0 projects

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østlandsforskning (Videreføres i prosjekt 247244)

...

Awarded: NOK 40.7 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Innlandet

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SCANCOR - Medlemskap (Videreført i prosjekt 247198)

...

Awarded: NOK 4.1 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Oslo

FELL-TIL-Kommunikasjon eksterne/interne tiltak

Stiftelsen Ungdom og forskning

...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 1994-2007

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prosjektkatalog - prosjektinformasjon fra NSD

...

Awarded: NOK 2.8 mill.

Project Period: 1994-2005

Location: Vestland

GENINST-Gen. andre institusjoner

NTVA økonomisk driftsbidrag (videreført i prosjekt 245635)

...

Awarded: NOK 11.7 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Møreforskning (Videreføres i prosjekt 247231)

...

Awarded: NOK 56.6 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Møre og Romsdal

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Telemarksforskning - Bø (Videreføres i prosjekt 247241)

...

Awarded: NOK 36.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Vestfold og Telemark

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Østfoldforskning (Videreføres i prosjekt 247243)

...

Awarded: NOK 40.3 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Viken

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning Agderforskning (Videreføres i prosjekt 247247)

...

Awarded: NOK 50.6 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Agder

RBGRUNSAMF-Res.bas.grunnbev.samf.v.inst

Grunnbevilgning - SNF (Videreføres i prosjekt 247249)

...

Awarded: NOK 107.0 mill.

Project Period: 1994-2014

Location: Vestland

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap (NOS-N) ( videreført i prosjekt 247260)

...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 1993-2015

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Agora.

...

Awarded: NOK 0.96 mill.

Project Period: 1993-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.

...

Awarded: NOK 0.53 mill.

Project Period: 1993-2005

Location: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Medlemsavgift i Luxembourg Income Study (LIS) - videreført i prosjekt 245174

...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 1992-2014

Location: Ukjent Fylke

PUBL-Publisering/prosjektinform

Maal og Minne.

...

Awarded: NOK 0.93 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Arbeiderhistorie.

...

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 1990-2005

Location: Oslo

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Awarded: NOK 166.3 mill.

Project Period: 1990-2011

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk tidsskrift for misjon.

...

Awarded: NOK 0.57 mill.

Project Period: 1989-2004

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Norsk lingvistisk tidsskrift.

...

Awarded: NOK 0.70 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Namn og nemne.

...

Awarded: NOK 0.45 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Viking.

...

Awarded: NOK 0.60 mill.

Project Period: 1989-2005

Location: Oslo