0 projects

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Internasjonalt FoU samarbeid

WELL ID tror Nabors kan være en viktig sammarbeidspartner for forskning og utvikling av radar basert logge teknologi. WELL ID startet nylig opp et demonstrasjonsprosjekt for core scanner. Vi ønsker å sjekke markedet for denne for å få innspill til bruk, forretningsmodeller og hvordan vi best mu...

Awarded: NOK 79,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Mobiliseringsstøtte til å initiere FoU-samarbeid med Japan og Korea innen robotisering av eldreomsorg.

PPM utvikler ny teknologi for service roboter til sykehjem. Teknologien benytter "body language" til roboten for å kommunisere med pasientene, og representerer helt nye muligheter til også å kunne kommunisere med pasienter som lider under en viss grad av demens. Prosjektet innholder to reiser f...

Awarded: NOK 59,999

Project Period: 2022-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Arrangementer for etablering av et norsk nettverk for ukrainaforskning

Formålet med prosjektet er gjennom tre arrangementer i 2022 å bidra til etableringen av et tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til det ukrainske samfunnet. Et slikt forskernettverk er blitt aktualisert av Russlands invasjon i Ukraina, og av potensialet for...

Awarded: NOK 97,999

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte OTC

Se vedlegg.

Awarded: NOK 48,999

Project Period: 2022-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Internasjonalisering og nettverksbygging, reise i forbindelse med OTC 2022, Houston Tx, USA. 2. - 5. mai 2022.

Energiklyngen Norwegian Energy Solutions (NES) fikk Arena Pro klyngetstatus i Norwegian Innovation Cluster- programmet fra 1. januar 2022 - 31. desember 2026, etter å ha hatt Arena status fra 1. januar 2019. I den kommende fem-års perioden vil det i klyngens regi arbeides målrettet med internasjo...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Rogaland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte for bedrifter til OTC Houston 2022

OTC Houston er en viktig møteplass for den globale energibransjen. Vi ønsker at flere av våre medlemmer skal utvide nettverket sitt. Reisestøtte er for mange SMB'er avgjørende om de kan reise eller ikke. Vi ønsker å tilby 10 bedrifter kr 10.000 hver i reisestøtte.

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Vestland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, Ryoko Higa

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Reisestøtte for å teste teknologi i et internasjonalt marked.

I tillegg til prosjektstøtte fra Forny20 søker Agoprene 40.000 NOK for å dekke 50% av kostnader knyttet til reiseutgifter. Reiseutgiftene omfatter deltakelse i REACH Akseleratorprogram samt møter og relasjonsbygging med relevante partnere i USA. Reisen går til California (Silicon Valley, San Fran...

Awarded: NOK 39,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

GOED Exchange 2022

GOED Exchange er en mulighet for ledere innen den globale EPA og DHA sektoren for å bygge nettverk med likesinnede, lære fra eksperter, bli oppdatert på trender, forskning og drivere som former omega-3 industrien. Denne møteplassen er unik og den største i verden for omega-3 industrien og en sme...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Møre og Romsdal

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Søknad om reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med land utenfor EU/EØS

Energy Valley NCE Technology samler en delegasjon fra klyngen med bedrifter og FoU-miljøer som reiser til Houston i USA, mai 2022. Formålet med reisen er deltakelse på Offshore Technology Conference (OTC), en av de største og viktigste møteplassene for den globale energisektoren. I tillegg til ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Propaganda and disinformation in social media: Global reach, regional challenges? (Conference)

In the past decade non-democratic states and fringe political groups have used unmoderated, freely available, social media in efforts to covertly influence people in ways that are detrimental to democratic values. Russia’s interference in the US election in 2016 (and later) showed the ease with w...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Viken

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Delegasjonsreise Houston 2022: Den energitransisjonen - samarbeid og samhandling for bærekraftige energiløsninger

GCE NODE har to strategiske mål: 1. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer og styrker de regionale bedriftenes markedsposisjon og konkurranseevne innen de markedene hvor de er ledende. 2. Etablere forsknings- og utviklingsprosjekter for teknologioverføring til nye markeder for å ...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2022-2022

Location: Agder

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Etablering av internasjonalt samarbeid om landbasert oppdrett av varmtvannsreker i intensivt RAS

ShrimpVision fortsetter sin forretningsutvikling etter å ha gjennomført to prøveproduksjoner av varmtvannsreker gjennom STUD-ENT ved å undersøke grunnlaget for samarbeid med tre sentrale og verdensledende aktører innen landbasert oppdrett av varmtvannsreker i resirkulerende akvakulturanlegg. Resu...

