0 projects

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Adaptive Gas Lift

Tilgjengelige system for kunstig løft ved bruk av gass krever lang og grundig planlegging. Slike systemer er svært avhengige av nøyaktige antakelser for hvordan brønnen vil oppføre seg i fremtiden. Eventuelle uforutsette hendelser, avvik eller endringer fra den beregnede responsen vil resultere i...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Control Unit for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyper...

Awarded: NOK 11.5 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Power and Communication Gateway Module for intelligent systems

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Oksygenfjerning fra sjøvann

For å øke oljeutvinningen er vanninjeksjon en metode som hyppig brukes. Med denne metoden pumpes sjøvann ned i reservoaret for å sveipe et reservoar og drive ut oljen. Tilstedeværelse av oksygen i sjøvannet kan både medføre økt mikrobiell vekst (aerobe bakterier) og ikke minst økt korrosjon i rør...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Benestad High Voltage Power Wet Mate Connection System Phase II

Benestad Solutions AS jobber med å utvikle en hel subsea power streng (Wet Mate koblere, pentrator og kabel) for subsea kraftdistribusjon. Subsea koblere brukes i konnekteringssystemer til transformatorer, subsea pumper, kompressorer og lignende. Fornybare energikilder som vindenergi, bølgek...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

FASTsubsea X - The simplest and most cost effective and modular subsea multiphase pump available. "Topside-less" and "All electric".

Undervanns-pumper er regnet som det mest effektive verktøyet for å utvinne mer fra eksisterende olje og gassbrønner. Økt utvinning fra eksisterende felt og økt utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved bruk av subsea utstyr gir store positive miljø-effekter, kontra å lete etter og utvikle nye...

Awarded: NOK 11.0 mill.

Project Period: 2020-2024

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Field testing of Intelligent Coring System (ICS) and IDD Module

Kjerneboring har vært en sentral del av letevirksomheten i petroleumsindustrien gjennom flere tiår. Uthenting av kjerneprøver fra steinformasjonene i undergrunnen gir viktig informasjon om reservoarets potensiale og bergartsegenskaper. Dette er av avgjørende betydning for analyse av reservoaret o...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Always Clean Cooler pilot: A subsea cooler that enables long distance cost effective transport of oil and gas.

EMPIG AS har utviklet en ny «Flow Assurance»-metode; et kompakt system som kjøler flerfase hydrokarbon-produksjon under terskeltemperaturen for hydrat- og voksdannelse, samtidig som potensialet for nedstrøms utfelling og avsetning fjernes. Systemet, som har fått navnet «Always-clean Cooling Syste...

Awarded: NOK 12.3 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

OTECHOS CRP: ROBUST, COMPACT MULTI-PHASE PUMP FOR SUBSEA BOOSTING AND WELL ARTIFICIAL LIFT (PHASE 2)

I denne fasen av prosjektet (2020-22) har OTECHOS bygget og testet en flerfasepumpe (CRP-10K) for 10,000 fat per dag olje/gass for å kvalifisere en subsea brønnpumpe til TRL 4 (API) for pilotering på felt for Lundin, nå Aker BP. Operatøren vil dra nytte av elektrifisering av Edv. Grieg-plattforme...

Awarded: NOK 11.9 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

At-the-Bit Mud Loss Control - Demonstration of a New Mud Loss Control Methodology and Tool Converting the Drilling Mud to a Downhole Pill.

Et nytt og innovativt boreverktøy er utviklet for å kontrollere store slam tap under boring. Innovasjonen går på å omdanne det sirkulerende boreslammet til en nedi hulls svellende pille for å tette oppsprekkede bergarter som penetreres av borekrona. Den nye teknikken bruker skreddersydd polymer f...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av nedihulls vannseparator - system for forbedret reservoarutnyttelse og redusert CO2 utslipp.

Prosjektet har som mål å teste ut et system for nedihulls vannseparasjon. Prinsippet er at man ønsker å fjerne vannet nede i brønnen og re-injisere dette i en egnet del av reservoaret for vann deponering og/eller trykkstøtte. Dette har flere fordeler,- 1. Redusert energiforbruk siden man ikke...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2020-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstrasjon av Hydrophilic Probe

"The Hydrophilic Probe" er et nytt verktøy for oljeindustrien som vil kunne føre til langt mer effektiv og miljøvennlig avgrensing av nye funn. Når et nytt funn - olje eller gass - blir gjort er det ofte vanskelig å vite størrelsen. Er funnet stort nok til å bygges ut? Dersom en ikke finner olj...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Cloud-based, Fluid and PVT Management and Equation of State Model Utilization Tool

Når du produserer olje og gass, beveger reservoarfluidene seg gjennom steinen og inn og opp i brønnen, før de blir bearbeidet på overflaten til forskjellige salgsprodukter (for eksempel naturgass, NGL og råolje). Alle disse produktene består av kjente hydrokarboner de fleste av oss har lært om på...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2020-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERA Acute Dynamic Risk Assessment Including Marginal Ice Zone

ERA Acute er en metode for å beregne miljørisiko ved akutte oljeutslipp ved bruk av ulike datasett for tilstedeværelse av organismer som kan være følsomme overfor oljeforurensning, samt inngangsdata fra simuleringer av oljens drift og skjebne ved ulike værsituasjoner. Metoden, og et verktøy for å...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av et komplett digitalt verktøy for brønndesign hos ledende operatører

Oliasoft WellDesign er et software som forenkler planlegging og design av olje- og geotermiske brønner, og er et essensielt verktøy for boreingeniører og profesjonelle aktører i oljeindustrien. Oliasoft WellDesign forenkler arbeidsprosesser og muliggjør samarbeid på alle områder innen brønnplanle...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Mechanical driveline for All-electric FSC actuator

I dag styres ventilene på undervannssystemer med hydraulikk levert og kontrollert fra en plattform via kabler (umbilicals). Ved en nedstengning faller hydraulikktrykket og mekaniske fjærpakker installert på ventilene vil tvinge ventilen til stengt posisjon. Undervannssystemene plasseres nå dyp...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

No strings, piloting a subsea resident Underwater Intervention Drone (UID) system.

