568 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PRoductivity and Energy-efficiency through Abstraction-based Parallel Programming (PREAPP)

I dagens situasjon med eksponentielt voksende digitale datamengder, utgjør utgiftene til elektrisk strøm størstedelen av de totale kostnadene for store datatjenester. For eksempel konsumerer Googles datasentre nesten 260 MW. Omtrent en fjerdedel av produk sjonen av et kjernekraftverk - nok til å ...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Subduction zone Water and Metamorphism: a Modelling and Imaging Study

Subduksjonssoner dannes der to tektoniske plater kolliderer og der den ene beveger seg under den andre og finner veien ned i dypet av jorden. Subduksjonssoner er således områder hvor vann fra overflaten føres ned i dypet av jorden som en del av den synken de platen. Når temperaturen og trykket øk...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth System Interactions and Information Transfer

Jorden blir ofte beskrevet som et komplekst "geosystem" av ulike komponenter (litosfære-hydrosfære-atmosfære-biosfære) som er sammenkoblet og som utvikler seg over tid. Dersom vi tar dette konseptet på alvor, hvordan går vi da frem for å teste årsakshypoteser på grunnlag av geologiske observasjon...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hydrogen bond strengths for large molecules by local magnetically induced currents

Dette prosjektets mål er å utvikle nye beregningsmetoder for å estimere hydrogenbindningsstyrker i store molekyler ved hjelp av lokale magnetisk induserte strømmer. Fra beregninger finner man magnetisk induserte strømmer i en to-stegsprosess med programmet GIMIC (gauge including magnetically ...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Atmospheric jet variability: linking STRucture, Evolution and Mechanisms

Jetstrømsystemene er sentrale komponenter i den globale sirkulasjonen som former jordens klima. De lavfrekvente variasjonene i jetstrømmene speiler skiftende værmønster og regimer. Forståelsen av disse variasjonene er derfor helt essensiell for å kunne forklare år til år variasjoner i regionalt k...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2014-2020

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Defect chemistry of oxide interfaces by first principles calculations - DECOXIF

Oksidmaterialer har svært varierte egenskaper med stort teknologisk potensial. Mange av disse egenskapene kommer av defekter i krystallgitteret, mens andre egenskaper svekkes av slike defekter. Det er krevende, men helt nødvendig, å kontrollere antallet og typen defekter under fremstilling av mat...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Interface engineered functional oxides for future device technology

I dag er det mulig å skreddersy egenskaper ved atomær kontroll ved grensesjikt, avgjørende for å skape morgendagens miljøvennlige elektronikk. I snart 70 år har forskning på slike egenskaper vært i fokus, og slik forskning er i dag meget sentral innen komponentteknologi. Stor oppmerksomhet rettes...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Earth-abundant solar energy materials

I dette prosjektet har vi utviklet et nytt fotokjemisk / fotoelektrokjemisk konsept for å omdanne vann og karbondioksid til små organiske molekyler, som er råmaterialer innenfor lagring av solenergi, farmasi og kjemiske ingeniør industrier. Forskningen fokuserer hovedsaklig på studier av dannelse...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Viken

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coherent sheaves on abelian varieties: moduli, derived categories and stability conditions

I teoretisk fysikk opptrer en spekulativ modell for universet der det firedimensjonale tid-rommet er beriket med flere "ørsmå" dimensjoner, i form av en kompleks tredimensjonal mangfoldighet av samme størrelsesorden som Planck-lengden. Prosjektet er et rent matematisk studium av spørsmål som opps...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Development of stable, selective, and efficient artificial liquid membranes for electromembrane extraction (EME)

Før påvisning og mengdebestemmelse av kjemiske forbindelser i prøver som blod, urin, avløpsvann, og mat- og drikkevarer, er det vanlig å utføre ekstraksjon. Ekstraksjon har til hensikt å isolere de forbindelsene man er interessert i (målsubstanser) fra de andre stoffene i prøven, og overføre måls...

Awarded: NOK 6.6 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CONTROLLED HOST BODY RESPONSE FROM BIOMATERIALS THROUGH INTRINSICALLY DISORDERED PROTEINS (IDPs) INTERACTION

Kroppen vil automatisk avstøte materialer som blir satt inn i kroppen, men lager man spesielle materialer, såkallede Biomaterialer, så vil dette ikke skje . I nyhetene før jul kunne man lese i mange europeiske aviser om hvordan slik medisinsk utstyr (pacemaker, stenter, brystimplantater, hofteled...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Coupled processes in gas hydrate disassociation

Gasshydrater er faste stoffer som på atomær skala består av et "bur" av vannmolekyler rundt et gassmolekyl, som for eksempel metan eller karbondioksyd. De finnes naturlig i artiske regioner og langs kontinentalsokkelen, og det er mer hydrokarboner låst i gasshydrater enn i alle andre kjente kilde...

Awarded: NOK 6.7 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Structural basis for electron transfer in and between redox proteins - recognition, selectivity and flexibility.

Proteiner er essensielle bestanddeler av alle typer organismer. De har utallige funksjoner som går fra å katalysere biokjemiske reaksjoner, sende og motta signaler til å bygge opp strukturelle strukturer. En type av slike proteiner er redoksproteinene, og noen av disse er involvert i elektrontran...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Efficient Execution of Large Workloads on Elastic Heterogeneous Resources

In the current and future industry and society, there will be an increasing number of systems storing and processing of large amounts of data. This is the next frontier for innovation, competition and productivity where there are currently large initiatives both in the EU and the US. Example data...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Modeling of obstructive sleep apnea by fluid-structure interaction in the upper airways

Snorking oppstår når de myke delene i de øvre luftveiene vibrerer så mye at luftveien klapper sammen. I noen tilfeller er snorkingen så ille at medisinsk behandling blir nødvendig. Den mest alvorlige formen, obstruktiv søvnapne (OSA), rammer 2-4 prosent av befolkningen. Lidelsen er kjennetegnet v...

Awarded: NOK 9.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nonlinear water waves

En vannbølge som bryter er et av de mest vanlige og likevel komplekse fenomener i naturen. Å beskrive og forstå vannbølger matematisk, selv når disse er glatte og periodiske, utgjør et av de mest langstående problemene innenfor modern matematikk. En spesiell utfordring er å forstå de såkalte...

Awarded: NOK 6.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Meridional Overturning Circulation in the western Nordic seas

Golfstrømmens forlengelse inn i De nordiske hav transporterer store mengder varme fra tropiske farvann som avgis til atmosfæren i nord. Det resulterende avkjølte og tyngre vannet returnerer sørover gjennom skar i Grønland-Skottland Ryggen og synker deretter mot dypet av Nordatlanteren. Det størst...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

DEVELOPMENT OF AN ENANTIOSELECTIVE ORGANOCATALYZED IODOLACTONIZATION REACTION

Omega-3 polyumettede fettsyrer, ofte forkortet omega-3 fettsyrer, er ofte i media omtalt som vidundermiddel mot en rekke humane sykdommer. Hvorfor har omega-3 fettsyrer fått denne sterke statusen som kur for mange sykdommer? Det er kjent at de to omega-3 fettsyrene eikosapentaensyre (EPA) o...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Cutting-edge radiosynthesis solutions for preclinical and clinical PET imaging in Norway

Medisinsk avbildning med positronemissionstomografi har ført til en stadig økende kunnskap og forståelse av sykdom. Likevel er teknologien for å studere sykdom uten å forstyrre normal funksjon ved hjelp av PET-bildebehandling avhengig av nye radioaktive kjemiske prober tilpasset hver sykdom. Det ...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2021

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Transport of Polar Molecules Across Solid/Gas Interfaces

Nær sagt alle industrielle prosesser involverer transport. Transport av termisk energi (varme), masse, ladning, eller en kombinasjon av disse har stor betydning for hvordan destillasjonkolonner, kjemiske reaktorer eller membranenheter fungerer. For best å utnytte kapasiteten, og optimalisere ytel...

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2014-2015

Location: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Diagnostics with two-particle correlations

Vi har brukt data fra en eksakt hydro dynamisk modell til å vise for første gang at differensial Hanbury-Brown-Twiss (DHBT) interferometri kan måle rotasjonen i en tung-ion kollisjon. Målingene vil være sensitiv til rotasjon i tilegg til formen og radial hastighet. Det har blitt vist at størrelse...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

"Eeny, meeny, miny, moe": Selectivity-determining factors in asymmetric catalysis

Kjemiske reaksjoner kan ofte føre til dannelse av flere produkter. Dette er et problem for eksempel i produksjon av legemidler. En mulig løsning er bruk av metallbaserte katalysatorer som er selektive for dannelse av bare det ønskede produkt. Rasjonal utvikling og forbedring av selektive katalysa...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Paleotopography, Late Neogene and Quaternary glaciations, and landscape evolution in the Norwegian region

Prosjektet fokuserte på topografien i det vestlige Skandinavia, og især på innflytelsen av isbreer på dets seneste utvikling. Den primære målsetning var derfor å forbedre forståelsen av 1) opprinnelsen og alderen av stor-skala topografi i Skandinavia i dag, 2) timing og utbredelse av de første gl...

Awarded: NOK 3.7 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Particle transport and clustering in stratified turbulent flows

On the English presentation has been updated.

Awarded: NOK 7.0 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Ukjent Fylke

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Dialogue Modelling for Statistical Machine Translation

Prosjektet har undersøkt hvordan man kan forbedre maskinoversettelseteknologi for dialoger. Maskinoversettelse, mest kjent gjennom applikasjoner som Google Translate, innebærer automatisk oversettelse fra ett språk til et annet gjennom dataalgoritmer - for eksempel å oversette fra japansk til nor...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Does the Arctic sea-ice loss have an impact on the winter weather patterns in Europe? (EuropeWeather)

I Arktis har stigningen i temperaturen nær overflaten vært nesten dobbelt så stor som det globale gjennomsnittet de siste tiårene, noe som er kjent som 'arktisk forsterkning' (Arctic Amplification, AA). Samtidig har man hatt kalde og snørike vintre i landområder på midlere breddegrader. Dette fen...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Vestland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRATER CLOCK: Calibration of the Cratering Chronometer for the Earliest Planetary Evolution

Prosjektet Crater Clock er viet kalibrering av krater-kronometeret for aldersbestemmelse av tidlig planetær utvikling. Forståelsen av utviklingen av planetene i solsystemet er kritisk avhengig av en mest mulig eksakt beregning av tid for, og hastighet på geologiske prosesser (f.eks. vulkansk akti...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Stochastic Partial Differential Equations with Irregular Drift Coefficients

Matematisk forståelse og beskrivelse av fluider omtales ofte som den største nåværende utfordringen innen matematikk og matematisk fysikk. Vesker som strømmer kan utvikle irregulære virvler som man ofte kaller turbulens. I noen tilfeller vil denne turbulensen være så vanskelig å beskrive at det f...

Awarded: NOK 3.4 mill.

Project Period: 2014-2017

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The Digermul Peninsula - a window into the early diversification of animal life

Prosjekt perioden 2014-2019 har gitt oss fem sesonger av feltarbeid på Digermulhalvøya i Tanafjorden (Finnmark). Med grundig prøvetagning og innsamling gjennom den unike sedimentære lagrekken, begynner vi å se ei mer komplett bilde av forandringer som skjer i overgangen mellom Ediakara - Kambrium...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2014-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Reactive path Sampling using QuanTIS

I dette prosjektet utviklet vi en tilnærming som kan ses som en dynamisk ekvivalent av Quantum Mechanics-Molecular Mechanics (QM-MM). Metoden er basert på "sti-samling" ved hjelp av "Replica Exchange Transition Interface" algoritmen (RETIS). Beviset for prinsippet vår metode QuanTIS bygger på...

Awarded: NOK 12.1 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage