511 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence

Hvordan påvirker gasser og partikler turbulens nær jordoverflaten? Økende konsentrasjoner av CO2 og andre drivhusgasser i atmosfæren fører til høyere temperatur nær jordas overflate. Når mengden drivhusgasser og partikler (f.eks. sot) øker, har det mange konsekvenser for klimaet på jorden. Vi ...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hot vents in an ice-covered ocean: the role of the Arctic as a connectivity pathway between ocean basins

Langs midthavsryggene i verdenshavene, der jordskorpens plater glir fra hverandre og ny havbunn dannes av vulkansk aktivitet, finnes spredte undersjøiske oaser med et yrende dyreliv. Sollys er ikke nødvendig for at disse skal eksistere. Livet her opprettholdes av bakterier som kan utnytte kjemisk...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nano- and Micro- Materials Interfaces for Migratory Artificial Cells

Membranomsluttede intracellulære områder har utelukkende blitt assosiert med eukaryoter, representert ved den siste felles eukaryote stamfar med mange inndelinger. Nyere bevis som avslører tilstedeværelse av membranformede rom med spesifikke funksjoner både i archaea og bakterier, gjør det tenkel...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Management of heritage Buildings in a Long-term perspective

I det andre året av SyMBoL-prosjektet: - NTNU arbeidet med å fullføre og publisere resultater fra den gjennomførte teoretiske og eksperimentelle aktiviteten på: (1) mekaniske egenskaper karakterisering av de vanligste skogene; (2) kalibreringsmetode utviklet for å overvåke hygro-mekaniske reaksj...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High entropy alloys for thermal, electronic and optical applications

Nye halvledermaterialer trengs innen mange områder innenfor fornybar energi, energieffektivisering og i elektronikk. En gruppe materialer har hittil fått lite oppmerksomhet som potensielle halvledere: høyentropilegeringer (high entropy alloys, HEA). De består av minst fem forskjellige metaller i...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulphides, and silicates

Gruveindustrien står ovenfor utfordringer knyttet til bærekraftig utvinning av stadig mer komplekse og fattige malmer. En slik bærekraftig utvinning krever kunnskap om hvordan svært små mineralpartikler vil reagere under prosessering av malmen. Dette gjelder spesielt under flotasjon. Modellene so...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Response theory for advanced spectroscopic experiments

I spektroskopiske eksperimenter bruker man elektromagnetiske felter, gjerne i form av laserpulser, til å bestråle en prøve av stoff. Prøven består av noe som er interessant å undersøke - for eksempel DNA, et potensielt solcellemateriale, et mulig legemiddel eller noe som kan være egnet til bruk i...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Middle Atmosphere Dynamics: Exploiting Infrasound Using a Multidisciplinary Approach at High Latitudes

Været vi opplever bestemmes i stor grad av prosesser i den nedre atmosfæren - troposfæren. Observasjoner og modeller brukes til å produsere numeriske værvarsler. Men, den nedre atmosfæren påvirkes også av dynamikken i den midtre atmosfæren: stratosfæren (15-50 km høyde) og mesosfæren (50-90 km). ...

Awarded: NOK 9.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Metrological texture analysis for hyperspectral images

Tekstur finnes overalt i hverdagen. Når vi er i en klesbutikk kan vi skille to hvite skjorter fra hverandre, hvilken som er laget av silke og hvilken av lin, uten å måtte ta på dem. Modenheten til en frukt kan også bestemmes av dens tekstur. I tillegg til disse daglige oppgavene er tekstur også b...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Exploiting Abstract Data-Access Patterns for Better Data Locality in Parallel Processing

I en digitalisert verden drukner vi i data, og programvaren beveger seg mot distribuert og parallell behandling som får tilgang til data fra flere kilder. Dårlig utformede parallelle applikasjoner kan redusere ytelsen på grunn av forsinkelser i tilgang til eksterne data, treg dataoverføring og ho...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanothermodynamics for Molecular Machines

Nanotermodynamikk gir en unik innsikt i hvordan sammenhengen mellom varme, energi og arbeid foregår på nano-skala. Når termodynamikk skaleres til små systemer finner vi at flere viktige egenskaper endres. Særlig viktig er definisjonen av trykk og betydningen av størrelse for hvordan trykket i små...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The way forward for exchange-only multi-spin qubits in semiconductor quantum dots

Flere aspekter ved kvantemekanikk er vanskelige å forstå intuitivt, som prinsippet om at partikkeler kan være i en superposisjon av flere tilstander på samme tidspunkt, selv om tilstandene gjensidig utelukker hverandre. Mot slutten av det 20. århundre innså man at disse absurde konsepter kan utny...

Awarded: NOK 6.9 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

High-capacity 2D layered materials for Mg-ion batteries

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle en ny type materialer til oppladbare Mg-batteri. Oppladbare Mg-batteri er en lovende batterikjemi som på sikt er spådd å kunne bli et viktig alternativ til dagens Li-ionebatterier, både for transportable og stasjonære anvendelser. Fordelene med å benyt...

Awarded: NOK 9.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

4D Computed Tomography of Porous Materials

Dataassistert mikroskopi er et tverrfaglig anvendt forskningsområde som involverer fysikk, matematikk og datateknologi. I 4D-CT prosjektet ønsker vi å videreutvikle og bruke både røntgen-CT og avansert lysmikroskopi til å lage kvantitative 3D-filmer av tidsavhengige prosesser i porøse materialer....

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Theoretical probing of local and ultrafast phenomena using advanced light sources

I TheoLight prosjektet utvikles coupled-cluster-teori for bruk til å beskrive ultrahurtig koblet bevegelse av kjerner og elektroner i kjemiske systemer. Kjernedynamikk vil beskrives med ab-initio-metoder, der nøyaktigheten varieres i tid og kombineres med rare-event path-sampling-metoder. Vi vil ...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling the mechanisms controlling droplet growth dynamics during condensation on micro-patterned surfaces

Kondens av damp er relevant for mange bruksområder med stor miljøpåvirkning, som for eksempel effektiv vanninnsamling, avsalting av vann og effektiv styring av termiske systemer. Dannelsen av væskedråper på en kald overflate er en kompleks prosess, avhengig av overflatetemperaturen, omgivende fuk...

Awarded: NOK 10.8 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Winter-proofing land surface models - quantifying the critical role of cold season processes in vegetation-permafrost feedbacks

Klimaendringer har en forsterket påvirkning på Arktis. Regionen varmer opp to-tre ganger raskere enn resten av verden. Denne oppvarmingen er på sitt mest intense om vinteren, når det har blitt dokumentert at ekstreme værhendelser, som regn oppå snø og tørkeperioder med minusgrader, har forårsaket...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastics for Time-Space Risk Models

STORM oppfyller sine ambisjoner og har gjort gode fremskritt mot sine mål om å designe nye matematiske verktøy for å håndtere statistisk baserte modeller for dynamikk i tid og rom og deres kontroll. Dette er viktige forhold i mange situasjoner. Som illustrasjon, la oss tenke på fornybar energi...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Constraining the Large Uncertainties in Earth System Model Projections with a Big Data Approach

I det andre året av prosjektet har teamet vårt fokusert på å fullføre bruken av genetiske algoritmer for å begrense anslaget av spredningen i karbonopptaket og skiftet i den den vestlige jetstrøm på den sørlige halvkule. Med dette, kombinert med "emergent constraint" konseptet, var teamet i stand...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanodiscs as high-resolution structural models for native like antimicrobial peptide-membrane interactions

Det er nå godt akseptert at økningen av antibiotikaresistens er en av de største globale krisene verden vil møte. Dersom vi ikke foretar gjennomgripende tiltak vil konsekvensene bli forferdelige, både på et menneskelig og et økonomisk plan. Flere mennesker vil dø av infeksjoner enn av kreft, og v...

Awarded: NOK 10.1 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Viscosity of complex polar fluids, electrolytes, and ionic liquids

Friksjon mellom faste overflater er et viktig fenomen i hverdagen. Uten dette ville det være umulig å gjøre noe så enkelt som å holde et papir. En stor del av den totale energiproduksjonen i industrialiserte land tappes gjennom friksjon og slitasje. Med det økende behovet for ren, bærekraftig ...

Awarded: NOK 7.8 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Volcanic Eruptions and their Impacts on Climate, Environment, and Viking Society in 500-1250 CE

VIKINGS er et tverrfaglig prosjekt som tar sikte på å forstå rollen som vulkanutbrudd og klimaendringer i utformingen av den tidlige historien til Skandinavia. Perioden 500-1250 er preget av samfunnsomveltninger, viking-ekspansjon, nye kongedømmer - og store vulkanutbrudd som fremgår av geokjemis...

Awarded: NOK 9.2 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mesospheric Dust in the Small Size Limit: Radar Studies, Model Calculations and Supporting Observations

I den øvre atmosfæren, i ca. 75-110 km høyde, finnes det små støvpartikler. De kalles nanopartikler og har en størrelse på en milliontedel av en millimeter. Disse partiklene har andre egenskaper en større støv og de er viktige fordi de påvirker de fysikk og kjemiske reaksjonene i atmosfæren. Part...

Awarded: NOK 10.2 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

23rd International Radiocarbon Conference, Trondheim 2018

Nasjonallaboratoriene for datering ved NTNU Vitenskapsmuseet arrangerte den 23. internasjonale Radiokarbon konferansen i Trondheim i juli 2018. Dette er en serie internasjonale konferanser som har vært arrangert ulike steder i verden hvert 3. år siden 1954. Deltagerne på konferansene er ansatte f...

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CasCat: Cascade Catalysis for Late-Stage C-H Functionalization

Moderne medisin og teknologiske innovasjoner avhenger av designede molekyler med spesialiserte egenskaper. For å kunne lage disse viktige molekylene trenger man en rekke sofistikerte kjemiske metoder som har blitt utviklet de siste tiårene. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle nye, praktiske og...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Parameterized Complexity for Practical Computing

Databehandling er i ferd med å endre alt, fra hvordan vi finner en kjæreste eller handler mat, hvordan alle produkter blir designet og produsert, hvordan vi lytter til musikk, til hvordan strømmen av data innen alle vitenskapsfelt blir analysert. Dette prosjektet gir fornyet styrke til drivkrafte...

Awarded: NOK 12.6 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Advancing frequency analysis of nonstationary hydrological extremes for reducing flood risk in a changing climate

Flom er blant de mest ødeleggende naturfarer i verden, og klimaendringer øker sannsynligheten for katastrofale hendelser. Flomkontroll og bærekraftig vannressursforvaltning som tar hensyn til dagens og framtidens klima er avgjørende betydning både globalt og i Norge. Norges velstand er i stor gra...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Evolutionary Principles of Biocatalysts From Extreme Environments

Enkelte organismer er i stand til å overleve i miljø som normalt ikke anses å være forenlige med liv. Psykrofiler (eller kulde-elskende) arter, alt fra bakterier til hvirvelløse dyr og fiske i polare og dype havområder, er ekstremofiler som er i stand til å kolonisere og overleve under slike vans...

Awarded: NOK 13.0 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modified 2D van-der-Waals materials for advanced bio-applications

Interessen for 2D-materialer som grafen har økt betraktelig de siste tiårene på grunn av materialenes interessante funksjonelle egenskaper for forskjellige applikasjoner. Blant 2D-materialene har spesielt heksagonal bornitrid (h-BN) blitt studert for sine unike egenskaper som den eneste elektrisk...

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Tracking Angstrom Resolution of Nano Crystals and Thin Solid Films via Transmission Electron Microscopy

I prosjektet «Trånslate» sporer vi veksten av tynne metall-, metalloksid- og metallsulfid-filmer fra de første atomene som binder seg til overflaten til utvikling av en jevn og tett film. Bare få karakteriseringsverktøyer er i stand til å levere den nødvendige presisjonen for å karakterisere diss...

Awarded: NOK 7.6 mill.

Project Period: 2018-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage