...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

MULTIBUBBLE - Multifunctional microbubbles for improved image-based diagnosis and drug delivery

I dette prosjektet har vi utviklet en teknologiplattform basert på mikrobobler dekket med et lag av biodegraderbare nanopartikler. Hver enkelt mikroboble er dekket med et par tusen nanopartikler og nanopartiklene bærer med seg et terapeutisk medikament. Mikroboblene injiseres inn i blodstrømmen o...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Identification of molecular mechanisms and biomarkers of Multiple Sclerosis

Vårt primære mål er å identifisere molekylære mekanismer og nye biomarkører for MS for å bidra til utviklingen av forbedret personlig tilpasset medisin for MS-pasienter. Prosjektet videreutvikler studier som er utført av MS forskningsgruppen ved OUS/UiO ledet av Harbo i samarbeid med ledende nasj...

Awarded: NOK 8.7 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Development of bioactive hydrolysate from marine by-products

Prosjektet PepSea har hatt som mål og utvikle produkter med høy verdi fa uutnyttet eller lite utnyttet marint materiale. Med hjelp fra Nofima, Marbio/UiT og andre FoU-institusjoner har bedriften Stella Polaris AS som mål og utvikle kosttilskudd, med offentlig godkjent helsepåstand, fra marint res...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2015-2019

Location: Troms - Romsa - Tromssa

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Next generation leukemia diagnostics and therapy through p53 isoform analysis

Akutt myelogen leukemi (AML) er ein krefttype som utviklar seg frå dei kvite blodcellene i beinmargen og fører over tid til at kreftcellene fortrenger dei normale blodcellene. Leukemi blir tradisjonelt behandla med cellegift med stamcelletransplantasjon som støttande behandling for yngre pasienta...

Awarded: NOK 8.8 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Vestland

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Biokjemisk Kontaktmøte 2015

Det årlige Biokjemiske kontaktmøte vil i 2015 arrangeres for 51. gang, og for første gang utenfor fastlands-Norge, nemlig i Longyearbyen på Svalbard. Disse møtene samler en stor andel av Norges Life Science-forskere, fra studenter til erfarne professorer. Programmet omfatter forelesninger i plenu...

Awarded: NOK 0.18 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Bioactive salmon roe substances in wound healing.

Regenics AS er et norsk bioteknologiselskap basert i Oslo. Regenics' hovedfokus er utvikling av sårhelingsprodukter basert på marine bioaktive substanser fra lakserogn. Regenics forskere har vist at ekstrakter fra fiskerogn kan redirigere differensierte celler til fremvise endret funksjon, utseen...

Awarded: NOK 4.9 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Smartfish juice for the treatment of cancer cachexia in combination with chemotherapy

Smartfish AS utvikler et produkt innenfor kategorien Mat for Spesielle Medisinske Formål, kalt Nutrifriend Cachexia (NF Cax, kommersielt navn er Remune). Produktet har som mål å redusere og motvirke skadene og den ofte dødelige utgangen av kakesi i kreft (muskelsvinn syndrom hos pasienter under ...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

LegRegPCM - Legal Regulation of Information Processing relating to Personalized Cancer Medicine (PCM)

Utviklingen innen genomikk og teknologi de senere årene har gjort det mulig å undersøke alt DNA hos en pasient, inkludert alle genene. Dette kan potensielt skape nye muligheter for diagnostikk, behandling og forebygging. Slik bruk av menneskelig DNA reiser imidlertid også en rekke juridiske spør...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TLR9 stimulation of naïve Atlantic salmon B cells - does it drive proliferation and Ig-secretion?

Serological memory is one of the most important mechanisms activated by the immune system when threatened by viral infections. The knowledge of how to potentiate this response may lead to development of more efficient fish viral vaccines. This is a long p rocess requiring studies on cultivated le...

Awarded: NOK 51,999

Project Period: 2015-2016

Location: Troms - Romsa - Tromssa

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Novel therapy for basal- and luminal-like subtypes of breast cancer

Hovedmålsettingen til Arctic Pharma er å utvikle en helt ny klasse kreftmedisiner for brystkreft ved å angripe kreftcellenes spesielle energimetabolisme kjent som Warburg-effekten. Til nå har vi utviklet over 100 unike kjemiske substanser som har vist svært lovende effekt for inaktivering av vårt...

Awarded: NOK 13.4 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Protein kinase inhibitors for dementia

Samfunnskostnaden til omsorg og pleie av pasienter med demens er i dag mer enn 1% av verdens BNP. Mer enn 80% av eldre på sykehjem lever med demens og antall demente som krever pleie forventes å tredobles innen 2050 (Alzheimers Disease International). I demens og andre hjernesykdommer slik som...

Awarded: NOK 9.5 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Treatment of Chronic Infective Disease with Alginate Oligomer based formulations.

AlgiPharma utvikler et nytt medikament (OligoG) for å bekjempe unormal mucusopphopning og kroniske infeksjoner av multiresistente mikroorganismer i lungene til pasienter med cystisk fibrose. OligoG er formulert som et tørt pulver til inhalasjon (DPI) og leveres til pasienter ved bruk av en CE-me...

Awarded: NOK 16.0 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Akershus

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9477 Development of wound healing device with salmon roe wound healing ingredient

Regenics AS er et norsk bioteknologiselskap basert i Oslo. Regenics' hovedfokus er utvikling av sårhelingsprodukter basert på marine bioaktive substanser fra lakserogn. Regenics' forskere har vist at ekstrakter fra fiskerogn kan redirigere differensierte celler til å fremvise endret funksjon, uts...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2015-2018

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Utvikling av en mekanisk pumpe

Selskapet har utviklet en ny mekanisk hjertepumpe som muliggjør livreddende behandling av alvorlig hjertesyke med diastolisk hjertesvikt, som hittil ikke har hatt noe behandlingstilbud. I tillegg til tradisjonelle pasientgrupper for hjertepumper. Alle vesentlige komponenter er ferdig utviklet o...

Awarded: NOK 14.7 mill.

Project Period: 2015-2023

Location: Oslo