0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Canica til grunnleggende langsiktig forskning omkring sykdommen Primær skleroserende Cholangitt (PSC)

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Statoilakademiet 2016 og 2017

Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiT Norges arktiske universitet og Statoil ASA. Den økonomiske støtten under denne avtalen skal fortrinnsvis benyttes til grunnforskning og forskningsbasert utdanning. Satsningsomr...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

KG Jebsen senter for diabetesforskning har som mål å finne diabetesgener, kartlegge nye mekanismer for hvordan diabetesl utvikles og å etablere målrettet og betre behandling. Senteret har samlet fagfolk innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium...

Awarded: NOK 1.6 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

L. Meltzers Høyskolefonds gave til UiB 2018

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast ved alle fakulteta ved UiB og i mange fag og fagdisiplinar.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen Center for Brain Tumor Research

Prosjektet har som formål å utvikle bedre behandlingsalternativer for pasienter med kreft i hjernen. Dette vil bli gjort ved å overføre ny viten utviklet i laboratoriet basert på grunnforskning og translasjonell forskning. Gruppen har vist, at legemiddelet Thioridazine, som tidligere har vært bru...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

K.G. Jebsen-senter for autoimmune sykdommer består av epidemiologier, biologer, molekylærbiologer og leger som forsker på autoimmune sykdommer med en sterk arvelig komponent. Senteret skal forsøke å finne årsaksmekanismene bak sykdommene, for å kunne tilby bedre behandling, med færre bivirkninger...

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Utstyrsfinansiering, massespektrometer m/ekstrautstyr

Utstyrsinvestering i massespektrometer med IonKey-systemet og integrert høytrykks væskekromatografi (ekstrautstyr) muliggjør sikker måling av svært lave konsentrasjoner av hormoner i ulike prøvematerialer, inkludert mikrodialysat. Instrumentet øker kapasiteten for slike målinger slik at en kan må...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave AMFF

ALFO bruker gaveforsterkningsmidlene for langsiktig støtte av forskningen innen allmennmedisin ved UiB. Spesielt fremmer vi 1) rekruttering av nye forskere, 2) samarbeid internt i ALFO og med andre aktører, og3) utvikling av kultur for forskning i allmennmedisin for studenter og fastleger som s...

Awarded: NOK 0.86 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

L. Meltzers Høyskolefonds gave knyttet til vitenskapelig ustyr

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast til vitskapeleg utstyr.

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Identification of molecular mechanisms and therapeutic targets in ADHD and related disturbances of impulse regulation

K.G. Jebsen-senter for nevropsykiatriske lidelser studerer årsaksfaktorer og mekanismer for vanlige psykiske lidelser, med hovedvekt på ADHD og relaterte tilstander. ADHD eller ”hyperkinetisk forstyrrelse” er en av de vanligste psykiske lidelsene hos barn og ungdommer (3-8 %), men rammer også 3-4...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Kjernemagnetisk (NMR) plattform tilpassa store prøveseriar fra biologisk og medisinsk omics-forskning

«High-throughput» omics- plattformer blir stadig viktigere for anvendelser innen biologi og medisin. Med kjernemagnetisk resonans (NMR) spektroskopi kan man gjøre molekylær kvantifisering av store prøveserier av f. eks. serum eller urin. Disse analysene av små molekyler (metabolitter) og proteine...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning TFSR 2018

Jf. vedlagte vedtekter §2

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til medisinsk fakultet, NTNU: The Norwegian cognitive impairment after stroke (Nor-COAST) study

Bakgrunn: Ca 11000 personer får hjerneslag i Norge årlig, med bedre prognose pga av god behandling vil antallet som lever etter gjennomgått hjerneslag øke. En betydelig andel pasienter som får enten demens eller mild kognitiv svikt både kort og lang tid etter hjerneslag. Det er uklart hvor store ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til forskning på PET og MR for personlig tilpasset behandling av prostatakreft

Prosjektets langsiktige målsetning er å optimalisere person tilpasse diagnostikk og behandling av prostatakreft, og derved øke overlevelse og livskvalitet for denne pasientgruppen. Vi vil løse viktige kliniske utfordringer ved hjelp av avansert medisinsk avbildning. Dagens diagnoseverktøy klarer ...

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2018-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra testament etter Tordis-Elisabeth Dahl til medisinsk fakultet (UiO)

Testamentarisk gave til UiO. Midlene skal brukes til grunnleggende forskning innen medisin.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil ASA til VISTA-programmet ved Det norske videnskapsakademi

Jmf. avtale med Statoil. Langsiktig grunnleggende forskning innenfor petroleumsrelatert virksomhet.

Awarded: NOK 5.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Olav Thon Stiftelsen til langsikitg grunnleggende forskning

Prosjektnavn: Developing a novel experimental approach to identify subjects at risk for developing Alzheimer’s disease

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende allmennmedisinsk forskning

Awarded: NOK 0.74 mill.

Project Period: 2018-2024

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Statoil/Akademiaavtalen NTNU-Statoil

Samarbeidet mellom Statoil og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Statoil for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Statoil til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte forskningsprofessorater o...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Nye utviklingstrekk i norske og internasjonale matvaremarkeder

Prosjektet er en del av den grunnleggende markedsforskningen ved Senter for samvirkeforskning, og skal gi bidrag til å bedre forstå dynamikken over tid i utviklingen av lokale mattradisjoner og deres produksjons- og markedsmessige utvikling over tid. Dette skal gjøres ved komplementære kvantitati...

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Period: 2018-2026

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra K.G. Jebsen til NTNU, institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk: Senter for hjertetrening 2016-2017

The primary long-term objectives are 1) through translational research to determine the health effects of exercise as medicine in prevention and treatment of systolic and diastolic heart failure, and 2) to identify and understand physiological and accelerated ageing and define determinants of dev...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2018-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning Kreftforeningen 2018

Gaven finansierer kreftforskning ved NTNU innenfor følgende områder: Biologisk grunnforskning: kunnskap om den enkelte celle. Utviklingen av kreftsykdom: kunnskap om hvordan celler vokser og utvikler seg til kreftsykdom samt lindrende behandling til kreftpasienter me...

Awarded: NOK 2.6 mill.

Project Period: 2018-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessorat NorgesGruppen (Frode Steen)

Forskningssamarbeid med NorgesGruppen. Avtalen inkluderer gaveprofessorat, en post doc- stilling og en årlig dagligvarekonferanse. Avtalen går over fem år. For ytterligere spesifikasjon, se kontakt.

Awarded: NOK 0.79 mill.

Project Period: 2018-2019

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til HELSEFAK ved UiT, forskning på kreft

Midlene finansierer grunnforskningsprosjekter innen kreftforskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Awarded: NOK 1.9 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Terje Eugen Johnsen til NTNU - fakultet for medisin og helsevitenskap, forskning på kreft

NTNU har mottatt en gave som i skal benyttes til forskning på kreft. Forskningen skal være på metoder for å oppdage og diagnostisere kreft ved anvendelse av nanoteknologi eller andre avanserte metoder.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage