0 projects

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Multimodal Approach Targeting treatment Refractory cancers usIng neXt generation technologies and trials

Matrix er et forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Mer enn 38 000 mennesker fikk en kreftdiagnose i Norge i 2022. Selv om de fleste pasientene blir kurert, er kreft lik...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Norwegian Headache Research Centre

Norsk senter for hodepineforskning (NorHead) NorHead har hatt et svært hektisk og produktivt første år i drift. Det har vært jobbet intensivt med å få opp infrastruktur, inkludert NorHead Forskningsregister. Det er publisert 30 vitenskapelige artikler og senteret her hatt en rekke aktiviteter for...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Trøndelag - Trööndelage

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

REMEDY – Center for treatment of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ble 2022 etablert som nytt Forskningssenter for klinisk behandling. Diakonhjemmet sykehus er vertsinstitusjon og senteret har fire tilknyttede partnere: Oslo Universitetssykehus, Universitet i Oslo, Norsk Revmat...

Awarded: NOK 128.0 mill.

Project Period: 2022-2030

Location: Oslo

FKB-Forskningssentre for klinisk behandling

Neuro-SysMed: A Systems Medicine Approach to Restructure Norwegian Clinical Neurology

Neuro-SysMed er et forskningssenter for klinisk behandlingsforskning innen multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PS), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og demens. Senteret har Haukeland universitetssjukehus som vertsinstitusjon, i samarbeid med Universitetet i Bergen og Haraldsplass Diakon...

Awarded: NOK 160.0 mill.

Project Period: 2019-2027

Location: Vestland