0 projects

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Demonstration of mussel harvesting combined with product control and processing for fish feed applications

...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2013-2013

Location: Nordland - Nordlánnda

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

CRAFT - Utvikling av lønnsom og effektiv høsteteknikk for skjell i kombinasjon med kvalitetskontroll og reutsett av skjell

...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2003-2004

Location: Nordland - Nordlánnda