0 projects

FORNY20-FORNY2020

Verification of magnetic separation using super-strong magnet devices

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Oxycare - Treatment for Bacteria Infected Wounds

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ScaleM - SCALable and rEliable fabric Manager

...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

An automatic sampler for organic micropollutants in marine and surface waters

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Cleaner Drinking Water Through Optimized Usage of Chemicals - Extra gas

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

New lead compound for tuberculosis treatment

...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Composite Buoyancy

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Spinning Chips. Fremtidens plattform for Point of Use bioanalyser

...

Awarded: NOK 2.9 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

En ny telomerase kreftvaksine

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

GSAR SUS - Proof of Concept Application

...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Noise Recording Tool

...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

OMADA-Optimal Microphone Array Directivity Algorithm

...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

Small toxic membrane peptides to treat bacterial infections

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Unmanned aerial systems for cost effective power line inspection

...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FORNY20-FORNY2020

Verification of multi-energy x-ray detector for multiphase flow measurements

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Økt mattrygghet med nytt fôr mot sykdomsfremkallende Campylobacter jejuni i fjærkre

...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

New Drugs for Treatment of Cerebral Edema 2

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Verifikasjon av teknologi for industraliserings av WLAN på SIM kort

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

CHOS - et miljøvennlig alternativ til giftige pesticider i landbruket

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

KickRisk - Risk-based operational planning with focus on well specific kick and blowout risk

...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Selection of patients for cardiac resynchronization theraphy

...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ARTSim - modular tracer simulation

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Pepbody - verification of potential as as new drug for the treatment of autoimmune inflammatory disorders (videreføring av prosjekt 19246)

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts

...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2010-2013

Location: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Subsea Pipe Tracker - a service of more efficient and reliable way of inspecting seafloor pipelines

...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Viken

FORNY20-FORNY2020

Tunnel Safety Monitoring - a complete safety solution for use in tunnel structures worldwide

...

Awarded: NOK 1.00 mill.

Project Period: 2010-2011

Location: Viken

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - LEN

Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN) og de samarbeidende rettighetshavere i Midt-Norge søker om til sammen 4,6 mill kr i FORNY grunnbevilgning for 2010 til arbeid med kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer. Søknadsbeløpet er basert på at L EN har et forpliktende ansvar for FORNY k...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

ARCTIS - Analysis, Refinement, Composition and Transformation of Interactive Services

...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2010-2012

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - Sinvent

Se vedlagt prosjektbeskrivelse, som er det samme som i den opprinnelige søknaden. Da bevilgningen ble 2,0 mkr (søkt om 6,0 mkr), blir vi nødt til å senke våre ambisjoner som vist i budsjettet og vi forventer at antall kommersialiseringer blir redusert f ra de opprinnelig planlagte 7 stk til 2 s...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Trøndelag - Trööndelage

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Basisbevilgning 2010 - NorInnova

TTO Nord AS (TTO) og Norinnova AS (NI) leverer en felles prosjektbeskrivelse for søknad om grunnbevilgning for FORNY Nord-Norge. I et avtalt samarbeid mellom TTO og NI skal partene, sammen med FoU-aktørene innen FORNY Nord-Norge, bidra til å frembringe fo rskningsbaserte forretningsideer med stor...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2010-2010

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku