6 projects

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

PLATONICS - Shaping PLAnetary tecTONICS by solid-state convection incorporating damage and inheritance

Overflaten til mange planeter har en tekstur som skyldes tektonisk deformasjon, eller overflatetektonikk, som på Jorden opptrer som et resultat av platetektonikk. Jordens overflate er delt opp i et antall jordplater som beveger seg. Jordplatene blir født oppstår ved midthavsrygger og forgår i sub...

Awarded: NOK 7.7 mill.

Project Period: 2018-2023

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Hyperextension in magma-poor and magma-rich domains along the pre-Caledonian passive margin of Baltica

Passive kontinentalmarginer oppstår når kontinenter brytes opp og driver fra hverandre ved havbunnsspredning i starten av en såkalt Wilson-syklus. En Wilson-syklus forklarer hvordan fjellkjeder dannes ved åpning og lukking av store verdenshav. I dette prosjektet har vi arbeidet med å dokumentere ...

Awarded: NOK 5.3 mill.

Project Period: 2016-2019

Location: Oslo

FORSKSKOLE-Forskerskoler

Norwegian Research School on Dynamics and Evolution of Earth and Planets

Den nasjonale forskerskolen for Jordas og planetenes dynamikk og utvikling (DEEP) jobber for å styrke det nasjonale og internasjonale nettverket i fagfeltet og for å tilby spesialisert undervisning til ph.d.-kandidater om jordas struktur og evolusjon, med vekt på en sammenlikning av planeter i so...

Awarded: NOK 21.9 mill.

Project Period: 2016-2024

Location: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Impact crater formation modelling on terrestrial bodies

One of the most fundamental geological processes that shape the surface of terrestrial planets is impact cratering. The primary method to study impact craters is based on remote sensing of geomorphological processes on planetary surfaces. Spatial distribu tion of craters and cratering statistics ...

Awarded: NOK 75,827

Project Period: 2015-2016

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

CRATER CLOCK: Calibration of the Cratering Chronometer for the Earliest Planetary Evolution

Prosjektet Crater Clock er viet kalibrering av krater-kronometeret for aldersbestemmelse av tidlig planetær utvikling. Forståelsen av utviklingen av planetene i solsystemet er kritisk avhengig av en mest mulig eksakt beregning av tid for, og hastighet på geologiske prosesser (f.eks. vulkansk akti...

Awarded: NOK 8.9 mill.

Project Period: 2014-2018

Location: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

End-Permian environmental changes and the Siberian Traps volcanism (EPIC, Svensen)

Den store vulkanprovinsen i Sibir, såkalte Siberian Traps, eksploderte for 252 millioner år siden. Samtidig med utbruddene forsvant en stor del av livet på jorden. Den viktigste hypotesen for å forklare masseutryddelsen er knyttet til gassutslipp fra Sibir. Vi har forsket på pipe-lignende struktu...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2012-2017

Location: Oslo