0 projects

FORM-Formidling

Skolecamp - et samarbeidsprosjekt mellom Tekna og DNT

...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORM-Formidling

Drift av sekretariatet for ALTER-Net

Alter-Net er et europeisk konsortium utviklet gjennom et Network of Excellence innenfor biologisk mangfold under EUs 6.RP. Hovedmålet til kornsortiet er å forbedre bærekraftig bruk, forvaltning og vern av biodiversitet og økosystemer gjennom integrasjon a v europeisk interdisiplinær forskningskap...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2009-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORM-Formidling

Tiltak som støtte til NIVAs 50-års-jubileum

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2008-2008

Location: Oslo

FORM-Formidling

Jubileumsgave til NIBR

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom CICEROs vedtekter: "er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å l øse det menneskeskapte klimaproblemet og ...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2007-2010

Location: Oslo

FORM-Formidling

Sluttseminar - REBECCA

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2007-2007

Location: Oslo

FORM-Formidling

Formidlingsstipend for journalister og forskere 2006

...

Awarded: NOK 0.11 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORM-Formidling

Formidlingsstipend for journalister og forskere 2006

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Oslo

FORM-Formidling

Formidlingsstipend for journalister og forskere 2006

...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2006-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORM-Formidling

Formidlingsstipend for journalister og forskere 2006

...

Awarded: NOK 40,000

Project Period: 2006-2006

Location: Vestland

FORM-Formidling

Stiftelsen Ungdom og forskning- grunnbevilgning- samfinansiering med 173285/V30

...

Awarded: NOK 0.67 mill.

Project Period: 2006-2007

Location: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Basisfinansiering av Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2006-2008

Location: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Marbank og Marbio - formidlingstiltak

...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2005-2005

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORM-Formidling

Støtte til CICEROs informasjonsvirksomhet

CICEROs informasjonsvirksomhet er pålagt gjennom CICEROs vedtekter: "er å drive forskning, utredning, rådgivning og informasjon om klimarelaterte globale miljøspørsmål og internasjonal klimapolitikk med sikte på å fremskaffe kunnskap som kan bidra til å l øse det menneskeskapte klimaproblemet og ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2005-2008

Location: Oslo

FORM-Formidling

Forskerfabrikken, et nyuttviklet fritidstilbud med smitteeffekt.

Forskerfabrikken, en forening med ideelt formål, har etter 2 års drift utviklet seg til å bli en egnet og smittsom strategi for å stimulere barns interesse for forskning og vitenskap. Vi har utviklet 3 forskerkurs som det er stor interesse for. Hittil har 350 barn i Oslo deltatt på slike kurs. I...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Oslo

FORM-Formidling

Unituttet - Universitetet som en samling av institutter sett med barnlige øyne.

Utfra dagens situasjon hvor rekrutteringen til naturvitenskapelige fag har vært og er synkende tror vi at dette prosjektet kan synliggjøre høyskoler og universiteter som et kult sted å være og hvor det foregår veldig mye spennende. Vi mener det er viktig å starte tidlig for å fenge barns "realfag...

Awarded: NOK 0.17 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Fysikkåret 2005

Norsk Fysisk Selskap, i samarbeid med de Fysiske institutt i Bergen, Oslo, Trondheim og Ås, samt studentorganisajonen NOFFO, vil markere det internasjonale Fysikkåret 2005. Søknaden omfatter en rekke tiltak som er planlagt iløpet av Fysikeråret 2005. En nasjonal komite har arbeidet et halvt år m...

Awarded: NOK 0.78 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORM-Formidling

A Journey in the Future of Water

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Vestland

FORM-Formidling

Internasjonal realfagkonferanse i Tromsø 2006

Det bør være en ambisjon i forprosjektet å avklare følgende: 1. Målformuleringer og målgrupper (bearbeide/tydeliggjøre) 2. Medvirkende i hovedprosjektet - også utenlandsk medvirkning så langt det er tidsmessig/praktisk mulig (Forskningsrådet må trolig være forberedt på i neste runde å bli fores...

Awarded: NOK 50,000

Project Period: 2004-2006

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORM-Formidling

Seminar for opplæring av ressurspersoner

...

Awarded: NOK 5,000

Project Period: 2004-2004

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORM-Formidling

Matematikk er vakkert - konferanse på Nordfjordeid august 2004

...

Awarded: NOK 75,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

FORM-Formidling

Opplevelsesklubben 2004

...

Awarded: NOK 30,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

FORM-Formidling

Fysikkåret 2005 - forberedende prosjekt

Hensikten er å i løpet av 2004 etablere en omfattende plan for markering av Fysikkåret 2005. Dette vil omfatte Norsk Fysisk Selskap, Fysikkinstituttene, skoler og massemedia. Fysikkåret vil bli en internasjonal markering, og den norske delen av arrangemen tet vil bli tilrettelagt og fokusert på n...

Awarded: NOK 80,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Olympiadene i fysikk og kjemi og Abelkonkurransen i matematikk (2004 - 2006)

Norske elever deltar hvert år i internasjonale olympiader i fysikk, kjemi og matematikk. Målet er å stimulere skoleelever med interesse for realfag til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor vekt på verdien av faglig og sosialt samvær med jevnal drende fra mange land. Vi ser på uttaking...

Awarded: NOK 0.61 mill.

Project Period: 2004-2007

Location: Oslo

FORM-Formidling

TV-dokumentar om kryptologi

...

Awarded: NOK 0.29 mill.

Project Period: 2004-2005

Location: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Administrative fellesfunksjoner for fagolympiadene - Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2004-2006

Location: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Lille My - Jenter og fysikk - feltstudier

...

Awarded: NOK 15,000

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

STAB-Statistikk og kunnsk.grunnlag

Bladet Forskningspolitikk - videreføring

...

Awarded: NOK 13.7 mill.

Project Period: 2004-2018

Location: Oslo

FORM-Formidling

Ørekyte - liten fisk, stort problem

Ørekyta er Norges svar på Australias kanin. Den har med menneskelig hjelp fått tilgang til nye områder der den utnytter de tilgjengelige resursene på en annen måte enn de artene som er i vassdraget fra før. Et eksempel på dette finner man i Innsvatnet i Nord-Trøndelag, hvor den naturlige ørretsta...

Awarded: NOK 0.10 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo

FORM-Formidling

Venus-passasjen 8. juni 2004

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2004-2004

Location: Oslo