0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bedre etterlevelse av antibiotikabehandling gjennom kompetanse og kompetanseformidling i apotek

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden. Alle tiltak for å redusere antibiotikaresistens er viktige. Bruk av antibiotika kan føre til resistensutvikling, det er derfor viktig at antibiotika både forskrives, men også brukes riktig. Både feil bruk og suboptimal bruk kan gi antibi...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2021-2021

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Fysiofondet

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Forskningsstiftelsen Et liv I bevegelse

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.55 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Aker og Ullevål Diabetes Forskningsfond

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.25 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst stiftelse til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende ernæringsforskning

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft er ledet av Prof. dr.med. Johanna Olweus. Senteret har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse

Awarded: NOK 0.56 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende allmennmedisinsk forskning

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Riksbankens jubileumsfond til langsiktig grunnleggende forskning

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning

We aim to develop predictive models for personalized prevention and identify novel drug targets for tailored treatment by discovering new clinical risk factors, biomarkers and mechanisms in the pathogenesis of VTE. TREC is organized as a fully integrated center in translational medicine with mult...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.85 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Using multidimensional integretion of biological systems to unravel the pathogenesis of Parkisnon's disease

Despite 200 years of research, the molecular etiology of Parkinson disease (PD) remains unknown. Moreover, clinical trials of potential disease-modifying agents have been invariably unsuccessful, in spite of encouraging preclinical results. A major bottleneck hindering breakthroughs in PD researc...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Aakre-midler

Gaveforsterkningsmildlene er forskuttert til to prosjekter, som omhandler følgende: 1. For munnhulekreft mangler vi pålitelige verktøy for å forutsi aggressiviteten til den enkelte svulst. For å sikre den enkelte pasient tilstrekkelig, men ikke for mye behandling, vil vi søke etter markører i k...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Utilizing the Mother and Child Cohort and the Medical Birth Registry for Better Health

Norske registre er laget for å forstå både årsaken til sykdom og hva som avgjør sykdomsutvikling. Et av de største registerene i verden, Den norske mor-, far- og barnstudien (MoBa), har DNA- og serumprøver fra 114 500 barn pluss foreldrene og et vell av informasjon om helse og sykdom. Norsk medi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Mohn ernæringsforskningslaboratorium

En stor andel av befolkningen i vestlige land er i dag enten overvektige eller lider av fedme. Samtidig er underernæring blitt et økende problem, særlig hos inneliggende pasienter. Mens overernæring knyttet til overvekt og fedme enkelt kan diagnostiseres ved måling av kroppsmasseindeks, er undere...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Telenor støtte til AI-forskning ved NTNU

Hovedmålet med prosjektet er å videreføre intensjonene bak Telenors bidrag til AI-forskning ved NTNU, nemlig å styrke forskning, utvikling og utdanning innen områdene kunstig intelligens (AI), maskinlæring, stordata-analyse og tingenes internett (IoT). Dette prosjektet har som fokus å styrke for...

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Functional imaging for individualized cancer treatment

Kreft i livmor og i livmorhals er vanlige kreftformer hos kvinner. Viktige utfordringer i behandlingen av disse kreftformene er: (1) overbehandling av pasienter med lav risiko for tilbakefall, (2) underbehandling av pasienter med høy risiko for tilbakefall og (3) dårlig overlevelse hos pasienter ...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Discovering new therapeutic targets and drugs to combat AMR tuberculosis: proteomics characterization and drug screening

Økt forekomst av antibiotikaresistens og ineffektiv behandling nødvendiggjør et behov for utvikling av nye behandlingsstrategier mot mykobakterie-infeksjoner som tuberkulose. For å få til dette må vi få bedre kunnskap om hvilke responser hos verten er effektive i forsvar mot mykobakterier og hvil...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Bergen Center for Ethics and Priority Setting (BCEPS)

Investing in health in low-income countries, particularly through priority interventions in primary health care and fair financing through expanded access to health insurance and prepaid care, will not only save lives but also help reduce inequity, alleviate poverty and provide financial risk pro...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning fremme av norsk apotekfarmasi

Utvikling av kvalitetsindikatorer er en omfattende prosess som krever flere steg av grunnforskning før man kan begynne å tenke på anvendbarhet og implementering. Vår tanke er å utvikle indikatorene i forhold til følgende trinn (de tre første anses som trinn i grunnforskningen, mens trinn fire er ...

Awarded: NOK 0.90 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

NAPIC - NTNU Aluminium Product Innovation Centre

NTNU Aluminium Product Innovation Centre har til hensikt å framforske nye produkter og løsninger basert på aluminium, og utdanne studenter fra BSc, MSc og til PhD innen dette temaet.

Awarded: NOK 0.84 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Kreftforeningen 2019

Gaven finansierer kreftforskning ved NTNU innefor følgende områder: Biologisk grunnforskning: kunskap om den enkelte celle Utviklingen av kreftsykdom: kunnskap om hvordan celler vokser og utvikler seg til kreftsykdom samt. lindrende behandling til kreftpasienter med langtkommen og uheldbredelig ...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Statoilavtalen

Satsingsområdene og tilhørende aktiviteter vil bli diskutert, årlig revidert og bestemt av styringskomitéen. Statoil bevilger til UiT inntil kr 4 MNOK pr. år i fem (5) år fra 2014-2018. I 2018 har fakultetet mottatt kr 4 MNOK, hvorav 3 MNOK av disse er berettiget for gaveforsterkning.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2020-2020

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Helse- og Helseteknologi

Helse i en global sammenheng er bredt område med mange utfordringer, og kobling av, og innføring av ny teknologi, vil bli helt avgjørende for å løse morgendagens utfordringer. Det er et generelt behov for effektive helse- og velferdstjenester, både lokalt, regionalt og internasjonalt. En går inn ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 2.2 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Characterizing and reversing ß-cell senescence and proliferation quiescence in monogenic diabetes

Cell senescence is defined as a permanent exit from cell cycle. Pancreatic ß-cells undergo rapid postnatal senescence and subsequent proliferative quiescence. Yet, in certain conditions, ß-cells are able to retain/regain a juvenile status and maintain their proliferative capacity. We recently des...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Fundamental studies of microbial nitrogen transformations

A core theme is the transcriptional regulation of the genes coding for nitrite reductase (NIR), nitric oxide reductase (NOR) and N2O reductase (NOS). Recently we have disovered stochastic transcription of NIR in the model bacterium, Paracoccus denitrificans, and strong expression of NOS in all ce...

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Viken

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Akademiaavtalen UiB og Statoil

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innan strategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Awarded: NOK 2.5 mill.

Project Period: 2019-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Sparebankstiftelsen: Styrking av forskningen ved Høgskolen i Innlandet som en del av vår universitetsambisjon/fire egne ph.d-områder

Høgskolen i Innlandet har mottatt tilsagn om tildeling av til sammen kr 42,7 mill. kroner for årene 2018 - 2020 fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Foreløpig har vi mottatt kr 16,1 mill. for 2018, men det er kun kr. 12.6 mill. som er gitt til langsiktig grunnleggende forskning. Midlene benyttes ti...

Awarded: NOK 3.1 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Innlandet

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2019

Prosjektet gjelder gaveforsterkning på bevilgningen fra Kavli Foundation til Kavliinstituttet ved NTNU. Instituttet har til hensikt å avdekke mekanismer for nevral beregning i komplekse hjernesystemer studert i forskjellige arter under et bredt spektrum av betingelser. Instituttets primære fokus ...

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage