0 projects

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil til NTNU, professorstilling + fagmiljø i Energy Transition

The modern society needs more climate friendly energy solutions in order to meet the targets set by IPCC and limit global warming. Ensuring secure and sustainable energy sources is a central challenge to maintain welfare and continued economic growth. NTNU and Statoil are launching a new strategi...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Canica til UiO for forskning på sykdommen Primær skleroserende Cholangitt (PSC)

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kreftforeningen til UiO

Langsiktig grunnleggende kreftforskning

Awarded: NOK 9.3 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra kreftforeningen til NTNU - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Gaven finansierer kreftforskning ved NTNU innenfor følgende områder: Biologisk grunnforskning: kunnskap om den enkelte celle. Utviklingen av kreftsykdom: kunnskap om hvordan celler vokser og utvikler seg til kreftsykdom samt lindrende behandling til kreftpasienter me...

Awarded: NOK 4.4 mill.

Project Period: 2017-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Kavli til NTNU, Kavliinstitutt for nevrovitenskap

Jfr. Vedlagte vedtekter §2

Awarded: NOK 0.64 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

K. G. Jebsen-senter for havrett

Midlene finansierer K. G. Jebsen-senter for havrett, ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Senterets hovedaktivitet er forskning, særlig folkerett, men også nasjonal rett. Formålet med senteret er: «Å vurdere hvordan havretten og nasjonal lovgivning som gjennomfører denne s...

Awarded: NOK 0.97 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Allmennmedisinsk forskningsfond til grunnleggende og langsiktig forskning

Langsiktig grunnleggende allmennmedisinsk forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra GC Rieber Fondet til UiB, Institutt for global hels eog samfunnsmedisin - forskning knyttet til utfordringer innen samfunnsmedisin

Gaven fra GC Rieber Fondene brukes til forskning på sårbare grupper ved Institutt for global helse- og samfunnsmedisin. Bruk av gaven er todelt, til forskning på alders- og sykehjemsmedisin og forskning på underernærte, fattige barn i u-land. Gaven er brukt til å opprette Senter for alders- og ...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2026

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for betennelsesforskning

Senteret forsker på kroniske betennelsessykdommer, en sykdomgruppe som fører med seg betydelig lidelse og uførhet for den som rammes og som har svært store omkostninger for familie og samfunn. Betennelse er kroppens respons på farer som truer utenfra eller innenfra. Den avsluttes som regel når k...

Awarded: NOK 1.5 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for psykoseforskning

K.G. Jebsen senter for psykoseforskning har som målsetting å finne ut mer om årsakene til psykoselidelser. Forskerne skal kartlegge genetiske og miljømessige årsaksforhold til psykoselidelse, og hvordan sykdommene utvikler seg over tid. Senteret driver TOP-prosjektet.

Awarded: NOK 0.99 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Novo nordisk fonden til prosjektet ZinChel

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 0.76 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til prosjektet Molekylære mekanismer ved delirium og demens

Langsiktig grunnleggende forskning som har som formal å undersøke de molekylære mekanismene involvert i utviklingen av delirium, eller «akutt forvirring», og demens.

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

Forskningen ved K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft har som mål å utvikle nye behandlingsstrategier for immunoterapi mot kreft basert på ny kunnskap om hvordan vi kan overkomme immunologisk toleranse.

Awarded: NOK 2.0 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Throne Holst Stiftelse til UiO, ernæringsforskning

Throne Holst Stiftelse har vurdert gavemidler til grunnleggende og langsiktig ernæringsforskning. Dette inkluderer forskning knyttet til Senter for klinisk ernæring, individuelle forskningssøknader, bevilgninger til stillinger og andre forskningsprosjekter.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stein Erik Hagen Stiftelse for klinisk hjerteforskning

Langsikitg grunnleggende klinisk hjerteforskning

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner

K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner fokuserer på å utvikle en generell influensavaksine som virker år etter år mot alle typer influensavirus. Videre legges det vekt på rask utvikling av effektive vaksiner i farlige pandemiske situasjoner

Awarded: NOK 1.2 mill.

Project Period: 2017-2018

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Letten stiftelsen til Letten-senteret. Senterets mål er å gi innsikt i mekanismer som styrer utvikling i synapser og omsetning i de

Letten-senteret er fasilitet for to-fotonmikroskopi, en teknikk som gir sanntids hjerneavbildning i mikrometer-oppløsning. Senteret ble etablert i 2009 etter en donasjon fra Letten-stiftelsen til Universitetet i Oslo. Senterets mål er å gi innsikt i mekanismer som styrer utvikling i synapser og ...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra The Dow Chemical Company til UiO, grunnleggende langsikitg forskning ved ernæringsvitenskap

Langsiktig grunnleggende forskning

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra konsortium av Canica AS v/Fredrik Selvaag, Ferd AS, mfl. til BI for Forskning og kunnskapsformidling i fagområdet eierstyring

The project focuses on Corporate Governance Research; empirical research and primarily the study of Norwegian firms. The project will use data that are difficult to obtain in other countries (such as unusually detailed ownership data for listed firms and high-quality accounting data for non-list...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2033

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Trond Mohn til Uit - Norges arktiske universitet til forskning på andre verdenskrig i nord

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra NOVO Nordisk fonden til UiB, medisinsk fakultet (diabetes og vektkontroll)

...

Awarded: NOK 0.91 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra L. Meltzers Høyskolefond til Universitetet i Bergen

Gåva skal nyttast til UiB si vitskapelege forskingsverksemd med erverv av ny, grunnleggande innsikt som siktemål. Gåva skal nyttast ved alle fakulteta ved UiB.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil til Universitetet i Bergen, Akademiaavtalen (gaveprofessorater)

Formålet er å stimulere grunnforsking og forskingsbasert utdanning innan strategisk viktige fag- og kompetanseområder. Slike områder omfattar blant anna forsking på energiomstilling, geotermisk energi og ukonvensjonelle ressursar.

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2017-2025

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkning - Telenor-NTNU AI-Lab

Formålet med prosjektet er: - å bygge opp et sterkt fagmiljø - både for stipendiater, postdoktorer og professorer - innen kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT) ved NTNU som har tilgang til et forskningslaboratorium - å bygge opp og styrke grunnforskningen på området. Det vises ...

Awarded: NOK 1.3 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Bill and Melinda Gates Foundation til UiB, prosjektstøtte til Disease Control Priorities - Ethiopia (DCP-E)

Prosjektet "Disease Control Priorities - Ethiopia" er en langsiktig satsing som direkte følger av deltagelse i Disease Control Priorities Network som ledes av Prof. Dean Jamison ved University of Washington og det UD/NORAD/NFR støttede 5-årige prosjektet Global Health Priorities 2020. Denne finan...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2017-2023

Location: Vestland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til Uio, årsaker til demens

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave f ra Allmennmedisink forskningsfond (AMFF) til Uio, allmennmedisinsk forskning

...

Awarded: NOK 0.87 mill.

Project Period: 2017-2024

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Nasjonalforeningen for folkehelsen til Universitetet i Oslo, delirium og demens

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Stiftelsen K.G. Jebsen til NTNU, K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

...

Awarded: NOK 1.0 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Erna og Olav Aakre til UiT - Norges arktiske universitet, kreftforskning

...

Awarded: NOK 0.75 mill.

Project Period: 2017-2017

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku