0 projects

DIP-Design Pilot

DP086 Søvn som tjeneste

...

Awarded: NOK 0.54 mill.

Project Period: 2016-2018

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP111 Idéfase - nanoteknologi, system for rensing av ballastvann til skip

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Vestfold

DIP-Design Pilot

DP079 Kontroll over luftkvaliteten i oppholdsrom og arbeidslokaler

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2016-2021

Location: Møre og Romsdal

DIP-Design Pilot

DP030 TAMOT - Tryggere Akvakulturoperasjoner Med Offshoreteknologi

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 2016-2020

Location: Buskerud

DIP-Design Pilot

Spermvital - fra håndverk til industri

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Innlandet

DIP-Design Pilot

Hengende hager

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Ombruk av stål og tilknyttede byggematerialer

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Krabat innovasjon

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

Vi blir bedre sammen

...

Awarded: NOK 0.58 mill.

Project Period: 2015-2020

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Brukervennlig lukket sandblåsing

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Ny løsning for sammensatt renhold

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Buskerud

DIP-Design Pilot

Tingenes internett i banktjenesten

...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

Game changer - den optimale sitteplassen for et bærekraftig liv

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Upløyd mark

...

Awarded: NOK 32,062

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Jobbmotor - fra inkluderende og engasjerende arbeidsliv

...

Awarded: NOK 0.80 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Telemark

DIP-Design Pilot

IKKE ALLE ER A4 - fra begrensninger til muligheter

...

Awarded: NOK 99,016

Project Period: 2015-2017

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

Faglig Kontroll

...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Mobil arbeidsplattform optimalisert for maritime operasjoner. (MMO) Som livredning, berging, overvåkning og sikkerhet til sjøs

...

Awarded: NOK 0.42 mill.

Project Period: 2015-2017

Location: Agder

DIP-Design Pilot

Cultural Adaption of a Nutritional Food Product in a Development context

...

Awarded: NOK 49,267

Project Period: 2015-2017

Location: Vestland

DIP-Design Pilot

Dugnad for kreftrammede - DP061

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Utvikle nytt/nye produktkonsept for nytt/nye markeder under ekisterende merkenavn - DP031

...

Awarded: NOK 0.35 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Prosjekt Allianse - DP066

...

Awarded: NOK 0.33 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Smartere arbeidsflyt offshore - DP063

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

Et moderne tannhelse-Norge - DP091

...

Awarded: NOK 0.44 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Morgendagens hjemmeomsorg - DP079

...

Awarded: NOK 0.48 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Rogaland

DIP-Design Pilot

Bestselger - DP127

...

Awarded: NOK 0.63 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Akershus

DIP-Design Pilot

The next thing within active sitting - fra produkt til tjeneste - DP112

...

Awarded: NOK 0.36 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

DIP-Design Pilot

Utvikling av fremtidens hørselsbeskyttelse med designdrevet brukerinnvolvering som førende faktor - DP121

...

Awarded: NOK 0.19 mill.

Project Period: 2014-2016

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

DEFA Chrono - DP045

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Buskerud

DIP-Design Pilot

Alt for norge! - Design driven innovation for match day experience of national team games at Ullevall stadium - DP124

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2014-2022

Location: Oslo