Inspeksjon, vedlikehold og reparasjon av undervannsinstallasjoner innen offshore energi som vindparker, olje- og gass installasjoner utføres normalt av en dykker eller en fjernstyrt undervannsrobot, ROV (Remotely Operated Vehicle). ROVen fjernstyres f.eks. fra et overflatefartøy. Felles for disse...

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilotering av DAR inflow control technology for økt utvinning, -oljeproduksjon og redusert miljøbelastning

DAR teknologien vil brukes til å kontrollere innstrømning av gass og vann nede i oljebrønner. Den ble først utviklet av Innowell i et tidligere Petromaks2 prosjekt og har nå vært gjennom systemkvalifisering i dette Demo2000 prosjektet. Teknologien har mange unike egenskaper, bl.a. at den på en ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Vestfold og Telemark

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Crack detection

Vi ønsker å utvikle et kommersielt inspeksjonsverktøy som kan gjennomføre helhetlige integritetsmålinger av alle typer rør, spesielt innen olje- og gassegmentet. Inkludert i dette er deteksjon, identifisering og størrelsesbestemmelse av sprekker, basert på ART-teknologien (Acoustic Resonance Tech...

Awarded: NOK 5.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Piloting a new technology for multistring barrier verification in wells.

Prosjektet har utviklet og pilotert en ny teknologi for integritetsmåling i brønner. Måleprinsippet har potensial til å måle integritet gjennom flere rør. En slik teknologi vil bidra til en kraftig reduksjon i kostnadene forbundet med plugging av brønner da man nå kan benytte båt istedet for rigg...

Awarded: NOK 7.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Navigated Well Stimulation

Fishbones multilaterale stimuleringsteknologi for stimulering av olje- og gassbrønner med nøyaktighet og effektivitet er en relativt ny metode i det globale stimuleringsmarkedet. Nåværende standard Fishbones-systemet kobler brønnen til reservoaret ved å etablere lateraler tilfeldig i alle retn...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Next Generation Subsea Control System - Subsea DigiGRID Demonstrator

Subsea DigiGRID er en nøkkelkomponent for å digitalisere ett prosesskontrollsystem for prosessutstyr plassert på havbunnen. Typiske prosesskomponenter som finnes på havbunnen er vannrenseanlegg, separasjonssystem, pumper, kompressorer og høyspent distribusjon til enheter på havbunnen. Alle disse ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerPipe Pilot

Reelwell har utvikleten ny teknologi, DualLink, med kabling i borestrengen og som kan levere både data og strøm. DualLink har følgende fordeler: Data/Telemetri: -Høyhastighet datakommunikasjon til/fra utstyr i brønnen. -Sensorer langs borestrengen, ASM, for måling av trykk, temperatur etc....

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HV Wet Mate Connection System (WMCS)

Olje- og gassindustrien søker en utvikling av kostnadseffektive undervannsløsninger som kan erstatte og / eller redusere kompleksitet og funksjoner / operasjoner på store top-side installasjoner. Flytting av produksjon/prosessering fra toppside mot reservoar vil gi svært positive effekter på ...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerBlade Hybrid

Olje- og gassindustrien offshore blir i likhet med hele den øvrige marine industrien i disse dager utfordret til å redusere sin belastning av miljøet. I dagens markedssituasjon med lave oljepriser og derav liten aktivitet innen nybygg vil nye og innovative konsepter være nødvendige for å kombin...

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Agder

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilottest av undervanns elektrisk aktuator

Prosjektet har som mål å utføre pilottesting av en elektrisk aktuator for undervanns bruk. Dette har sin bakgrunn i at flere oljeselskaper jobber med å utvikle hel-elektriske løsninger for undervanns kontrollsystemer. Dette betyr i praksis at man fjerner all bruk av hydrauliske løsninger på under...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Advanced Lower Completion Tool

Avansert verktøy for analyse av nedre kompletteringer (ICDSIM - Inflow Control Device SIMulator) Nedre komplettering er den delen av brønnen som ligger i produksjonssonen. Når vi ønsker å produsere olje, vil vi helst ikke ha innblanding av gass eller vann. For å unngå at vann og gass blir bla...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Digitized Fluid Transport

Boreoperasjoner krever store volumer av borevæsker, med spesifikke kravt til innhold og kvalitet. Transport av væske mellom rigg og landanlegg innebærer både en betydelig direkte kostnad samt utslipp av CO2. I motsetning til logistikkoperasjoner i landbaserte industrier, er logistikk av borevæ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

HD-technology for Steeply Inclined and Vertical Flow: Production Optimization for Wells, Risers and Pipelines

HD-teknologien i OLGA-simulatoren for flerfasetransport i rørledninger har blitt utvidet til annulær- og churnstrømning, som er viktige strømningsregimer i stigerør og brønner. De nyutviklede strømningsmodellene gir "HD-nøyaktighet" for bratte og vertikale rør. Mindre usikkerhetsmarginer betyr hø...

Awarded: NOK 4.8 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs

Forståelse av flerfase strømningsoppførsel i langdistanse flerfase transport rørledninger har blitt ansett som et nøkkelelement for utvikling av nye olje- og gass oppdagelser. Spesielt er utvikling på dypt vann og i arktiske områder mere komplekst på grunn av tekniske- og miljømessige utfordringe...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Viken