18 projects

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

ELSA Norway network

ELSA Norway er et nettverk av ELSA forskere i Norge, finansiert av NFR og driftet med egenandel fra Program for anvendt etikk ved NTNU. Behov for et slikt nettverk ble bekreftet i en konferanse ved Høyskolen i Oslo, desember 2012. Konferansen var forsker initiert med støtte fra NFR. Konferanse...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

PatentEthics: Ethical dimensions of patent law in non-human biotechnology

PatentEthics-prosjektet: - Kartlegger og vurderer etiske implikasjoner av nåværende lovgivning og praksis for patentbeskyttelse av ikke-human bioteknologi i Norge. - Undersøker dagens muligheter og praksis for å ta hensyn til etiske aspekter ved tildel ing av patenter, i bestridelse av patenter ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2013-2017

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedicine

NanoRedux er et prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom vitenskapsfilosofi og etikk. Hovedproblemstillingen er på hvilken måte nanomedisinske tilnærminger, der både diagnose og behandling foregår på et stadig mer presist molekylært grunnlag, har innvirkning på våre begreper om sykdom og hel...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2013-2015

Location: Oslo

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance - Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects

Europeiske forskningsinstitusjoner arbeider med å utvikle genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens, og flere sorter testes i feltforsøk i ulike deler av Europa. En slik GM-potet kan vise seg å være svært aktuell for norsk landbruk, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes...

Awarded: NOK 3.9 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

Biotechnology in agriculture and aquaculture - effects of intellectual property rights in the food production chain

Based on: Sebastian Oberthür and G. Kristin Rosendal (Eds.), forthcoming autumn 2013. Global governance of genetic resources: Access and benefit sharing after the Nagoya Protocol, New York and London: Routledge. Medaglia, Jorge Cabrera, Morten Walløe Tv edt, Frederic Perron-Welch, Ane Jørem and F...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2012-2016

Location: Viken

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Integrating Ecotoxicology and Ethics for Responsible Ecological Governance: The Case of Nanoparticles for Environmental Remediation

The NanoEcotoxEthics project was an integrated research project funded by the ELSA program of the Norwegian Research Council. As such, it was a part of a Research Council effort to advance responsible research, innovation and technology development throug h having scholars from the social science...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Crossover Research. Well constructed systems biology

Crossover er designet som et ELSA eksperiment i «integrasjon». Behov for integrasjons eksperimenter har ofte blitt legitimert av en analyse av at ELSA forskningen ikke i tilstrekkelig grad har vært relevant for pågående veivalg i naturfaglig forskning. Prosjektet har vært sammensatt av en grup...

Awarded: NOK 3.3 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Social and ethical dimensions of fMRI: Anorexia as a case study

The case of fMRI research on anorexia can be seen as emblematic of a broader set of processes which critics have called the ?biologisation? of child development and behaviour. Neuroethicists and sociologists have raised important concerns about young peop le?s exposure to neuroscience technologie...

Awarded: NOK 0.94 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Picturing the Brain: Perspectives on Neuroimaging

Prosjektets målsetning er å oppnå en dypere forståelse av hvordan bildeteknologier som MR, funksjonell MR og ultralyd bidrar til utviklingen av kunnskap om hjernen ved å tjene som forskningsredskap, kirurgisk redskap og kraftfulle retoriske instrument. Prosjektet legger særlig vekt på samfunnsmes...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Neurotechnology and the law

In this exploratory project, we will investigate what the impact of neuroscience - and in particular of neurotechnologies such as fMRI-scanners - will and should be on the practice of the law, in particular criminal law and criminal procedure, as well as on our theoretical understanding of the l...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Deliberative processes - increased citizenship or a treat to democracy? A synthesis of recent research within nano-technology

The project will be organised around the writing of a position paper on dualism of deliberative processes (50 pages) and the consequences of further research and political activities. In the first part of the paper we will build upon existing documents a nd publications from the deliberative pro...

Awarded: NOK 0.43 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

NANOETHOS - Novel challenges for ELSA studies

A keyword in the proposed project is the ethos of science. We take the starting point that ethos of science is a necessary prerequisite for social robust development and application of nanotechnology. As reflected in many recent discussions on the issue o f how the ELSA of nanotechnology should b...

Awarded: NOK 0.38 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Designed to get away, emerging deliberation and governance on autonomously disseminating technologies.

GM biocontrol agents represents novel and controversial technical means to deal with biological entities that often span political borders. These agents are explicitly designed to spread and/or endure in the environment remote from day-to-day human manage ment. They entail high-stake and urgent i...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Developing an ISO standard for nanotechnology ethics? A status report.

There is insufficient regulation of nanotechnology. Regulation of nanotechnology will be developed by national and international public authorities, but may also take the form of voluntary standards, for instance, as developed by the ISO. An advantage of the ISO system is that their standards ar...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

The meaning of life: Religious discourse in the science and politics of human biotechnology.

Globally there has been a vitalization and strengthening of the religious dimension during the last decades, We propose to investigate this re-actualisation of religion within an area traditionally thought of as its opposite, namely science, and more prec isely the science of human biotechnology....

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2009-2011

Location: Vestland

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Formidling av resultater fra prosjekt om Public Domain to Genetic Resources

Patentretten er et sentralt virkemiddel for å sikre resultatene fra genteknologisk forskning, samtidig som strenge patenter kan legge begrensninger på utvikling av nye produkter. Kunnskapen om patentrett er liten i samfunnet både blant alminnelige debattd eltagere og samfunnsborgere og blant fors...

Awarded: NOK 0.16 mill.

Project Period: 2007-2009

Location: Viken

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

Legal Regulation of Biometric Identification and Authentication Processes

The project investigates the legal implications of biometric identification/authentication schemes in terms of the effect of such schemes (and attendant regulation) on personal identity, autonomy, privacy and integrity. It investigates these issues by exa mining regulatory instruments, both at na...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2005-2011

Location: Oslo

ELSA-Etiske,rettslige og samf.m. as

The moral status of human embryos with special regard to stem cell research and therapy

This is a multidisciplinary project with contributions from biology, medicine, philosophy and theology. The background for the project are the developments going on within the fields of basic and clinical research on and clinical use of human stem cells. These new biotechnological possibilities h...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2005-2010

Location: Oslo