0 projects

FORSKNINGSKOMM-Forskningskommunikasjon

Communicative Circuitry of the Green Shift (COGS)

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan forskningskommunikasjon foregår påvirker hva som blir kommunisert og hvilken form det får. Derfor vil dette prosjektet fokusere på hvordan ulike praksiser innen forskningskommunikasjon bygger opp om eller undergraver gode samarbeidsrelasjoner, heller...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Å gi formidlingen en kropp - en casestudie av NTNUs kyborgprosjekt

Dette prosjektet undersøker skjæringsfeltet mellom forskning, forskningskommunikasjon, og offentlig agendasetting omkring teknologi som har høy samfunnsrelevans og samtidig kan skape usikkerhet eller bekymring. Motivasjonen for prosjektet er å undersøke hvordan samfunnsaktører og forskningsmiljøe...

Awarded: NOK 2.1 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet studerer vi forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking som er et felt som preges av kompleksitet og ...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Oslo