0 projects

FORPRO-Forprosjekter

Tverrfaglighet i miljøforskningen - forprosjekt

Gjennom forprosjektet ønsker vi å legge til rette for å studere tverrfaglig miljøforskning og kunnskapsutveksling. Forprosjektet skal se på hvordan tverrfaglighet i miljøforskningen blir forstått og forklart vha en litteraturgjennomgang (state-of-the-art) , kartlegging av andres praktiske og fors...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2009-2010

Location: Oslo

FORPRO-Forprosjekter

Gave til Kings Bay AS i forbindelse med åpning av Marinlaboratoriet i Ny-Ålesund

...

Awarded: NOK 0.30 mill.

Project Period: 2005-2005

Location: Svalbard

FORPRO-Forprosjekter

CIENS - felles fagprogram

Syv institusjoner, met.no (del av Meteorologisk institutt), NIBR, NILU, NINA, NIVA, TØI og Institutt for geofag, avd. meteorolog og oceanoagrafi, UiO, går sammen om et felles bygg i regi av Forskningsparken i Gaustadbekkdalen. I denne forbindelse har inst itusjonene sett behovet for et felles fag...

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2005-2006

Location: Oslo