Awarded: NOK 86,999

Project Period: 2021-2022

Location: Rogaland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

JSPS stipend, YAMADA/ITAGUCHI Chiharu

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2021-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Global Sustainability: Science and Religion in Dialogue

The conference "Global Sustainability: Science and Religion in Dialogue" (ECSTXIX) takes place in Ålesund, Norway in May 2022. ECSTXIX brings science, humanities, social science, ethics and theology into interdisciplinary dialogue about questions of sustainability and about how religions, being a...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2021-2023

Location: Møre og Romsdal

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Kinesisk - Norsk samarbeid innen Biogeokjemi for økt kunnskapsbehov for en bærekraftig miljøforvaltning.

Hovedmålet er å legge til rette for et økt forskningssamarbeid mellom Senteret for Biogeokjemi i Antropocen (CBA), UiO, og utvalgte kontakter i Kina. De norske samarbeidspartnerne har brede kontaktnett i Kina innenfor biologi, geovitenskap og kjemi. For å få til en bærekraftig utvikling i Kina og...

Awarded: NOK 99,999

Project Period: 2020-2022

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Challenging Inequalities: An indo-European perspective

Ulikhet forhindrer sysselsetting, men klarest der den politiske konkurransen er svak. Den 100-dagers lange sysselsettingsgarantien på landsbygda i India gir jobb til mange kvinner. Interessant nok er sysselsettings-effekten klart sterkest der den politiske konkurransen er sterk. Det er flere e...

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Coastal transformations and fisher wellbeing - synthesized perspectives from India and Europe

FisherCoast-prosjektet, som har sammenlignet kysttransformasjoner i India med tre europeiske land inkludert Norge, fokuserte på perspektivene til fiskerisamfunn og kystfolk. Folk i kystsamfunn har sett at kystomgivelsene har endret seg raskt, og ikke alltid til deres fordel. Utvandring er en av...

Awarded: NOK 3.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Displacement, placemaking and wellbeing in the city

Dette prosjekt undersøker hvordan fordrevne personer og migrantgrupper inngår som en del av byens befolkning på måter som bidrar til økonomisk utvikling, kulturell utvikling og velvære. Antallet av fordrevne mennesker er rekordhøyt. I Europa var 2015 et dramatisk år med hundretusener av migranter...

Awarded: NOK 3.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

The dynamics of legitimacy; an experimental and comparative historical approach.

When does a peace agreement come to be seen as sufficiently legitimate to be accepted by organizations built for conflict? Once a peace agreement is implemented, it might alter the long-term power balance, altering leaders' incentives, making it rational for them to breach the agreement. How can ...

Awarded: NOK 70,000

Project Period: 2018-2022

Location: Vestland

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Landslide hazard assessment in NE India along the Gangtok-Tsomgo / Changu Lake and Gangtok / Chungthang-Lachen corridors

Prosjektområdet for dette internasjonale samarbeidet (NGU, NGI, WIHG, IITKgp) var lokalisert langs hovedveiene som forbinder hovedstaden Gangtok i Sikkim (India) med Kina mot nord og øst. Dette området har høyere nedbør sammenlignet med nedbøren i det nordvestlige Himalaya og er seismisk aktivt s...

Awarded: NOK 5.2 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Intraplate Seismicity in India and Norway: Distribution, properties and causes (IPSIN)

IPSIN er et bilateralt forskningssamarbeid mellom Norge og India om analyse og sammenligning av jordskjelv i de respektive områdene. Både India og Norge befinner seg i de såkalte stabile kontinentale regioner, hvor jordskjelvaktiviteten er sammenlignbar. Konsekvensene av jordskjelv i slike område...

Awarded: NOK 5.8 mill.

Project Period: 2016-2022

Location: Vestland